Prijedlog rezolucije - B8-0149/2018Prijedlog rezolucije
B8-0149/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0007/2018
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0137/2018

Postupak : 2018/2566(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0149/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0149/2018
Doneseni tekstovi :

B8-0149/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

(2018/2566(RSP))

–  uzimajući u obzir preliminarnu odluku Ministarstva trgovine SAD-a o uvođenju carine na španjolske masline nakon što je zaključeno da se proizvodi od maslina mogu uvesti u SAD po cijeni nižoj od tržišne zbog subvencija koje proizvođači maslina primaju u EU-u,

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je 22. lipnja 2017. Koalicija za pravednu trgovinu zrelim maslinama, koja se sastoji od dvaju najvećih prerađivača zrelih maslina iz SAD-a, podnijela predstavku Komisiji SAD-a za međunarodnu trgovinu i Ministarstvu trgovine, tvrdeći da je industrija u SAD-u značajno oštećena ili ugrožena zbog subvencioniranog uvoza zrelih maslina iz Španjolske po nižoj cijeni od njihove stvarne vrijednosti;

B.  budući da je Komisija SAD-a za međunarodnu trgovinu utvrdila, u skladu sa zakonom o carinama (Tariff Act) iz 1930. da postoji opravdana sumnja da je industrija u SAD-u značajno oštećena uvozom zrelih maslina iz Španjolske koje se u SAD-u navodno prodaju po nižoj cijeni od njihove stvarne vrijednosti te je za taj proizvod odredila privremena ograničenja;

C.  budući da mjere zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) koje su pod istragom nisu usmjerene na određeni proizvod i stoga se protiv njih ne mogu uvesti kompenzacijske mjere u skladu s člankom 2. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama;

D.  budući da, kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve, antisubvencijske i antidampinške analize u obzir moraju uzeti i društvene i okolišne čimbenike, kao što su radnička prava, socijalna zaštita i ekološki standardi;

E.  budući da je španjolski maslinarski sektor ključan za zapošljavanje i španjolsko gospodarstvo, osobito u regijama Andaluzije i Extremadure; budući da bi se potencijal tog sektora i ruralnih područja u tim regijama mogao osnažiti poljoprivrednim modelom zasnovanim na diversifikaciji te socijalnoj, gospodarskoj i ekološkoj održivosti, a ne modelom isključivo usmjerenim na dobit velikih poljoprivrednih poduzeća putem izvoza;

F.  budući da su masline u nadležnosti zajedničke poljoprivredne politike EU-a; budući da bi se ZPP-om trebalo zajamčiti pravedne cijene za proizvođače, ljudsko dostojanstvo i da ne bi smio ovisiti o međunarodnim tržištima i nestabilnosti cijena niti bi se njime trebalo nastojati isključivo povlađivati multinacionalnim poduzećima; budući da bi se ZPP-om trebalo promicati neovisnost u opskrbi hranom u različitim područjima i lokalna i održiva proizvodnja te da bi trebao biti usklađen s međunarodnim modelima pravedne trgovine;

G.  budući da se u okviru poljoprivredne proizvodnje u Europi prednost daje privatnoj dobiti velikih poduzeća nauštrb pravednih prihoda malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava, radnika i ruralne održivosti; budući da se potpora ZPP-a maslinicima određuje na temelju broja hektara, ne uzimajući u obzir broj aktivnih poljoprivrednika, te se njome ne nadoknađuje pad cijena koje se plaćaju proizvođačima i koje su obično niže od troškova proizvodnje; budući da su na čelu maslinarskog sektora u Andaluziji uglavnom velika transnacionalna poduzeća i u mnogim slučajevima taj sektor uključuje ne samo premještanje dobiti i stoga izbjegavanje plaćanja poreza, već i smanjenje državnog demokratskog prava na reguliranje;

H.  budući da subvencije imaju važnu ulogu u poljoprivrednim politikama SAD-a i EU-a; budući da su obje poljoprivredne politike usmjerene na izvoz i utemeljene na poljoprivredno-industrijskoj proizvodnji i dobiti za velika poduzeća;

I.  budući da se trgovinskim politikama ne bi trebalo zadovoljavati geostrateške interese već bi one trebale biti usmjerene na građane; budući da slučaj španjolskih maslina trenutačno nije jedini jer je Trumpova administracija najavila uvozne carine i za druge sektore;

1.  žali zbog utjecaja koji će preliminarna odluka Ministarstva trgovine SAD-a o uvođenju carine na španjolske masline imati na radnike u sektoru maslina u Španjolskoj;

2.  žali zbog činjenice da SAD dovodi u pitanje zajedničku poljoprivrednu politiku EU-a s obzirom na to da subvencije imaju važnu ulogu i u SAD-u i u EU-u;

3.  zabrinut je da bi ovaj slučaj mogao biti presedan koji se koristi protiv drugih europskih poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih ZPP-om;

4.  poziva Komisiju da u svojoj reakciji na mjere SAD-a kao prioritet odredi zaštitu španjolskih malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava i radnika u sektoru maslina; osim toga poziva Komisiju da uspostavi mjere u korist unutarnjeg tržišta i domaće potrošnje pomoću kratkih lanaca opskrbe kako bi se osigurala gospodarska, socijalna i ekološka održivost;

5.  izražava žaljenje zbog rastuće tendencije za podređivanjem mjera trgovinske politike geostrateškim interesima i dobiti velikih poduzeća;

6.  podsjeća na nužnost jačanja demokratskih foruma o međunarodnim trgovinskim pitanjima u kojima su na ravnopravan način zastupljene sve države kao platforma za rješavanje i prevladavanje međunarodnih trgovinskih sporova;

7.  poziva EU da u okviru novog ZPP-a prednost da potpori malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima i raznolikoj poljoprivredi koja ne ovisi o izvozu ili monokulturama, kao i neovisnosti u opskrbi hranom, agroekologiji i lokalnoj proizvodnji i potrošnji poljoprivrednih proizvoda kako bi se, između ostalog, izbjegla moguća nedosljednost s vanjskim politikama, posebno politikama razvojne suradnje;

8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskoj komisiji, ESVD-u i vlastima Sjedinjenih Američkih Država.

Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti