Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0147/2018

Teksty złożone :

B8-0147/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 323kWORD 49k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8-0147/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając toczące się postępowanie w sprawie ceł antydumpingowych i wyrównawczych dotyczące dojrzałych oliwek z Hiszpanii, które to postępowanie wszczęto w dniu 13 lipca 2017 r.,

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że wzrost hiszpańskiego eksportu dojrzałych oliwek do USA oszacowano na około 70,9 mln USD (60 mln EUR);

B.  mając na uwadze, że cła antydumpingowe nakładane na eksporterów dojrzałych oliwek z Hiszpanii wynoszą od 14,64% do 19,73%;

C.  mając na uwadze, że skutki gospodarcze, które poniosą hiszpańscy producenci oliwek – o ile cła te pozostaną w mocy – sektor oszacował na kwotę między 350 a 700 mln EUR w najbliższych 5–10 latach;

D.  mając na uwadze, że unijne środki wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), takie jak system płatności podstawowej, pomoc dla młodych rolników oraz działania promocyjne w pełni spełniają kryteria płatności kategorii zielonej obowiązujące w WTO;

E.  mając na uwadze, że decyzja ta mogłaby potencjalnie wpłynąć na wszystkich beneficjentów WPR i dotyczyć kilku sektorów rolnych UE;

F.  mając na uwadze, że wsparcie krajowe w USA, szacując na podstawie powiadomień WTO, wzrosło z 69,9 mld USD w 1995 r. do 132,5 mld USD, przy czym 94% tego wsparcia spełnia kryteria płatności kategorii zielonej;

G.  mając na uwadze, że obecny poziom wydatków USA na rolnictwo wciąż pozwala im na dokonywanie dopłat antycyklicznych w ramach kategorii zielonej;

1.  wzywa władze USA do wycofania się z podjętych działań i do przywrócenia obopólnie konstruktywnego obustronnego podejścia;

2.  wzywa Komisję, by w obronie naszego systemu wsparcia w ramach WPR – usankcjonowanego przez WTO przez zaliczenie go do wsparcia kategorii zielonej – podjęła niezbędne działania, zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum WTO;

3.  wzywa Komisję do zainicjowania panelu WTO w sprawie prowadzonej przez USA polityki rolnej i dopłat antycyklicznych, jeżeli władze USA będą kontynuować postępowanie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz władzom Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności