Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0147/2018

Ingivna texter :

B8-0147/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0091

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 160kWORD 48k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0007/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))  
B8‑0147/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av de pågående utredningarna för att motverka dumpning och införa utjämningstullar avseende mogna oliver från Spanien, vilka inleddes den 13 juli 2017,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ökningen av den spanska exporten av mogna oliver till USA har värderats till ca 70,9 miljoner US-dollar (60 miljoner euro).

B.  Antidumpningstullarna på export av spanska mogna oliver varierar från 14,64 % till 19,73 %.

C.  Om dessa tariffer blir permanenta, uppskattar sektorn att den ekonomiska inverkan på spanska olivproducenter kommer att uppgå till mellan 350 och 700 miljoner euro under de kommande 5–10 åren.

D.  EU:s stödåtgärder inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom ordningen för grundstöd, stöd till unga jordbrukare och säljfrämjande åtgärder, uppfyller fullt ut kriterierna för så kallade green box-betalningar enligt WTO.

E.  Beslutet kan komma att inverka på alla mottagare av stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och omfatta flera av EU:s jordbrukssektorer.

F.  Det totala inhemska amerikanska stödet har enligt WTO:s meddelanden ökat från 69,9 miljarder US-dollar 1995 till 132,5 miljarder US-dollar, varav 94 % ligger inom den gröna boxen.

G.  Den gällande amerikanska jordbrukslagstiftningen (Farm Bill) tillåter fortfarande konjunkturbetingat stöd inom den gröna boxen.

1.  Europaparlamentet uppmanar de amerikanska myndigheterna att dra tillbaka åtgärderna och återupprätta ett ömsesidigt konstruktivt tillvägagångssätt.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vidta alla nödvändiga åtgärder, såväl på bilateral nivå som på WTO-nivå, för att försvara vårt system för stöd via den gemensamma jordbrukspolitiken som godkänts enligt WTO:s gröna box.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en WTO-panel om USA:s nuvarande jordbrukspolitik och konjunkturbetingat stöd ifall de amerikanska myndigheterna beslutar att fortsätta med sina utredningar.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och de amerikanska myndigheterna.

Senaste uppdatering: 13 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy