Procedură : 2018/2566(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0149/2018

Texte depuse :

B8-0149/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0091

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.095v01-00
 
B8-0149/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0007/2018

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))


Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))  
B8‑0149/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia preliminară a Departamentului pentru Comerț al SUA, care a impus un tarif cu privire la măslinele spaniole, după ce a concluzionat că produsul poate fi importat în SUA la un preț sub prețul pieței din cauza subvențiilor primite de producătorii de măsline în UE,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole)”(O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 22 iunie 2017, Coaliția pentru comerțul echitabil cu măsline coapte, alcătuită din principalii doi procesatori de măsline coapte din SUA, a depus o plângere la Comisia pentru comerț internațional și Departamentul pentru Comerț ale SUA în care susține că sectorul din SUA suferă prejudicii importante sau este amenințat din cauza importurilor subvenționate de măsline coapte din Spania realizate „la un preț mai mic decât valoarea lor corectă” (MMVC);

B.  întrucât Comisia pentru comerț internațional a Statelor Unite a determinat, în conformitate cu Legea din 1930 privind tarifele vamale, că există un indiciu rezonabil că o industrie din Statele Unite suferă un prejudiciu material din cauza importurilor de măsline coapte din Spania, care sunt presupuse a fi vândute în Statele Unite la MMVC, și a impus restricții provizorii privind produsul în cauză;

C.  întrucât măsurile anchetate din cadrul politicii agricole comune (PAC) nu sunt specifice unui produs și, prin urmare, nu pot face obiectul unor măsuri compensatorii în temeiul articolului 2 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii;

D.  întrucât, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, analizele antisubvenții și antidumping efectuate trebuie să ia în considerare atât factori sociali, cât și factori de mediu, cum ar fi drepturile lucrătorilor, protecția socială și standardele de mediu;

E.  întrucât sectorul spaniol al măslinelor este de o importanță-cheie pentru economia Spaniei și ocuparea forței de muncă în țară, mai ales în regiunile Andaluzia, Valencia și Extremadura; întrucât potențialul acestui sector și zonele rurale din aceste regiuni ar putea fi îmbunătățite printr-un model agricol care să se bazeze mai mult pe diversificare și pe sustenabilitatea socială, economică și ambientală, mai degrabă decât printr-un model care urmărește doar obținerea de profituri pentru marile întreprinderi de agro-export;

F.  întrucât măslinele intră în sfera de competență a politicii agricole comune a UE (PAC); întrucât PAC ar trebui să garanteze prețuri echitabile pentru producători și demnitatea umană și nu ar trebui nici să fie dependentă de piețele internaționale și de volatilitatea prețurilor, nici să încerce să fie exclusiv în beneficiul companiilor multinaționale; întrucât PAC ar trebui, de asemenea, să promoveze suveranitatea alimentară a diferitelor teritorii și producția locală și sustenabilă și ar trebui să fie aliniată la modelele internaționale privind comerțul echitabil;

G.  întrucât producția agricolă în Europa acordă prioritate profitului privat pentru întreprinderile mari în detrimentul veniturilor echitabile pentru exploatațiile agricole mici și mijlocii, al lucrătorilor și al sustenabilității rurale; întrucât ajutorul PAC pentru livezile de măslini este stabilit pe baza numărului de hectare, nu ia în considerare numărul de fermieri activi și nu compensează scăderea prețurilor plătite producătorilor, care sunt în general sub costurile de producție; întrucât sectorul măslinelor din Andaluzia este gestionat în principal de mari întreprinderi transnaționale și, în multe cazuri, implică nu doar transferul profiturilor și, prin urmare, chestiuni legate de evitarea obligațiilor fiscale, ci și o reducere a dreptului democratic suveran de a reglementa;

H.  întrucât subvențiile joacă un rol important în atât în politica agricolă a SUA, cât și în politica agricolă a Europei; întrucât ambele politici agricole sunt orientate către export și se bazează pe producția agroindustrială și pe profiturile pentru întreprinderile mari;

I.  întrucât politicile comerciale nu ar trebui să depindă de interesele geostrategice, ci ar trebui să fie focalizate pe oameni; întrucât în momentul de față cazul măslinelor din Spania nu este singular, deoarece administrația Trump a anunțat, de asemenea, introducerea unor taxe la import și în cazul altor sectoare,

1.  regretă impactul pe care deciziile provizorii luate de Departamentul pentru Comerț al SUA de a impune un tarif pe măslinele spaniole îl va avea asupra lucrătorilor din sectorul spaniol al măslinelor;

2.  regretă faptul că SUA ridică semne de întrebare cu privire la PAC a UE, deși subvențiile joacă un rol important în ambele teritorii;

3.  este preocupat de faptul că această situație ar putea crea un precedent care ar putea fi utilizat împotriva altor produse agricole care se încadrează în PAC;

4.  solicită Comisiei ca, în cadrul reacției sale la măsurile luate de SUA, să acorde prioritate apărării exploatațiilor agricole mici și mijlocii din Spania și a lucrătorilor din sectorul măslinelor; solicită, în plus, Comisiei să instituie măsuri în favoarea pieței interne și a consumului intern prin intermediul unor lanțuri scurte de aprovizionare cu alimente într-un mod care să asigure sustenabilitatea economică, socială și ambientală;

5.  regretă tendința tot mai mare de subordonare a măsurilor de politică comercială la interesele geostrategice și profiturile marilor întreprinderi;

6.  reamintește necesitatea de a stimula forumurile democratice care discută aspecte legate de comerțul internațional, în care toate statele membre sunt reprezentate pe picior de egalitate, acestea reprezentând platforma pentru soluționarea și depășirea litigiilor comerciale internaționale;

7.  solicită UE să se asigure că noua PAC acordă prioritate sprijinirii exploatațiilor agricole mici și mijlocii și unei agriculturi diversificate, care să nu fie dependentă de exporturi sau de monoculturi, precum și suveranității alimentare, agroecologiei și producției locale și consumului local de produse agricole, pentru a evita, de asemenea, posibilele neconcordanțe cu politicile externe, și anume politica de cooperare pentru dezvoltare;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei Europene, SEAE și autorităților Statelor Unite ale Americii.

Ultima actualizare: 14 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate