Procedūra : 2018/2566(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0147/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0147/2018

Debates :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0091

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 393kWORD 48k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0007/2018, uz kuru jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (2018/2566(RSP))  
B8-0147/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā saistībā ar gatavām olīvām, kas ievestas no Spānijas, notiekošās antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanas, kuras uzsāka 2017. gada 13. jūlijā;

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā uz ASV no Spānijas eksportēto gatavo olīvu apjoms ir pieaudzis un tiek lēsts USD 70,9 miljonu (EUR 60 miljonu) apmērā;

B.  tā kā antidempinga maksājumi par Spānijas eksportētajām gatavajām olīvām ir robežās no 14,64 % līdz 19,73 %;

C.  tā kā nozarē tiek lēsts — ja šie tarifi kļūs pastāvīgi, ekonomiskā ietekme uz Spānijas olīvu ražotājiem nākamo piecu līdz 10 gadu laikā būs no EUR 350 līdz 700 miljoniem;

D.  tā kā ES atbalsta pasākumi kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros, piemēram, pamata maksājuma shēma, atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem un noieta veicināšanas pasākumi, pilnībā atbilst PTO noteiktajiem zaļās grupas maksājumu kritērijiem;

E.  tā kā lēmums varētu ietekmēt visus ar KLP saistīto maksājumu saņēmējus un skart vairākas ES lauksaimniecības nozares;

F.  tā kā saskaņā ar PTO paziņojumiem ASV vietējais atbalsts ir pieaudzis no USD 69,9 miljardiem 1995. gadā līdz USD 132,5 miljardiem, no kuriem 94 % ietilpst zaļajā grupā;

G.  tā kā pašreizējais ASV lauksaimniecības likums joprojām pieļauj pretcikliskus maksājumus zaļajā grupā,

1.  aicina ASV iestādes atcelt minētos pasākumus un atjaunot savstarpēji konstruktīvu pieeju;

2.  mudina Komisiju gan divpusējā līmenī, gan arī PTO veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu mūsu KLP atbalsta sistēmu, kuras likumība atzīta ar PTO zaļās grupas procedūru;

3.  aicina Komisiju izveidot PTO ekspertu grupu ASV pašreizējās lauksaimniecības politikas un pretciklisku maksājumu jautājumos, ja ASV iestādes nolems turpināt savu izmeklēšanu;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un ASV iestādēm.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika