Eljárás : 2018/2566(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0149/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0149/2018

Viták :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.13

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0091

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 267kWORD 49k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.095v01-00
 
B8-014/2018

a B8-0007/2018. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP))


Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az USA támadásáról a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán) (2018/2566(RSP))  
B8-014/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának ideiglenes határozatára, amely vámot szab ki a spanyol olajbogyóra azzal az indokolással, hogy a termelőknek nyújtott uniós támogatás miatt az olívatermékeket a piaci ár alatt viszik be az országba,

–  tekintettel „Az USA támadása a KAP részeként nyújtott uniós mezőgazdasági támogatás ellen (a spanyol olajbogyó kapcsán)” című, a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2017. június 22-én az érett olíva tisztességes kereskedelmének biztosítására felállított koalíció (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives), mely az érett olíva két legnagyobb egyesült államokbeli feldolgozójából áll, petíciót nyújtott be az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságához és Kereskedelmi Minisztériumához, azt állítva, hogy „a tisztességesnél alacsonyabb érték” és az érett olíva Spanyolországból származó, támogatott behozatala miatt egy egyesült államokbeli iparág anyagi veszteséget szenved el, vagy ennek veszélye fenyegeti;

B.  mivel az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága az 1930. évi vámtarifa-jogszabály értelmében megállapította, hogy észszerűen fennáll annak lehetősége, hogy egy egyesült államokbeli iparág anyagi veszteséget szenvedjen el amiatt, hogy az Egyesült Államokban állítólag „a tisztességesnél alacsonyabb értéken” adják el a Spanyolországból származó érett olívát, és ezért ideiglenes korlátozásokat vezetett be erre a termékre;

C.  mivel a közös agrárpolitika (KAP) vizsgált intézkedései nem termékspecifikusak, és ezért a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodásának 2. cikke alapján nem kiegyenlíthetőek;

D.  mivel az egyenlő versenyfeltételek biztosítását célzó támogatásellenes és dömpingellenes elemzésnek figyelembe kell vennie mind a szociális, mind a környezeti tényezőket, például a munkajogokat, a szociális védelmi és a környezetvédelmi normákat;

E.  mivel a spanyol olívaágazat kulcsfontosságú a foglalkoztatás és a spanyol gazdaság szempontjából, különösen Andalúzia és Extremadura régiójában; mivel az ágazat és e régiók potenciálja a nagy agrár-exportáló vállalkozások egyszerű profittörekvése helyett nagyobb mértékű diverzifikáláson, szociális, gazdasági és környezeti fenntarthatóságon alapuló mezőgazdasági modellen keresztül fokozható lenne;

F.  mivel az olíva az uniós közös agrárpolitika (KAP) hatáskörébe tartozik; mivel a KAP-nak tisztességes árakat és emberi méltóságot kell garantálnia a termelők számára és nem szabad, hogy a nemzetközi piacoktól és az áringadozásoktól függjön, továbbá nem szabad kizárólag a multinacionális vállalatok javát szolgálnia; mivel a KAP-nak továbbá elő kell mozdítania a különböző területek élelmiszer-önrendelkezését és a helyi és a fenntartható termelést, továbbá hozzá kell igazodnia a nemzetközi tisztességes kereskedelmi mintákhoz;

G.  mivel az európai mezőgazdasági termelés a nagyvállalatok magánhasznának biztosít elsőbbséget a kis- és közepes méretű gazdaságok, munkavállalók tisztességes jövedelmével és a vidék fenntarthatóságával szemben; mivel a KAP-ból az olívaligeteknek nyújtott támogatást a hektárok száma alapján állapítják meg, figyelmen kívül hagyva az aktív gazdálkodók számát és nem kompenzálva a termelőknek fizetett, rendszerint a termelői költségek alatti árak esését; mivel az andalúziai olívaágazatot elsősorban nagy transznacionális vállalatok irányítják és sok esetben nem csak nyereségátcsoportosítás és adókikerülés érintett a dologban, hanem a szabályozáshoz való szuverén demokratikus jog csökkentése is;

H.  mivel a támogatások mind az egyesült államokbeli, mind az uniós agrárpolitikában jelentős szerepet játszanak; mivel mindkét agrárpolitika exportorientált, és agráripari termelésen, valamint a nagyvállalatok profitjain alapul;

I.  mivel a kereskedelempolitikáknak nem geostratégiai érdekekre kellene válaszolniuk, hanem az embereket kellene a középpontba helyezniük; mivel a spanyol olíva esete nem az egyetlen jelenleg, mivel a Trump-kormányzat más ágazatokban is jelentett be behozatali vámokat;

1.  sajnálatát fejezi ki az USA Kereskedelmi Minisztériumának a spanyol olívára kivetett vámról szóló ideiglenes határozatának a spanyol olívaágazatban dolgozó munkavállalókra gyakorolt hatása miatt;

2.  sajnálja azt is, hogy az USA megkérdőjelezi az uniós KAP-ot, mivel a támogatások mindkét területen jelentős szerepet játszanak;

3.  aggódik amiatt, hogy ez az ügy a KAP hatálya alá tartozó egyéb európai mezőgazdasági termékek ellen is felhasználható precedenst teremthet;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy az egyesült államokbeli intézkedésekkel szembeni reakciójában biztosítson elsőbbséget a spanyol kis- és közepes méretű gazdaságok és munkavállalóik védelmének; ezenkívül felszólítja a Bizottságot, hogy rövid élelmiszer-ellátási láncok révén vezessen be a belső piacnak és a belső fogyasztásnak kedvező intézkedéseket úgy, hogy biztosítsa a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóságot;

5.  sajnálja, hogy a kereskedelempolitikai intézkedéseket egyre inkább alárendelik a nagyvállalatok geostratégiai érdekeinek és profitjának;

6.  emlékeztet arra, hogy a nemzetközi kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatban olyan demokratikus fórumokat kell előmozdítani, ahol minden állam egyenlően van képviselve, és amely platform célja a nemzetközi kereskedelmi viták megoldása és leküzdése;

7.  felszólítja az EU-t annak biztosítására, hogy az új KAP elsőbbséget biztosítson a kis- és közepes méretű gazdaságoknak és a kiviteltől vagy a monokultúrától nem függő, diverzifikált mezőgazdaságnak, továbbá az élelmiszer-önrendelkezésnek, az agroökológiának és a mezőgazdasági termékek helyi termelésének és fogyasztásának, hogy elkerüljék a külső politikákkal, nevezetesen a fejlesztési együttműködési politikával való esetleges következetlenséget;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Bizottságnak, az EKSZ-nek és az Egyesült Államok hatóságainak.

Utolsó frissítés: 2018. március 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat