Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0147/2018

Indgivne tekster :

B8-0147/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 162kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))  
B8‑0147/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de igangværende antidumping- og udligningstoldundersøgelser vedrørende modne oliven fra Spanien, der blev indledt den 13. juli 2017,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at stigningen i den spanske eksport af modne oliven til USA er blevet vurderet til ca. 70,9 mio. USD (60 mio. EUR);

B.  der henviser til, at antidumpingtolden på eksporten af spanske modne oliven varierer fra 14,64 % til 19,73 %;

C.  der henviser til, at de økonomiske konsekvenser for spanske olivenproducenter, såfremt disse satser bliver permanente, af branchen anslås til at ligge mellem 350 mio. EUR og 700 mio. EUR i løbet af de næste fem til ti år;

D.  der henviser til, at EU's støtteforanstaltninger under den fælles landbrugspolitik, eksempelvis grundbetalingsordningen, støtte til unge landbrugere og salgsfremmende foranstaltninger, til fulde opfylder kriterierne for green box-betalinger i henhold til WTO;

E.  der henviser til, at afgørelsen potentielt kan påvirke alle modtagere af betalinger under den fælles landbrugspolitik og omfatte en række EU-landbrugssektorer;

F.  der henviser til, at USA's samlede indenlandske støtte i henhold til meddelelser fra WTO er steget fra 69,9 mia. USD i 1995 til 132,5 mia. USD, hvoraf 94 % falder ind under den grønne boks;

G.  der henviser til, at den nuværende amerikanske landbrugslov stadig giver mulighed for kontracykliske udbetalinger under den grønne boks;

1.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at trække foranstaltningerne tilbage og genetablere en gensidigt konstruktiv tilgang;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, såvel bilateralt som i WTO, for at forsvare vores støtteordning inden for den fælles landbrugspolitik, der er godkendt under WTO's grønne boks;

3.  opfordrer Kommissionen til at oprette et WTO-panel om USA's nuværende landbrugspolitik og kontracykliske udbetalinger, såfremt de amerikanske myndigheder beslutter at fortsætte med deres undersøgelser;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og og til de amerikanske myndigheder.

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik