Predlog resolucije - B8-0147/2018Predlog resolucije
B8-0147/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-0007/2018
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  Tiziana Beghin, Marco Zullo v imenu skupine EFDD

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0137/2018

  Postopek : 2018/2566(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0147/2018
  Predložena besedila :
  B8-0147/2018
  Sprejeta besedila :

  B8-0147/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih ZDA v zvezi s kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

  (2018/2566(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju tekočih protidampinškimi in izravnalnimi dajatvami na zrelih oljk iz Španije, ki se je začela 13. julija 2017,

  –  ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o napadu ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je bilo povečanje španskega izvoza zrelih oljk v ZDA ocenjeno na približno 70,9 milijonov USD (60 milijonov EUR);

  B.  ker protidampinške dajatve na izvoz španskih zrelih oljk znašajo med 14,64 % in 19,73 %;

  C.  ker naj bi gospodarske posledice za španske oljkarje, če bodo te uvozne dajatve ostale, v naslednjih petih do desetih letih po ocenah znašale od 350 do 700 milijonov EUR;

  D.  ker podporni ukrepi EU v okviru skupne kmetijske politike (SKP), kot so shema osnovnega plačila, pomoč za mlade kmete in promocijski ukrepi, v celoti izpolnjujejo pogoje za plačila v „zeleni škatli“ Svetovne trgovinske organizacije.

  E.  ker bi odločitev lahko vplivala na vse upravičence skupne kmetijske politike in prizadela več kmetijskih sektorjev EU;

  F.  ker se je skupna domača podpora ZDA po uradnih obvestilih STO z 69,9 milijard USD v letu 1995 povečala na 132,5 milijard USD, od tega 94 % spada v „zeleno škatlo“;

  G.  ker sedanji kmetijski zakon ZDA še vedno dovoljuje proticiklična plačila v skladu z „zeleno škatlo“;

  1.  poziva organe ZDA, naj prekličejo te ukrepe in ponovno vzpostavijo vzajemno konstruktiven pristop;

  2.  poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne dvostranske ukrepe in ukrepe v okviru Svetovne trgovinske organizacije, s katerimi bo ubranila sistem pomoči v naši skupni kmetijski politiki, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija odobrila v postopku „zelene škatle“;

  3.  poziva Komisijo, naj se glede sedanje kmetijske politike ZDA in proticikličnih plačil obrne na odbor STO, če se bodo organi ZDA odločili za nadaljevanje preiskav;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in organom ZDA.

  Zadnja posodobitev: 14. marec 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov