Predlog resolucije - B8-0146/2018Predlog resolucije
B8-0146/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Siriji

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0139/2018

Postopek : 2018/2626(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0146/2018
Predložena besedila :
B8-0146/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0146/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Siriji

(2018/2626(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Siriji,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 14. marca 2017 z naslovom Elementi strategije EU za Sirijo (JOIN(2017)0011) in sklepom Sveta o Siriji z dne 3. aprila 2017, ki skupaj tvorijo novo strategijo EU za Sirijo,

–  ob upoštevanju skupne izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in evropskega komisarja za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristosa Stilianidisa z dne 3. oktobra 2017 o nedavnih napadih v Siriji,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja Hristosa Stilianidisa o humanitarnih razmerah v Vzhodni Guti in Idlibu v Siriji z dne 20. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave visoke predstavnice v imenu EU z dne 23. februarja 2018 o Siriji: pokol v Vzhodni Guti je treba nemudoma ustaviti,

–  ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Federice Mogherini in komisarja Hristosa Stilianidisa o humanitarnih razmerah v Vzhodni Guti in drugod v Siriji z dne 6. marca 2018,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko o Siriji z dne 26. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave o Siriji, ki jo je 24. februarja 2018 podal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja,

–  ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta OZN št. 2254 (2015) z dne 18. decembra 2015 in št. 2401 (2013) z dne 24. februarja 2018,

–  ob upoštevanju resolucije sveta OZN za človekove pravice z dne 5. marca 2018 o poslabšanju stanja človekovih pravic v Vzhodni Guti in v Sirski arabski republiki,

–  ob upoštevanju poročil neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski republiki,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker humanitarno pomoč potrebuje več kot 13 milijonov ljudi, vključno s 6 milijoni otrok; ker je več kot 400.000 ljudi izgubilo življenje, več kot milijon pa jih je bilo ranjenih; ker je okrog 6,1 milijona ljudi notranje razseljenih, več kot pet milijonov ljudi pa si je moralo poiskati zatočišče v sosednjih državah;

B.  ker je skoraj 400.000 ljudi v Vzhodni Guti izpostavljenih zračnim napadom, obstreljevanju in bombardiranju; ker na območjih, ki jih oblegajo sirske vladne sile, prebivalci živijo v skrajno težkih razmerah, vključno s podhranjenostjo;

C.  ker humanitarni delavci niso mogli dostaviti humanitarne pomoči v številne dele Sirije, ker se nadaljujejo spopadi na premikajočih se bojnih črtah, zaradi birokratskih ovir in nenehnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava;

D.  ker je varnostni svet OZN dne 24. februarja 2018 sprejel resolucijo št. 2401, v kateri je zahteval, da vse strani, ki so udeležene v konfliktu, nemudoma prekinejo sovražnosti za najmanj 30 zaporednih dni, da bi v skladu z veljavnim mednarodnim pravom omogočili varno, neovirano in neprekinjeno dostavo človekoljubne pomoči ter evakuacijo hudo bolnih in ranjenih; ker civilisti v Vzhodni Guti poročajo, da se zračni napadi in obstreljevanje nadaljujejo;

E.  ker prebivalci Vzhodne Gute že pol desetletja živijo na obleganem območju; ker so tarča zračnih napadov in obstreljevanja, ob več priložnostih pa naj bi zaradi uporabe strupenih snovi umrli civilisti;

F.  ker je bil 5. marca 2018 konvoju humanitarne pomoči OZN dovoljen vstop v kraj Duma, da bi 27.500 ljudem v stiski zagotovil zdravstveno oskrbo in oskrbo s hrano; ker je sirski režim s konvoja odstranil nujno potrebne medicinske predmete;

G.  ker je Svet na seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi EU proti sirskemu režimu, 26. februarja 2018 zaradi resnosti razmer v državi dodal dva ministra sirske vlade – za industrijo in za informiranje;

H.  ker so EU in njene države članice že zbrale več kot 10,4 milijarde EUR za človekoljubno pomoč ter pomoč za stabilizacijo in za krepitev odpornosti za Sirijo in sosednje države;

1.  odločno obsoja vse kršitve mednarodnega humanitarnega prava in nenehne sistematične, vsesplošne ter hude kršitve in zlorabe človekovih pravic ter temeljnih svoboščin v Siriji, ki so jih zakrivile vse strani, vpletene v konflikt;

2.  najostreje obsoja vsesplošno uporabo težkega orožja proti civilnemu prebivalstvu in domnevno uporabo kemičnega orožja v Vzhodni Guti; ugotavlja, da misija za ugotavljanje dejstev v Siriji Organizacije za prepoved kemičnega orožja nadaljuje preiskavo obtožb o uporabi kemičnega orožja, čeprav so ji sirske oblasti omejile dostop;

3.  pozdravlja sprejetje resolucije varnostnega sveta OZN št. 2401 (2018); obžaluje, ker skoraj ni bilo napredka pri izvajanju te resolucije; poziva vse strani, ki so udeležene v konfliktu, k njenemu popolnemu in takojšnjemu izvajanju, zlasti da zagotovijo takojšno, varno, neovirano in neprekinjeno dostavo človekoljubne pomoči in evakuacijo hudo bolnih in ranjenih ter lajšanje trpljenja sirskega ljudstva;

4.  poudarja, da bi lahko izstradanje civilnega prebivalstva na obleganih naseljenih območjih kot metoda bojevanja, pa tudi prisilno razseljevanje prebivalstva, pomenilo vojna hudodelstva ali hudodelstva zoper človečnost;

5.  ponovno poziva, naj tisti, ki so zakrivili vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost, odgovarjajo zanje in sprejmejo posledice; poudarja, da je treba storilce kaznivih dejanj zoper verske, etnične ter druge skupine in manjšine privesti pred sodišče; je še vedno prepričan, da dejanske rešitve konflikta in trajnega miru v Siriji ne bo, če ne bodo vse strani odgovarjale za storjena hudodelstva;

6.  poziva vse strani k spoštovanju pravice etničnih in verskih skupin in manjšin v Siriji, vključno s kristjani, da bodo lahko še naprej v dostojanstvu, enakosti in varno živeli na območjih, ki so zgodovinsko in tradicionalno njihova domovina, in da bodo lahko v celoti in svobodno živeli po svoji veri in prepričanju, ne da bi bili pri tem tarča prisile, nasilja ali diskriminacije; podpira medverski dialog, v okviru katerega se spodbuja vzajemno razumevanje in boj proti fundamentalizmu;

7.  ostaja zavezan enotnosti, suverenosti, ozemeljski celovitosti in neodvisnosti Sirije; vztraja, da je edini način, s katerim bi dosegli mir v državi, vključujoč politični proces, ki ga bo vodila Sirija in bo zagotovil svobodne in poštene volitve, ki jih bodo omogočili in spremljali Združeni narodi in bodo temeljile na novi ustavi; ponovno opozarja vse strani, da je mogoče vključujoče premirje po vsej državi in vzajemno sprejemljivo mirno rešitev sirske krize doseči pod okriljem OZN in s podporo posebnega odposlanca generalnega sekretarja za Sirijo Staffana de Misture ter ključnih mednarodnih in regionalnih akterjev;

8.  zahteva, naj vse strani omogočijo varen in neoviran prehod za zdravstveno in humanitarno osebje, njihovo opremo, vozila in zaloge, vključno s kirurškimi potrebščinami, do vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom;

9.  podpira poziv, naj se nujno pospeši humanitarno čiščenje min vsej državi;

10.  ponovno potrjuje svojo podporo prizadevanjem svetovne koalicije proti Daišu; poudarja, da so koalicija in sirske partnerske sile dosegle znaten napredek v prizadevanjih za zmago nad Daišem v Siriji; poudarja, da je bilo v Siriji izpod Daiša osvobojenih 3,2 milijona ljudi;

11.  pozdravlja drugo bruseljsko konferenco o podpori prihodnosti Sirije in širše regije, ki bo potekala v Bruslju od 24. do 25. aprila 2018, s posebnim poudarkom na humanitarni podpori Sircem v Siriji in v sosednjih državah ter podpori procesu pod vodstvom OZN v Ženevi;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic EU, generalnemu sekretarju Združenih narodov ter vsem stranem, vpletenim v konflikt.

Zadnja posodobitev: 14. marec 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov