Päätöslauselmaesitys - B8-0150/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0150/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriasta

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0150/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0150/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0150/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta

(2018/2626(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta ja Isisin hyökkäyksestä ja erityisesti 11. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Syyriasta: Palmyran tilanteesta ja Mazen Darwishin tapauksesta[1], 30. huhtikuuta 2015 antamansa päätöslauselman tilanteesta Jarmukin pakolaisleirillä Syyriassa[2], 12. helmikuuta 2015 antamansa päätöslauselman erityisesti IS-järjestöön liittyvästä humanitaarisesta kriisistä Irakissa ja Syyriassa[3] ja 13. syyskuuta 2017 antamansa päätöslauselman aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano[4],

–  ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon pakolaisia koskevat Geneven yleissopimukset,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 annetun yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle aiheesta ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011),

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 pidetyn ulkoasiainneuvoston kokouksen,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 6. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman tilanteesta Itä‑Ghutassa ja muualla Syyriassa,

–  ottaa huomioon YK:n talous- ja sosiaalikomissiolle laaditun 16. toukokuuta 2016 päivätyn raportin Syyriaan liittyvien yksipuolisten rajoittavien toimenpiteiden humanitaarisista vaikutuksista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että Syyrian konfliktin laajeneminen on tulosta siitä, että alueellisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttavat ulkovallat ovat käyttäneet tilannetta omien etujensa ajamiseen, mikä on johtanut veriseen sotaan;

B.  toteaa, että seitsemän vuotta Syyrian kriisin alkamisen jälkeen tarpeet ovat edelleen valtaisat, äärimmäisen vakavat ja monimutkaiset; ottaa huomioon, että 13,1 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että näistä ihmisistä 5,6 miljoonaa tarvitsee apua pikaisesti ja he ovat monella tapaa haavoittuvassa asemassa, koska he ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan, he joutuvat kärsimään vihamielisyyksistä ja heillä on rajalliset mahdollisuudet saada perushyödykkeitä ja ‑palveluja;

C.  toteaa, että väkivalta kärjistyy edelleen vaarallisesti ja huolestuttavasti sekä Astanan prosessin takaajien perustamilla turvavyöhykkeillä että niiden ulkopuolella; ottaa huomioon, että taistelut jatkuvat erityisesti Idlibissä ja Hamassa; ottaa huomioon, että maan luoteisosassa ja Itä-Ghutan alueella tapahtuu jatkuvasti rajuja ilmaiskuja;

D.  toteaa, että surmansa saaneiden ja loukkaantuneiden siviilien määrä on hirvittävän korkea – saatujen tietojen mukaan siviiliuhreja oli yli tuhat yksin helmikuun ensimmäisellä viikolla – ja iskuja on jatkuvasti kohdistettu sairaaloihin, kouluihin ja markkinapaikkoihin; ottaa huomioon, että on esitetty väitteitä, joiden mukaan Ghutassa, Idlibissä ja Afrinissa on tehty kloori-iskuja; huomauttaa, että vain kahdessa kuukaudessa ainakin 320 000 ihmistä on joutunut siirtymään taistelujen vuoksi kotiseudultaan Idlibissä, alueella, joka on jo ottanut vastaan yli 1,2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista; ottaa huomioon, että joidenkin raporttien mukaan eri puolille Damaskoksen esikaupunkialuetta on iskenyt raskaita kranaatteja, jotka ovat haavoittaneet ja tappaneet siviilejä ja vahingoittaneet infrastruktuuria;

E.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2401 vaadittiin tulitaukoa, jotta kaikkialle Syyriaan saataisiin vähintään 30 peräkkäiseksi päiväksi kestävä humanitaarinen tauko ja siviilit saisivat tarvitsemansa humanitaarisen avun; toteaa, että tulitaukokehotuksen jälkeen ensimmäinen YK:n humanitaarinen saattue, jossa oli terveydenhuolto- ja ravitsemustarvikkeita sekä ruokaa 70 000 ihmiselle, pääsi 5. helmikuuta 2018 perille Itä-Ghutaan; ottaa huomioon, että kaikkia saattueen kuljettamia tarvikkeita ei valitettavasti voitu toimittaa terroristiryhmien painostuksen vuoksi; ottaa huomioon, että toista saattuetta valmistellaan parhaillaan;

F.  toteaa, että Isis/Da’esh ja muut jihadistiryhmät ovat syyllistyneet julmuuksiin, muun muassa raakalaismaisiin teloituksiin ja silmittömään seksuaaliseen väkivaltaan, sieppauksiin, kidutukseen, pakkokäännytyksiin sekä naisten ja tyttöjen orjuuttamiseen; ottaa huomioon, että lapsia on värvätty ja käytetty terrori-iskuihin; toteaa, että tällä hetkellä Isisin/Da’eshin hallinnassa olevien alueiden asukkaiden hyvinvointi ja näiden mahdollinen käyttäminen ihmiskilpinä alueiden vapauttamiseksi käytävien taistelujen aikana ovat vakavia huolenaiheita; toteaa, että tällaiset rikokset saattavat olla sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

G.  toteaa, että kaikki osapuolet ovat syyllistyneet ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja humanitaarisen oikeuden vakaviin loukkauksiin; huomauttaa, että terroristiryhmät ovat ottaneet siviilialueita, kouluja, sairaaloita, humanitaarisia avustustyöntekijöitä ja pakolaisleirejä tarkoituksellisesti iskujen kohteeksi; toteaa, että nämä ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan ja ne on tutkittava;

H.  ottaa huomioon, että konflikti on myös leviämässä eri suuntiin Syyrian rajojen yli ja useiden eri tahojen sotilaalliset väliintulot ovat lisääntyneet; ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan Turkin ja Syyrian hallituksen joukot ovat tulittaneet toisiaan Idlibissä ja Yhdysvaltojen johtaman liittouman ja Syyrian hallitusta kannattavien joukkojen välillä on ollut laukaustenvaihtoa Eufratin laaksossa; ottaa huomioon, että Israelin koneet ovat iskeneet Syyriassa sijaitseviin kohteisiin, koska Israelin mukaan iranilainen miehittämätön ilma-alus loukkasi sen ilmatilaa;

I.  ottaa huomioon, että väkivaltaisuuksien kärjistyminen horjuttaa pyrkimyksiä löytää poliittinen ratkaisu; toteaa, että kaikkia osapuolia on Geneven julkilausuman ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien mukaisesti muistutettava jälleen kerran siitä, että Syyrian konflikti on ehdottomasti ratkaistava Syyrian johtamassa poliittisessa prosessissa, jotta saadaan aikaan Syyrian kansan toiveita vastaava rauhansopimus;

J.  ottaa huomioon, että kolme eniten Syyrian pakolaisia vastaanottanutta maata ovat Turkki (2 973 980), Libanon (1 011 366) ja Jordania (659 246);

K.  ottaa huomioon, että useat jäsenvaltiot epäävät yhä oikeuden turvapaikkaan syyrialaisilta ja muilta pakolaisilta ja loukkaavat näin Euroopan unionin perustoimintalinjoja ja -arvoja;

L.  katsoo, että EU ja sen jäsenvaltiot osallistuvat rikollisen ja vaarallisen ihmissalakuljetuksen tukemiseen rakentamalla aitoja ja sulkemalla ulkorajat yhä tiiviimmin muuttajilta ja pakolaisilta tarjoamatta mahdollisuuksia turvalliseen ja lailliseen pääsyyn Euroopan unioniin; toteaa, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät siksi kykene tarvittaviin toimiin pakolaiskriisin ratkaisemiseksi unionin naapurialueella; toteaa, että EU:n ja Turkin maahanmuuttosopimus on Geneven yleissopimuksen vastainen, koska Turkki loukkaa järjestelmällisesti ihmisoikeuksia;

M.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja EU:n Syyriaan yksipuolisesti kohdistamat ”talouspakotteet” ovat monimutkaisin ja pisimmälle menevä pakotejärjestelmä, joka on milloinkaan otettu käyttöön; huomauttaa, että näillä pakotteilla on tuhoisa vaikutus siviiliväestöön ja ne estävät humanitaarisen avun; ottaa huomioon, että Syyriaan liittyvien yksipuolisten rajoittavien toimenpiteiden humanitaarisista vaikutuksista laaditussa YK:n raportissa kehotetaan tarkistamaan pakotepolitiikkaa;

N.  toteaa, että konflikti Syyriassa pahenee edelleen, koska alueellisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttavat ulkovallat ovat sekaantuneet siihen; ottaa huomioon, että sodan seurauksena on syntymässä erillisiä ja kilpailevia alueita, joita johtavat erilaiset aseelliset ryhmät, ja sota tarjoaa Da’eshin kaltaisille terroristiryhmille mahdollisuuden menestyä; toteaa, että Yhdysvallat, Turkki ja muut maat ovat pommittaneet Syyriaa kansainvälisen oikeuden vastaisesti;

1.  toteaa jälleen olevansa erittäin huolissaan Syyrian järkyttävän humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä edelleen muun muassa Itä-Ghutassa, Idlibin hallintoalueella, Haman hallintoalueen pohjoisosassa, Rukhbanissa ja Raqqassa ja siitä, että yli 13,1 miljoonaa ihmistä Syyriassa tarvitsee nyt kiireellistä humanitaarista apua, myös lääkinnällistä apua, ja että heistä 6,1 miljoonaa on maan sisäisiä pakolaisia ja 2,5 miljoonaa, joiden joukossa on myös palestiinalaispakolaisia, elää vaikeasti saavutettavilla alueilla ja sadat tuhannet siviilit ovat jääneet ansaan piiritetyille alueille;

2.  on pöyristynyt siitä, että väkivallan käyttö on saavuttanut mittasuhteet, jotka eivät ole hyväksyttävissä, ja väkivaltaisuudet laajenevat useissa maan osissa, erityisesti Idlibin hallintoalueella ja Itä-Ghutassa mutta myös Damaskoksen kaupungissa, ja että siviileihin, siviilikohteisiin ja terveydenhuoltolaitoksiin kohdistetaan iskuja, jotka edelleen pahentavat ihmisten kärsimystä ja pakottavat ihmiset siirtymään suurin joukoin kotiseudultaan; muistuttaa tässä yhteydessä kaikkien osapuolten oikeudellisista velvoitteista, jotka johtuvat kansainvälisestä humanitaarisesta oikeudesta ja ihmisoikeuksia koskevasta kansainvälisestä oikeudesta sekä kaikista asiaa koskevista turvallisuusneuvoston päätöksistä, joissa velvoitetaan erityisesti lopettamaan kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviilikohteita vastaan, mukaan lukien hyökkäykset kouluihin ja terveydenhuoltolaitoksiin;

3.  korostaa, että humanitaarinen tilanne heikkenee entisestään, jos Syyrian konfliktiin ei löydy poliittista ratkaisua päätöslauselman 2254 (2015) mukaisesti; kehottaa kaikkia osapuolia saamaan aikaan edistystä tässä suhteessa ja toteuttamaan luottamusta lisääviä toimia, muun muassa vapauttamaan ennenaikaisesti kaikki mielivaltaisesti vangitut henkilöt, varsinkin naiset ja lapset;

4.  korostaa, että sodan lopettamiseksi ja poliittisen ratkaisun löytämiseksi konflikteihin tarvitaan vuoropuhelua Syyrian kaikkien yhteiskuntaryhmien kanssa ketään pois sulkematta; muistuttaa EU:n toimielimiä siitä, että jos haluaa toimia välittäjänä konfliktissa, ei voi kieltäytyä vuoropuhelusta konfliktin minkään osapuolen kanssa;

5.  torjuu varauksetta ajatuksen siitä, että Syyrian konfliktiin olisi löydettävissä pitkän aikavälin ratkaisu sotilaallisin keinoin; kehottaa osapuolia uusimaan pikaisesti sitoutumisensa poliittisen ratkaisun löytämiseen ja saavuttamaan edistystä YK:n isännöimissä Geneven neuvotteluissa; tukee voimakkaasti rauhanomaista poliittista vuoropuhelua ja korostaa, että tarvitaan Syyrian johtama prosessi, joka on Syyrian kansan kaikkien osien oikeutettujen toiveiden ja tahdon mukainen;

6.  vaatii kaikkia osapuolia lopettamaan vihollisuudet viipymättä ja sitoutumaan välittömästi siihen, että ne noudattavat täysimääräisesti ja kattavasti tätä vaatimusta;

7.  tuomitsee konfliktin kaikki osapuolet, jotka rikkovat tulitaukoa, josta sovittiin YK:n turvallisuusneuvostossa;

8.  kehottaa kaikkia YK:n jäsenvaltioita käyttämään vaikutusvaltaansa osapuoliin varmistaakseen vihollisuuksien lopettamisen ja nykyisten sitoumusten täyttämisen sekä tukemaan pyrkimyksiä luoda edellytykset kestävälle ja pysyvälle tulitauolle; korostaa, että näiltä jäsenvaltioilta on saatava asianmukaiset takeet;

9.  vaatii kaikkia osapuolia sallimaan YK:n ja sen täytäntöönpanokumppaneiden humanitaarisille saattueille turvallisen, esteettömän ja jatkuvan pääsyn, jotta ne voivat toimittaa avustustarvikkeita, kuten lääkinnällisiä ja kirurgisia tarvikkeita, kaikille pyydetyille alueille ja yhteisöille; vaatii kaikkia osapuolia sallimaan ehdoitta YK:n ja sen täytäntöönpanokumppaneiden suorittamat turvalliset lääkinnälliset evakuoinnit lääketieteellisen tarpeen ja kiireellisyyden perusteella edellyttäen, että suoritetaan YK:n tavanomaiset turvallisuusarvioinnit;

10.  vaatii terroristiryhmiä lopettamaan siviilien sieppaukset ja vaatii kaikkia osapuolia sallimaan humanitaarisen avun, myös lääkinnällisen avun, toimittamisen erityisesti Itä‑Ghutaan, Yarmukiin, al-Fu’aan ja Kafriyaan;

11.  kehottaa nopeuttamaan kiireellisesti humanitaarista miinanraivausta kaikkialla Syyriassa;

12.  tukee voimakkaasti Syyrian alueellista koskemattomuutta ja Syyrian kansan oikeutta päättää tulevaisuudestaan ilman ulkopuolista sekaantumista; on huolissaan siitä, että useissa YK:n johtamissa rauhanneuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen sodan lopettamisesta;

13.  korostaa, että asekauppa ja asetoimitukset ovat pahentaneet konfliktia; tuomitsee jyrkästi eri länsimaiden viime vuosien väliintulotoimet, jotka ovat edistäneet yksittäisten henkilöiden radikalisoitumista erityisesti Lähi-idässä ja eteläisissä naapurimaissa; korostaa, että kyseiset toimintatavat eivät torju terrorismia vaan edistävät sitä ja että ne olisi siksi hylättävä; kehottaa asettamaan asevientikiellon EU:n alueellisissa puitteissa, jotta voidaan estää se, että eurooppalaisia aseita päätyisi vielä lisää terroristien käsiin; katsoo, että vienti Saudi-Arabiaan on EU:n lainsäädännön vastaista, sillä YK:n toimivaltaisten viranomaisten mukaan maa on sekaantunut vakaviin humanitaarisen oikeuden loukkauksiin; toistaa 26. helmikuuta 2016 esittämänsä kehotuksen määrätä kiireesti asevientikielto Saudi-Arabiaa vastaan;

14.  tuomitsee jyrkästi suoran ja välillisen tuen (muun muassa rahoituksen, aseiden ja koulutuksen muodossa), jota Yhdysvallat, EU, Turkki ja Persianlahden alueen monarkiat ovat antaneet terroristiryhmille; kehottaa erityisesti Yhdysvaltoja, EU:n jäsenvaltioita sekä alueellisia toimijoita, varsinkin Saudi-Arabiaa ja Turkkia, lopettamaan kaikkien puolisotilaallisten joukkojen rahoittamisen ja etenkin Isisin/Da’eshin hallinnassa olevilta öljykentiltä peräisin olevan ja kuorma-autolla Turkin kautta kuljetettavan öljyn ostamisen, joka on tullut päivänvaloon YK:n turvallisuusneuvostolle toimitettujen raporttien ansiosta; pitää välttämättöminä mekanismeja, joilla lopetetaan terrorismin rahoittaminen sellaisten offshore-yhteisöjen kautta, joissa on mukana valtioita ja rahoituslaitoksia, sekä asekauppa ja energiavarojen ja raaka-aineiden ostaminen ja myyminen, joka hyödyttää terroristiryhmiä;

15.  tuomitsee Israelin toimet, jotka loukkaavat Syyrian suvereniteettia ja joista on tullut pysyviä Golanin kukkuloiden miehityksen myötä;

16.  ilmaisee syvän huolensa Turkin väliintulosta kurdijoukkojen hallussa olevilla Syyrian alueilla ja erityisesti Afrinin alueella; kehottaa painokkaasti Turkkia lopettamaan Turkin kurdiväestöä vastaan kohdistamiensa laittomien ja väkivaltaisten hyökkäysten siirtämisen kurdien asuttamille alueille Syyriassa ja Irakissa; tuomitsee Turkin harjoittaman kurdiväestön sortamisen ja sen puuttumisen Syyrian sotaan sekä sen tuen terroristiryhmille, joka ilmenee siinä, että se ei tee mitään vuotaville rajoilleen;

17.  toteaa jälleen, että ainoa keino terrorismin lopettamiseksi on puuttua sen perimmäisiin syihin eli köyhyyteen, riistoon ja yhteiskunnan kyvyttömyyteen huolehtia ihmisten tarpeista; katsoo, että Syyrian ja muiden valtioiden itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden sekä niiden yhteiskuntien monikulttuurisen luonteen tinkimätön kunnioittaminen on ainoa tapa välttää terroristisen ideologian leviäminen;

18.  tuomitsee jyrkästi kemiallisten aseiden käytön Syyrian sodassa; vaatii riippumatonta tutkintaa myös paikan päällä näiden iskujen todellisen alkuperän selvittämiseksi; panee merkille Syyriassa Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) valvonnassa suoritetun kemiallisten aseiden riisunnan, jossa Yhdysvallat ja Venäjä toimivat välittäjinä;

19.  kannustaa EU:n jäsenvaltioita tarjoamaan syyrialaispakolaisille suojelua ja humanitaarista apua; tuomitsee kansainvälisen suojelun tosiasiallisen kieltämisen syyrialaisilta Euroopan unionissa sen jälkeen kun voimaan tuli EU:n ja Turkin julkilausuma, jonka mukaan ”kaikki Turkista Kreikan saarille 20. maaliskuuta 2016 lähtien tulevat uudet laittomat muuttajat palautetaan Turkkiin” sen perusteella, että Turkki katsotaan turvalliseksi kolmanneksi maaksi, minkä parlamentti torjuu; muistuttaa, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on vastuu sotaa, kaaosta, taloudellista hätää, nälkää ja kuolemaa pakenevista pakolaisista ja maahanmuuttajista, jotka kärsivät maailmanlaajuisesta uusliberalistisesta talouspolitiikasta;

20.  kehottaa EU:n lähetystöjä ja konsulaatteja myöntämään välittömästi humanitaarisin perustein viisumeita syyrialaisille turvapaikanhakijoille ja löytämään turvallisia ja laillisia keinoja saada turvapaikka – EU:n ja Turkin välisen sopimuksen vietyä mahdollisuuden tähän – ja kehottaa panemaan täytäntöön muuttoliikettä koskevat EU ja sen jäsenvaltioiden kansainväliset sitoumukset EU:n tason uudelleensijoittamisohjelmien avulla; kehottaa kaikkia tällaisiin ohjelmiin osallistuvia EU:n jäsenvaltioita tekemään täysipainoista yhteistyötä; korostaa, että syyrialaisten olisi määritettävä osallistavan ja uskottavan vuoropuhelun avulla sopiva prosessi ja mekanismit, joilla saavutetaan oikeuden toteutuminen, sovinnonteko, totuus ja vastuu räikeistä kansainvälisen oikeuden loukkauksista sekä huolehditaan uhreille kuuluvista korvauksista ja heidän tehokkaista oikeussuojakeinoistaan;

21.  pahoittelee yksipuolisten rajoittavien toimenpiteiden tuhoisia vaikutuksia siviiliväestöön; kehottaa neuvostoa lopettamaan välittömästi kaikki Syyrian vastaiset talouspakotteet, joista kärsii todistettavasti lähinnä siviiliväestö;

22.  kehottaa EU:ta tukemaan Syyrian sovintoprosessia ja toimia, joilla on onnistuttu rauhoittamaan alueet, joilla asuu yli 3 miljoonaa asukasta, sekä terroristitaistelijoiden siirtämistä Idlibin alueelle ja yli 100 000 entisen terroristin armahtamista, jotta he voivat palata normaaliin siviilielämään;

23.  vaatii, että EU edistää Syyrian viranomaisten kanssa koordinoiden aktiivisesti Syyrian jälleenrakentamista osallistumalla konfliktin jälkeiseen suunnitteluun, joka on Syyrian‑strategian keskiössä, ja keskittymällä jälleenrakennusapuun, työpaikkojen ja liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen, koulutukseen sekä Syyrian lasten ja nuorten psykososiaaliseen tukemiseen ja tyttöjen yhtäläisten koulutusmahdollisuuksien edistämiseen; kehottaa komissiota ottamaan parlamentin tiiviisti mukaan näiden toimien strategiseen suunnitteluun;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenttien puhemiehille, Syyrian arabitasavallan hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille, Välimeren unionin pääsihteerille ja Arabiliitolle.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö