Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0148/2018

Ingediende teksten :

B8-0148/2018

Debatten :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0091

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 251kWORD 49k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8‑0007/2018

ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement


over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica namens de ALDE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (2018/2566(RSP))  
B8‑0148/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorlopige besluit van het ministerie van Handel van de Verenigde Staten, dat een invoerrecht op Spaanse olijven heeft opgelegd na te hebben geconcludeerd dat olijfproducten onder de marktprijs in de VS kunnen worden ingevoerd omdat de producenten van olijven in de EU subsidies krijgen,

–  gezien de vraag aan de Commissie "Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)" (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  gezien artikel 128, lid 5, en artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het besluit om een invoerrecht met een variabel percentage te heffen op olijfproducten die worden uitgevoerd door Spaanse bedrijven, is gebaseerd op het idee dat de steun die de olijvensector in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) krijgt, kan leiden tot oneerlijke concurrentie ten aanzien van Amerikaanse producenten;

B.  overwegende dat dit besluit op onrechtvaardige en arbitraire wijze vraagtekens zet bij alle EU-steunprogramma's voor de landbouw, en dus gevolgen kan hebben voor alle ontvangers van betalingen uit het GLB;

C.  overwegende dat de Commissie herhaaldelijk heeft bevestigd dat de steunmaatregelen waarop het onderzoek met het oog op een compenserend recht betrekking heeft (basisbetalingsregeling, stimulerende maatregelen, steun voor jonge landbouwers enz.), het prijspeil op specifieke landbouwmarkten niet verstoren en geen verstorend effect hebben op de internationale handel;

D.  overwegende dat de GLB-maatregelen die momenteel onderzocht worden niet productspecifiek zijn en dus geen aanleiding vormen tot het nemen van compenserende maatregelen krachtens artikel 2 van de overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) inzake subsidies en compenserende maatregelen;

E.  overwegende dat het GLB via diverse hervormingen zo is veranderd dat de meeste steunmaatregelen zijn aangepast aan de WTO-criteria voor de "groene doos" en thans zo is opgezet dat het volledig in overeenstemming is met de WTO-overeenkomsten;

F.  overwegende dat indien deze invoerrechten permanent worden, de economische impact op de Spaanse olijfproducenten over de komende vijf tot tien jaar volgens de sector tussen 350 en 700 miljoen EUR zal bedragen;

G.  overwegende dat ook de VS in de landbouw ruimschoots gebruikmaken van subsidies uit de "groene doos";

H.  overwegende dat de aangekondigde maatregelen tot een spiraal van handelbeschermingsonderzoeken door de VS en andere landen naar subsidies uit de "groene doos" voor landbouwproducten dreigen te leiden; overwegende dat dit uiteindelijk producenten in zowel de EU als de VS zou schaden; overwegende dat deze escalatie WTO-overeenkomsten die al geruime tijd van kracht zijn en die na zorgvuldig onderhandelen tot stand zijn gekomen, in gevaar brengt;

1.  verzoekt de autoriteiten van de VS hun tijdelijke besluit in te trekken en weer een van beide zijden constructieve aanpak te gaan volgen op dit gebied, in het wederzijds belang van burgers en bedrijven op beide continenten;

2.  verzoekt de Commissie alle nodige stappen te ondernemen om het steunsysteem van het GLB, dat door de "groene doos"-procedure van de WTO wordt gelegitimeerd, te verdedigen, zowel op bilateraal niveau als in de WTO;

3.  verzoekt de Commissie de Spaanse landbouwsector en de Spaanse regering te blijven bijstaan opdat de WTO-voorschriften ten volle worden nageleefd door de Amerikaanse autoriteiten tijdens deze onderzoeken;

4.  verzoekt de Commissie haar krachten te bundelen met de Spaanse autoriteiten en alle relevante informatie te blijven uitwisselen met de Amerikaanse autoriteiten om te voorkomen dat er ongerechtvaardigde of protectionistische maatregelen worden opgelegd;

5.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de autoriteiten van de Verenigde Staten;

Laatst bijgewerkt op: 14 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid