Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0148/2018

Teksty złożone :

B8-0148/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 325kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.094v01-00
 
B8-0148/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań ze strony Stanów Zjednoczonych wobec unijnych dopłat rolnych w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8-0148/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tymczasową decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na oliwki hiszpańskie nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten jest importowany do USA po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji zatytułowane „Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)” (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decyzja o nałożeniu opłat celnych o różnej wysokości na oliwki z przedsiębiorstw hiszpańskich wynika ze stwierdzenia, że pomoc otrzymywana przez ten sektor w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) może stanowić nieuczciwą konkurencję w stosunku do producentów z USA;

B.  mając na uwadze, że decyzja ta oznacza nieuczciwe i arbitralne kwestionowanie wszystkich programów wsparcia UE dla rolnictwa, co może mieć wpływ na wszystkich beneficjentów WPR;

C.  mając na uwadze, że Komisja kilkakrotnie potwierdziła, iż środki będące przedmiotem postępowania w sprawie ceł wyrównawczych (system płatności podstawowej, działania promocyjne, pomoc dla młodych rolników) nie wpływają na poziom cen na poszczególnych rynkach rolnych ani nie zakłócają handlu międzynarodowego;

D.  mając na uwadze, że środki w ramach WPR objęte postępowaniem wyjaśniającym nie odnoszą się do konkretnych produktów, a więc nie podlegają środkom wyrównawczym zgodnie z art. 2 Porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych;

E.  mając na uwadze transformację WPR za pośrednictwem szeregu reform służących dostosowaniu większości środków wsparcia do wymogów kategorii zielonej WTO oraz ukształtowanie tej polityki w sposób zapewniający pełną zgodność z porozumieniami WTO;

F.  mając na uwadze, że sektor oszacował skutki gospodarcze dla hiszpańskich producentów oliwek na kwotę od 350 do 700 mln EUR w najbliższych 5–10 latach, jeżeli cła pozostaną w mocy;

G.  mając na uwadze, że USA również w znacznym stopniu stosują w rolnictwie dotacje z kategorii zielonej;

H.  mając na uwadze, że zapowiedziane środki mogą nakręcić w USA i innych krajach spiralę dochodzeń dotyczących ochrony handlu w związku z dotacjami z kategorii zielonej dla produktów rolnych; mając na uwadze, że ostatecznie zaszkodzi to producentom z UE i USA; mając na uwadze, że taka eskalacja zagraża ugruntowanym i starannie wynegocjowanym porozumieniom WTO;

1.  wzywa władze USA do wycofania ww. tymczasowej decyzji oraz do przywrócenia obopólnie konstruktywnego podejścia w tej kwestii ze wzajemną korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw na obu kontynentach;

2.  zwraca się do Komisji, by w obronie systemu wsparcia w ramach WPR – usankcjonowanego na mocy procedury kategorii zielonej WTO – podjęła wszelkie niezbędne działania zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum WTO;

3.  apeluje do Komisji o dalsze wspieranie hiszpańskiego sektora rolnego i rządu Hiszpanii w celu dopilnowania, by władze Stanów Zjednoczonych ściśle przestrzegały zasad WTO w trakcie ww. postępowania;

4.  wzywa Komisję do połączenia sił z władzami hiszpańskimi i do dalszej wymiany wszystkich istotnych informacji z władzami USA, aby zapobiec nałożeniu jakichkolwiek nieuzasadnionych lub protekcjonistycznych środków;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie Europejskiej i władzom Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności