Propunere de rezoluţie - B8-0146/2018Propunere de rezoluţie
B8-0146/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Siria

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0139/2018

Procedură : 2018/2626(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0146/2018
Texte depuse :
B8-0146/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0146/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Siria

(2018/2626(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Siria,

–  având în vedere Comunicarea comună a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu din 14 martie 2017 intitulată „Elemente ale Strategiei UE pentru Siria” (JOIN(2017)0011) și concluziile Consiliului din 3 aprilie 2017 privind Siria, care împreună constituie noua strategie a UE privind Siria,

–  având în vedere declarația comună din 3 octombrie 2017 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și management de criză, Christos Stylianides, privind atacurile recente din Siria,

–  având în vedere declarația din 20 februarie 2018 a VP/ÎR, Federica Mogherini, și a Comisarului Stylianides privind situația umanitară din regiunile Ghouta de Est și Idlib din Siria,

–  având în vedere declarația din 23 februarie 2018 a Înaltei Reprezentante, în numele UE, referitoare la Siria: „Masacrul din Ghouta de Est trebuie să înceteze imediat”,

–  având în vedere declarația din 6 martie 2018 a VP/ÎR, Federica Mogherini, și a Comisarului Stylianides privind situația din regiunea Ghouta de Est și alte regiuni din Siria,

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Siria din 26 februarie 2018,

–  având în vedere declarația din 24 februarie 2018 privind Siria atribuită purtătorului de cuvânt al Secretarului General,

–  având în vedere Rezoluțiile 2254 (2015) din 18 decembrie 2015 și 2401 (2018) din 24 februarie 2018 ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Rezoluția Consiliului pentru drepturile omului al ONU din 5 martie 2018 referitoare la deteriorarea situației drepturilor omului în Ghouta de Est, în Republica Arabă Siriană,

–  având în vedere raportul Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Republica Arabă Siriană,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât peste 13 de milioane de persoane, dintre care șase milioane de copii, au nevoie de asistență umanitară; întrucât peste 400 000 de persoane și-au pierdut viața și peste un milion de persoane au fost rănite; întrucât aproximativ 6,1 de milioane de persoane au fost strămutate în interiorul țării și peste cinci milioane au fost forțate să se refugieze în țările vecine;

B.  întrucât aproape 400 000 de persoane din Ghouta de Est au trebuit să suporte atacuri aeriene, focuri de obuze și bombardamente; întrucât, în urma asediului zonei de către forțele guvernului sirian, locuitorii acestei regiuni trăiesc în condiții extreme, suferind inclusiv de malnutriție;

C.  întrucât lucrătorii umanitari nu au putut livra asistența umanitară în multe zone din Siria, din cauza luptelor continue de-a lungul liniilor de front în mișcare, a complicațiilor birocratice și a încălcărilor dreptului umanitar internațional;

D.  întrucât, la 24 februarie 2018, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat Rezoluția 2401, în care Consiliul a solicitat ca toate părțile la conflict să înceteze imediat ostilitățile pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile consecutive, pentru a permite o livrare sigură, fără obstacole și susținută a asistenței umanitare, precum și evacuarea medicală a bolnavilor și răniților grav, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil; întrucât civili din Ghouta de Est au semnalat că atacurile aeriene și bombardamentele continuă;

E.  întrucât populația din Ghouta de Est se află sub asediu de o jumătate de deceniu, fiind ținta atacurilor aeriene și a obuzelor, și s-a semnalat în mai multe rânduri că au fost uciși civili ca urmare a propagării unor agenți toxici;

F.  întrucât, la 5 martie 2018, unui convoi de ajutor ONU i s-a permis intrarea în Douma, pentru a oferi medicamente și alimente pentru 27 500 de persoane în nevoie; întrucât regimul sirian a eliminat produse medicale esențiale din convoi;

G.  întrucât, la 26 februarie 2018, Consiliul i-a adăugat pe ministrul industriei și pe ministrul informațiilor din guvernul Siriei pe lista persoanelor vizate de măsurile restrictive ale UE împotriva regimului sirian, având în vedere gravitatea situației din această țară.

H.  întrucât UE și statele sale membre au mobilizat peste 10,4 miliarde EUR pentru asistența umanitară, de stabilizare și de reziliență destinată sirienilor din interiorul țării și din țările învecinate;

1.  condamnă categoric toate încălcările dreptului internațional umanitar și continuarea încălcărilor și abuzurilor sistematice, larg răspândite și grave în privința drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Siria, de către toate părțile implicate în conflict;

2.  condamnă în termenii cei mai categorici utilizarea fără discernământ a armamentului greu împotriva civililor și utilizarea semnalată a armelor chimice în Ghouta de Est; observă că misiunea de anchetă în Siria a Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) își continuă investigațiile cu privire la acuzațiile de utilizare a armelor chimice, în ciuda faptului că autoritățile siriene îi restricționează accesul;

3.  salută adoptarea Rezoluției 2401 (2018) a Consiliului de Securitate al ONU; regretă faptul că nu s-a realizat aproape niciun progres pe teren pentru a aplica această rezoluție; solicită aplicarea sa completă și imediată de către toate părțile implicate în conflict, în special pentru a asigura livrarea imediată, în condiții de siguranță, fără impedimente și susținută a asistenței umanitare, evacuarea bolnavilor și răniților grav și atenuarea suferințelor poporului sirian;

4.  evidențiază că înfometarea civililor, folosită ca metodă de război prin asedierea zonelor populate, și strămutarea forțată a populațiilor, pot fi calificate drept crime de război sau crime împotriva umanității;

5.  își reiterează apelul ca persoanele care se fac vinovate de crime de război și crime împotriva umanității să fie trase la răspundere și să suporte consecințele; subliniază că autorii crimelor împotriva minorităților religioase, etnice și a altor grupuri și minorități ar trebui, de asemenea, aduși în fața justiției; este în continuare convins că soluționarea reală a conflictului și o pace durabilă în Siria nu sunt posibile dacă nu sunt trași la răspundere autorii crimelor comise;

6.  solicită să fie respectat de către toți dreptul tuturor grupurilor și minorităților etnice și religioase din Siria, inclusiv al creștinilor, de a continua să trăiască în ținuturile lor natale tradiționale și istorice cu demnitate, în condiții de egalitate și siguranță, precum și de a-și putea practica religia pe deplin și în mod liber, fără a fi supuse vreunei forme de constrângere, violență ori discriminare; susține dialogul interreligios pentru promovarea înțelegerii reciproce și combaterea fundamentalismului;

7.  își menține angajamentul față de independența, unitatea și integritatea teritorială a Siriei; insistă asupra faptului că singura cale de a aduce pacea în această țară este un proces politic de tranziție incluziv, condus de sirieni, care să conducă la organizarea unor alegeri libere și corecte, facilitate și monitorizate de ONU și organizate pe baza unei Constituții noi; reamintește tuturor părților că încetarea generală a focului la nivel național și o soluție pașnică reciproc acceptabilă la criza siriană pot fi realizate sub auspiciile ONU și cu sprijinul trimisului special al Secretarului General pentru Siria, Staffan de Mistura și al principalilor actori internaționali și regionali;

8.  solicită tuturor părților să faciliteze trecerea sigură și neîngrădită a personalului medical și umanitar, precum și a echipamentului acestora, a transporturilor și a proviziilor, inclusiv a aparaturii chirurgicale, înspre toate persoanele aflate în dificultate, în conformitate cu dreptul internațional umanitar;

9.  se alătură apelul pentru accelerarea acțiunii umanitare împotriva minelor, aceasta fiind o urgență în întreaga Sirie;

10.  își reafirmă sprijinul pentru eforturile depuse de Coaliția internațională împotriva Daesh; subliniază faptul că această coaliție și forțele siriene partenere au realizat progrese semnificative în campania pentru a înfrânge Daesh în Siria; subliniază că 3,2 milioane de persoane au fost eliberate de sub controlul Daesh în Siria;

11.  salută cea de-a doua Conferință de la Bruxelles pentru „Susținerea viitorului Siriei și al regiunii”, din 24-25 aprilie 2018, care se axează asupra asistenței umanitare pentru sirienii din Siria și din țările învecinate, precum și sprijinul pentru procesul condus de ONU de la Geneva;‑

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și tuturor părților implicate în conflict.

 

Ultima actualizare: 14 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate