Предложение за резолюция - B8-0146/2018Предложение за резолюция
B8-0146/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Сирия

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Туне Келам, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Лоренцо Чеза, Юлия Питера, Токиа Саифи, Лайма Люция Андрикене от името на групата EPP

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0139/2018

Процедура : 2018/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0146/2018
Внесени текстове :
B8-0146/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0146/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Сирия

(2018/2626(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета от 14 март 2017 г., озаглавено „Елементи за Стратегията на ЕС относно Сирия“(JOIN(2017)0011), и заключенията на Съвета относно Сирия от 3 април 2017 г., които заедно формират новата стратегия на ЕС относно Сирия,

–  като взе предвид съвместното изявление от 3 октомври 2017 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини (заместник-председател/върховен представител) и на отговарящия по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи член на Комисията Христос Стилианидис относно неотдавнашните атаки в Сирия,

–  като взе предвид изявлението от 20 февруари 2018 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията Стилианидис относно хуманитарното положение в Източна Гута и Идлиб, Сирия,

–  като взе предвид декларацията от 23 февруари 2018 г. на върховния представител от името на ЕС относно Сирия: „Кръвопролитието в Източна Гута трябва да спре незабавно“,

–  като взе предвид изявлението от 6 март 2018 г. на заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията Стилианидис относно положението в Източна Гута и другаде в Сирия,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Сирия от 26 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид изявлението, приписвано на говорителя на генералния секретар, от 24 февруари 2018 г. относно Сирия,

–  като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН 2254 (2015) от 18 декември 2015 г. и 2401 (2018) от 24 февруари 2018 г.,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 5 март 2018 г. относно влошаващото се положение с правата на човека в Източна Гута в Сирийската арабска република,

–  като взе предвид докладите на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че повече от 13 милиона души, включително шест милиона деца, се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че над 400 000 души са загубили живота си, а над един милион души са били ранени; като има предвид, че около 6,1 милиона души са вътрешно разселени, а над пет милиона души са били принудени да потърсят убежище в съседни държави;

Б.  като има предвид, че почти 400 000 души в Източна Гута са били подложени на въздушни нападения, артилерийски обстрел и бомбардировки; като има предвид, че в резултат на обсадата на района от страна на сирийските правителствени сили жителите на този район живеят при екстремни условия, които включват и недохранване;

В.  като има предвид, че хуманитарните работници не са в състояние да доставят хуманитарна помощ в много части на Сирия поради продължаващите сражения по подвижни фронтови линии, поради бюрократични пречки и непрекъснати нарушения на международното хуманитарно право;

Г.  като има предвид, че на 24 февруари 2018 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2401, в която Съветът отправя искане всички страни в конфликта да прекратят враждебните действия незабавно поне за 30 последователни дни, за да се даде възможност за безопасно, безпрепятствено и непрекъснато доставяне на хуманитарна помощ и медицински евакуации на критично болни и ранени в съответствие с приложимото международно право; като има предвид, че цивилното население в Източна Гута съобщава, че въздушните удари и артилерийският обстрел продължават;

Д.  като има предвид, че в продължение на половин десетилетие хората в Източна Гута са под обсада; като има предвид, че те са понасяли въздушни удари, артилерийски обстрел и на няколко пъти според твърденията цивилни са загинали след пускане на токсични вещества;

Е.  като има предвид, че на 5 март 2018 г. конвой с помощ на ООН получи разрешение да влезе в Дума с намерението да достави здравни и хранителни изделия за 27 500 нуждаещи се; като има предвид, че сирийският режим отстрани критично важни медицински изделия от конвоя;

Ж.  като има предвид, че на 26 февруари 2018 г. Съветът добави министъра на промишлеността и министъра на информацията от правителството на Сирия в списъка на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки на ЕС срещу режима в Сирия с оглед на тежката обстановка в страната;

З.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки са мобилизирали над 10,4 милиарда евро за хуманитарна помощ и помощ за стабилизиране и устойчивост в полза на сирийците вътре в страната и в съседните страни;

1.  осъжда категорично всички нарушения на международното хуманитарно право и продължаващите системни, широко разпространени и груби нарушения и погазвания на правата на човека и основните свободи в Сирия от всички страни в конфликта;

2.  осъжда по най-решителен начин безразборното използване на тежко въоръжение срещу цивилни и използването, според твърденията, на химическо оръжие в Източна Гута; отбелязва, че проучвателната мисия в Сирия на Организацията за забрана на химическото оръжие (OPCW) продължава своите разследвания на твърденията за използване на химически оръжия, въпреки че сирийските органи на властта ограничават достъпа;

3.  приветства приемането на Резолюция 2401 (2018) на Съвета за сигурност на ООН; изразява съжаление, че почти не е отбелязан напредък на място за изпълнение на тази резолюция; призовава за нейното пълно и незабавно изпълнение от всички страни в конфликта, и по-специално за гарантиране на незабавно, безопасно, безпрепятствено и постоянно доставяне на хуманитарна помощ, за евакуиране на критично болните и ранените и за облекчаване на страданието на сирийския народ;

4.  подчертава, че подлагането на глад на цивилни, използвано като метод за водене на война чрез обсада на населени райони, и насилственото разселване на групи от населението, може да съставляват военни престъпления или престъпления срещу човечеството;

5.  отново призовава да се потърси отговорност от лицата, виновни за извършването на военни престъпления и престъпления против човечеството, и те да понесат последствията от своите действия; подчертава, че извършителите на престъпления срещу религиозни, етнически и други групи и малцинства също трябва да бъдат подведени под отговорност; продължава да бъде убеден, че не може да има ефективно решаване на конфликта, нито траен мир в Сирия, ако не се потърси отговорност за извършените престъпления;

6.  изисква от всички да зачитат правото на етническите и религиозните групи и малцинства в Сирия, включително на християните, да продължават да живеят в своите исторически и традиционни родни земи в условията на достойнство, равенство и безопасност, както и да изповядват своята религия и убеждения пълноценно и свободно, без да бъдат подлагани на каквато и да е форма на принуда, насилие или дискриминация; подкрепя диалога между религиите с оглед на насърчаването на взаимното разбирателство и борбата срещу фундаментализма;

7.  потвърждава ангажимента си по отношение на единството, суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Сирия; настоява, че единственият начин за омиротворяване на държавата е приобщаващ политически процес, който е ръководен от Сирия и ще доведе до свободни и честни избори, които да бъдат подпомогнати и наблюдавани от ООН и проведени въз основа на новата конституция; отново изтъква пред всички страни, че приобщаващо примирие в цялата страна и взаимно приемливо мирно решение на кризата в Сирия може да се постигне под егидата на ООН и с подкрепата на специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия, Стафан де Мистура, и ключови международни и регионални участници;

8.  отправя искане всички страни да улесняват безопасното и безпрепятствено преминаване на медицински и хуманитарни работници и тяхното оборудване, транспорт и доставки, включително хирургически изделия, до всички нуждаещи се, както изисква международното хуманитарно право;

9.  подкрепя призива да се ускори спешно действието по разминиране с хуманитарна цел в цяла Сирия;

10.  отново потвърждава подкрепата си за усилията на Световната коалиция срещу Даиш; подчертава, че силите на Коалицията и сирийските партньори са постигнали значителен напредък в кампанията за победа над Даиш в Сирия; подчертава, че 3,2 милиона души са били освободени от властта на Даиш в Сирия;

11.  приветства втората Брюкселска конференция в подкрепа за бъдещето на Сирия и региона, която ще се проведе в Брюксел от 24 до 25 април 2018 г., като се съсредоточи върху хуманитарната подкрепа за сирийците както в Сирия, така и в съседните държави, и подкрепата за водения от ООН процес в Женева‑;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, генералния секретар на Организацията на обединените нации, както и на всички страни, участващи в конфликта.

 

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност