Postopek : 2018/2566(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0145/2018

Predložena besedila :

B8-0145/2018

Razprave :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.13

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0091

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 72k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

k vprašanju za ustni odgovor B8-0007/2018

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o napadu ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o napadu ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju preiskave, ki sta jo 13. julija 2017 napovedala ministrstvo za trgovino in komisija za mednarodno trgovino ZDA, da se ugotovi, ali ima izvoz zrelih španskih oljk na trg ZDA značilnosti dampinga in dobiva podporo, ki izkrivlja konkurenco, na podlagi peticije združenja za pošteno trgovino z zrelimi oljkami v zvezi z domnevno nelojalno konkurenco španskega izvoza,

–  ob upoštevanju poročila komisije ZDA za mednarodno trgovino z dne 5. avgusta 2017, ki navaja, da je izvoz španskih zrelih oljk povzročil škodo in lahko ogrozi kalifornijski sektor,

–  ob upoštevanju predhodne odločitve ministrstva ZDA za trgovino z dne 21. novembra 2017 o uvedbi začasnih izravnalnih dajatev proti španskemu izvozu,

–  ob upoštevanju predhodne odločitve ministrstva ZDA za trgovino z dne 18. januarja 2017 o uvedbi začasnih protidampinških dajatev proti španskemu izvozu,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009(1),

–  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o napadu ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker so preiskave ZDA o protidampinških, zlasti pa o izravnalnih dajatvah proti španskim zrelim oljkam zelo nevaren precedens za druge kmetijske proizvode, ki tudi dobivajo kmetijske subvencije v okviru SKP;

B.  ker obstaja nevarnost, da bo začela administracija ZDA izvajati druge podobne preiskave, kar bi lahko ogrozilo dvostranske trgovinske odnose na področju kmetijstva in vzbudilo pomisleke o celotnem evropskem kmetijskem modelu;

C.  ker bi lahko končni izid preiskave o izravnalni dajatvi sprožil sorodne preiskave drugih tretjih državah in tudi za druge kmetijsko-živilske proizvode, kar bi škodilo prizadevanjem EU, da spremeni SKP v sistem, ki ne izkrivlja trgovine na mednarodni ravni;

D.  ker je Evropska unija izvedla več reform SKP, ki so bile med drugim namenjene temu, da se kmetijska politika EU z uvedbo drastičnih sprememb, zlasti s prehodom s sistema vezane podpore na sistem nevezane podpore, uskladi s pravili STO;

E.  ker se lahko subvencije SKP primarnim proizvajalcem namiznih oljk v Španiji v skladu s prilogo II sporazuma STO o kmetijstvu štejejo kot podpora iz „zelene škatle“, saj niso vezane na proizvodnjo in ne izkrivljajo trgovine;

F.  ker te kmetijske subvencije na podlagi člena 2 sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih ne štejejo kot specifične za proizvod;

G.  ker je preiskava proti španskim oljkam le eden od več kot 50 trgovinskih postopkov, ki so jih začele ZDA v okviru nove protekcionistične politike pod geslom „Najprej Amerika“, kar lahko povzroči neupravičene in nesorazmerne trgovinske omejitve, ki ovirajo čezatlantske odnose;

H.  ker obstajajo resni dvomi o tem, ali je formula, ki jo uporabljajo preiskovalci ZDA za izračun predhodne protidampinške marže, združljiva s pravili STO;

I.  ker je preiskava ZDA osredotočena na tri glavne španske proizvajalce, ki predstavljajo 70 % španskega izvoza v ZDA, protidampinške in izravnalne dajatve pa lahko vplivajo na ves španski izvoz zrelih oljk, saj je Španija glavni svetovni proizvajalec;

J.  ker so ZDA za tri španske družbe, ki so v postopku preiskave, uvedle začasne protidampinške dajatve v povprečni višini 17,13 %, za vse španske izvoznike pa izravnalne dajatve v povprečni višini 4,47 %;

K.  ker lahko španski proizvajalci izgubijo trg ZDA, ki jim je zagotavljal stalni promet v višini 70 milijonov EUR letno, konkurenti iz tretjih držav, na primer iz Egipta, Tunizije ali Turčije, pa bi imeli korist od izvozne vrzeli zaradi odločitve ZDA;

L.  ker bi bil negativni dokončni izid preiskav ZDA petletno obdobje izvajanja, ki bi se lahko podaljšalo za nadaljnjih pet let, kar bi pomenilo konec španskega izvoza;

M.  ker se poleg izgub pri izvozu tri družbe soočajo z zelo visokimi odvetniškimi stroški, ki že znašajo več kot 5 milijonov EUR;

N.  ker je konkurenčnost španskega izvoza, katerega tržni delež je v zadnjih letih postopoma naraščal v ZDA, rezultat prizadevanja teh družb, da bi znižale stroške z vlaganjem v vrhunske tehnologije in izboljšale kakovost, ne pa posledica evropskih subvencij;

O.  ker je povečanje španskega izvoza v ZDA (+20 % od leta 2013) omogočilo odprtje na tisoče delovnih mest in zagotovilo gospodarsko pomoč območjem v Andaluziji, ki jih je najbolj prizadela gospodarska kriza;

P.  ker se v povprečju 83 % zrelih oljk, proizvedenih v Španiji, izvozi, kar kaže na življenjski pomen mednarodnih trgov za ta proizvod;

Q.  ker je od uvoza odvisno 50 % porabe oljk v ZDA in 37 % od 100 milijonov kilogramov porabljenih oljk v državi je španskih, ki se večinoma uporabijo za proizvodnjo predelanih proizvodov, kot so pice;

1.  poziva Komisijo, naj z nasveti odločno pomaga španskim družbam, ki jih je prizadela preiskava ZDA;

2.  poziva Komisijo, naj pojasni skladnost formule, ki jo uporabljajo preiskovalci ZDA za izračun protidampinških stopenj, s pravili STO;

3.  poziva Komisijo, naj preuči možnost izpodbijanja odločitev ZDA pred organom STO za reševanje sporov;

4.  poziva Komisijo, naj sprejme vse možne diplomatske ukrepe za zaščito kmetijskih subvencij Evropske unije, ki ne izkrivljajo konkurence;

5.  podpira pobudo Evropske unije za podobne preiskave o kmetijskem izvozu ZDA v EU, s poudarkom na tistih kmetijsko-živilskih proizvodih, ki prejemajo subvencije administracije ZDA, ki izkrivljajo trgovino, in so v velikih količinah uvoženi v EU, kot so etanol, mandeljni, trda pšenica in koruza;

6.  je zelo zaskrbljen zaradi negativnih posledic, ki bi jih lahko imel izravnalni postopek ZDA za ves evropski kmetijski model;

7.  odločno obsoja te in druge omejevalne trgovinske ukrepe, ki jih je pred kratkim sprejela administracija ZDA proti uvozu iz EU, saj to pomeni novo, bolj protekcionistično politiko, ki ni v skladu s pravili STO; meni, da bo to ustvarilo večjo splošno nestabilnost svetovne trgovine in lahko resno ovira trgovinske odnose z Evropsko unijo;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji in organom ZDA.

(1)

UL 347, 20.12.2013, str. 608.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov