Forslag til beslutning - B8-0148/2018Forslag til beslutning
B8-0148/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende med spanske oliven)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018

Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0148/2018
Indgivne tekster :
B8-0148/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0148/2018

Europa-Parlamentets beslutning om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven)

(2018/2566(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det amerikanske handelsministeriums foreløbige beslutning, hvormed der lægges en toldafgift på spanske oliven ud fra en betragtning om, at de subsidier, som olivenproducenterne i EU modtager, betyder, at olivenprodukterne kan importeres til USA under markedspris,

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at beslutningen om at indføre varierende toldsatser på olivenprodukter, der eksporteres af spanske virksomheder, er baseret på den betragtning, at den fælles landbrugspolitiks støtte til denne sektor kan udgøre illoyal konkurrence over for de amerikanske producenter;

B.  der henviser til, at denne beslutning på urimelig og vilkårlig vis sætter spørgsmålstegn ved alle EU's landbrugsstøtteprogrammer og dermed berører alle modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik;

C.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har bekræftet, at de støtteforanstaltninger, der er omfattet af antisubsidieundersøgelserne (grundbetalingsordninger, salgsfremmende foranstaltninger, betalinger til unge landbrugere) ikke forstyrrer prisniveauet på specifikke landbrugsmarkeder eller i international handel;

D.  der henviser til, at foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik ikke er produktspecifikke og derfor ikke er udligningsberettigede i henhold til artikel 2 i Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger;

E.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik har gennemgået flere reformer for at tilpasse de fleste støtteforanstaltninger til kravene i WTO's grønne boks, og at den er nu udformet således, at den er i fuld overensstemmelse med WTO-aftalerne;

F.  der henviser til, at de økonomiske konsekvenser for spanske olivenproducenter, såfremt disse satser bliver permanente, af branchen anslås til at ligge mellem 350 mio. EUR og 700 mio. EUR i løbet af de næste fem til ti år;

G.  der henviser til, at USA også gør væsentlig brug af grønne boks-subsidier til landbruget;

H.  der henviser til, at de bebudede foranstaltninger risikerer at udløse en lang række handelsbeskyttelsesundersøgelser af grøn boks-subsidier i USA og andre lande; der henviser til, at dette i sidste ende vil være til skade for EU's og USA's producenter; der henviser til, at der er risiko for, at denne eskalering vil bringe veletablerede og omhyggeligt forhandlede WTO-aftaler i fare;

1.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at trække deres foreløbige beslutning tilbage og genetablere den gensidigt konstruktive tilgang på dette område til gavn for borgere og erhvervsliv på begge kontinenter;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, såvel på bilateralt niveau som inden for WTO, for at forsvare den fælles landbrugspolitiks støtteordning, der er godkendt under WTO's grønne boks;

3.  opfordrer Kommissionen til fortsat at bistå den spanske landbrugssektor og den spanske regering med henblik på at sikre, at WTO's regler overholdes fuldt ud af de amerikanske myndigheder i løbet af disse undersøgelser;

4.  opfordrer Kommissionen til at stå sammen med de spanske myndigheder og fortsætte udvekslingen af alle relevante oplysninger med de amerikanske myndigheder for at forhindre indførelsen af uberettigede eller protektionistiske foranstaltninger;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Det Europæiske Råde og til de amerikanske myndigheder.

Seneste opdatering: 14. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik