Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0147/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0147/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 155kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0007/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))  
B8‑0147/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon espanjalaisia kypsiä oliiveja koskevat käynnissä olevat tutkimukset, jotka kohdistuvat 13. heinäkuuta 2017 käyttöönotettuihin polkumyynti- ja tasoitustulleihin,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) [O-000006/2018 – B8‑0007/2018],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Espanjan kypsien oliivien vienti Yhdysvaltoihin on kasvanut arviolta 70,9 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla (60 miljoonaa euroa);

B.  ottaa huomioon, että espanjalaisiin kypsiin oliiveihin kohdistuva polkumyyntitulli vaihtelee 14,64 prosentista 19,73 prosenttiin;

C.  ottaa huomioon, että jos näistä tulleista tulee pysyviä, alalla on arvioitu niiden taloudellisen vaikutuksen Espanjan oliivintuottajille nousevan 350–700 miljoonaan euroon seuraavien 5–10 vuoden aikana;

D.  ottaa huomioon, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaiset tukitoimet, kuten perustukijärjestelmä, tuki nuorille viljelijöille ja menekinedistämistoimenpiteet, ovat täysin WTO:n vihreää laatikkoa koskevien kriteerien mukaisia;

E.  ottaa huomioon, että päätös saattaa vaikuttaa kaikkiin YMP:n edunsaajiin EU:n maatalouden useilla sektoreilla;

F.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kotimainen tuki on kasvanut WTO:n ilmoitusten mukaan vuoden 1995 69,9 miljardista Yhdysvaltain dollarista 132,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, joista 94 prosenttia kuuluu vihreään laatikkoon;

G.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen nykyisessä maatalouslaissa sallitaan yhä vihreän laatikon mukaiset suhdanteita tasoittavat tuet;

1.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia peruuttamaan toimenpiteet ja palauttamaan vastavuoroisesti rakentavan lähestymistavan;

2.  kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sekä kahdenvälisesti että WTO:n puitteissa puolustaakseen WTO:n vihreässä laatikossa hyväksyttyä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää;

3.  kehottaa komissiota käynnistämään WTO:n paneelin Yhdysvaltojen nykyisestä maatalouspolitiikasta ja suhdanteita tasaavista tuista, jos Yhdysvaltojen viranomaiset päättävät jatkaa tutkimuksiaan;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja Yhdysvaltojen viranomaisille.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö