Propunere de rezoluţie - B8-0150/2018Propunere de rezoluţie
B8-0150/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Siria

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2018/2626(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0150/2018
Texte depuse :
B8-0150/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0150/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Siria

(2018/2626(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din Siria și la ofensiva ISIS, în special cele din 11 iunie 2015 referitoare la Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish[1], cea din 30 aprilie 2015 referitoare la tabăra de refugiați de la Yamouk din Siria[2], cea din 12 februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic[3], și cea din 13 septembrie 2017 referitoare la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC[4],

–  având în vedere rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU,

–  având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere Convențiile de la Geneva privind refugiații,

–  având în vedere Comunicarea comună din 14 martie 2017 a Parlamentului European și a Consiliului intitulată „Elemente pentru o strategie a UE privind Siria” (JOIN(2017)0011),

–  având în vedere Consiliul Afaceri Externe din 26 februarie 2018,

–  având în vedere declarația din 6 martie 2018 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și a Comisarului pentru ajutor umanitar și management de criză, Christos Stylianides, privind situația din Ghoute de Est și din alte regiuni ale Siriei,

–  având în vedere raportul din 16 mai 2016, redactat pentru Comisia Economică și Socială a ONU, privind impactul umanitar al măsurilor restrictive adoptate unilateral în legătură cu Siria;

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât escaladarea conflictului din Siria este rezultatul exploatării situației de către puteri străine regionale și internaționale pentru propriul avantaj, ceea ce a condus la un război sângeros;

B.  întrucât, în al șaptelea an al crizei din Siria, amploarea, gravitatea și complexitatea nevoilor de pe întreg teritoriul țării rămân covârșitoare; întrucât 13,1 milioane de persoane au nevoie de asistență umanitară; întrucât, dintre acestea, 5,6 milioane de persoane sunt într-o situație de nevoie acută și sunt vulnerabile pe mai multe planuri, ca urmare a strămutărilor, ostilităților și accesului limitat la produse și servicii de bază;

C.  întrucât escaladarea periculoasă și îngrijorătoare a violenței continuă atât în interiorul, cât și în afara zonelor de detensionare stabilite de garanții de la Astana; întrucât luptele continuă, în special în Idlib și Hama; întrucât au loc atacuri aeriene dure și susținute în nord-vest și în Ghouta de Est;

D.  întrucât au fost uciși și răniți un număr terifiant de civili - rapoartele sugerează că au fost peste 1 000 de victime din rândul civililor în prima săptămână a lunii februarie - iar atacurile asupra spitalelor, școlilor și piețelor continuă; întrucât au existat o serie de acuzații de atacuri cu clor în Ghouta, Idlib și Afrin; întrucât cel puțin 320 000 de persoane au fost strămutate în doar două luni ca urmare a luptelor din Idlib, o zonă care găzduiește deja peste 1,2 milioane de persoane strămutate intern (PSI); întrucât există relatări privind bombardamente grele cu mortiere în zone rezidențiale din Damasc, rănind și ucigând civili și deteriorând infrastructura;

E.  întrucât Rezoluția 2401 a Consiliului de Securitate al ONU a solicitat încetarea focului, pentru a permite un armistițiu umanitar stabil de cel puțin 30 de zile consecutive pe tot teritoriul Siriei și acordarea asistenței umanitare pentru civili; întrucât de la apelul la încetarea focului, primul convoi umanitar al ONU a ajuns în Ghouta de Est la 5 februarie 2018, oferind asistență medicală, alimente de bază și alte produse alimentare pentru 70 000 de persoane; întrucât, din nefericire, nu toate bunurile din convoi au putut fi livrate, ca urmare a presiunilor exercitate de grupurile teroriste; întrucât se pregătește acum un al doilea convoi;

F.  întrucât ISIS/Daesh și alte grupări jihadiste au comis atrocități, printre care execuții brutale și acte de violență sexuală de nedescris, răpiri, torturi, convertiri forțate și aducerea în sclavie a femeilor și fetelor; întrucât au fost recrutați copii pentru a fi folosiți în atacuri teroriste; întrucât au fost exprimate grave îngrijorări în legătură cu situația populației aflate în prezent sub controlul ISIS/Daesh și posibila folosire a acesteia ca scut uman în timpul campaniei de eliberare; întrucât aceste crime pot fi calificate ca crime de război și crime împotriva umanității;

G.  întrucât toate părțile au comis încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar; întrucât au fost atacate deliberat de către grupurile teroriste zone civile, școli, spitale, personal umanitar și tabere de refugiați; întrucât acestea constituie crime de război și crime împotriva umanității și ar trebui investigate;

H.  întrucât conflictul se extinde dincolo de frontierele Siriei, în diferite direcții, și s-a înregistrat o intensificare a intervențiilor militare din surse multiple; întrucât există relatări privind schimburi de focuri între forțele guvernului turc și cele ale guvernului sirian în Idlib, precum și între coaliția condusă de SUA și forțelor guvernamentale pro-siriene în valea Eufratului; întrucât avioanele de vânătoare israeliene lovesc obiective din Siria ca reacție la presupusa încălcare a teritoriului israelian de o dronă iraniană;

I.  întrucât actuala escaladare a violenței subminează eforturile de a ajunge la o soluție politică; întrucât, în conformitate cu Comunicatul de la Geneva și cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU, trebuie să se reamintească tuturor părților că este imperios necesar ca conflictul din Siria să fie soluționat prin intermediul unui proces politic condus de Siria, care să conducă la un acord de pace conform cu aspirațiile poporului sirian;

J.  întrucât cele trei țări care găzduiesc cei mai mulți refugiați sirieni sunt Turcia (2 973 980 de persoane), Libanul (1 011 366 de persoane) și Iordania (659 246 de persoane);

K.  întrucât mai multe state membre refuză încă refugiaților din Siria și din alte țări dreptul la azil, încălcând astfel politicile și valorile de bază ale Uniunii Europene;

L.  întrucât UE și statele sale membre contribuie la alimentarea activității criminale și periculoase a contrabandei cu ființe umane, construind garduri și închizându-și tot mai mult frontierele externe pentru migranți și refugiați, fără a acorda posibilitatea unui acces legal și sigur în UE; întrucât, prin urmare, UE și statele sale membre nu au o reacție adecvată la criza refugiaților din vecinătatea Uniunii; întrucât Turcia încalcă în mod sistematic drepturile omului, ceea ce face din acordul dintre UE și Turcia privind migrația o încălcare clară a Convenției de la Geneva;

M.  întrucât „sancțiunile economice” unilaterale aplicate Siriei de către SUA și UE reprezintă cele mai complicate și mai extinse regimuri de sancțiuni aplicate vreodată; întrucât aceste sancțiuni au efecte dezastruoase asupra populației civile și împiedică livrarea ajutorului umanitar; întrucât raportul ONU privind impactul umanitar al măsurilor restrictive adoptate unilateral împotriva Siriei solicită revizuirea acestor politici de sancționare;

N.  întrucât conflictul din Siria se deteriorează în continuare din cauza ingerinței puterilor străine regionale și internaționale; întrucât acest război dă naștere unui amalgam de regiuni separate și concurente dirijate de diverse grupări armate și permite unor grupări teroriste precum ISIS/Daesh să înflorească; întrucât Siria a fost bombardată de SUA, Turcia și alte state, ceea ce reprezintă o încălcare a dreptului internațional,

1.  își reafirmă profunda consternare față de gravitatea continuă a situației umanitare devastatoare din Siria, inclusiv din Ghouta de Est, guvernoratul Idlib, guvernoratul nordic Hama, Rukhban și Raqqa, precum și față de faptul că în prezent este necesară asistență umanitară de urgență, inclusiv asistență medicală, pentru peste 13,1 milioane de persoane din Siria, dintre care 6,1 de milioane sunt strămutate intern, 2,5 milioane, inclusiv refugiați palestinieni, trăiesc în regiuni greu accesibile, iar sute de mii de civili sunt blocați în zone asediate;

2.  își exprimă indignarea față de nivelurile inacceptabile de violență din mai multe părți ale țării, în special în provincia Idlib și Ghouta de Est, dar și în Damasc, precum și față de atacurile împotriva civililor, obiectivelor civile și unităților medicale, care agravează suferința și intensifică strămutarea unui număr mare de persoane; reamintește, în acest sens, obligațiile legale ale tuturor părților în temeiul dreptului internațional umanitar și a dreptului internațional al drepturilor omului, precum și în temeiul tuturor deciziilor relevante ale Consiliului de Securitate, în special de a înceta orice atac împotriva civililor și a obiectivelor civile, inclusiv a școlilor și unităților medicale;

3.  subliniază că situația umanitară va continua să se deterioreze în absența unei soluții politice la conflictul din Siria, conform celor subliniate în Rezoluția 2254 (2015); invită toate părțile să avanseze în această privință și să adopte măsuri de consolidare a încrederii, printre care eliberarea înainte de termen a tuturor persoanelor deținute în mod arbitrar, în special a femeilor și a copiilor;

4.  subliniază că, pentru terminarea războiului și găsirea unei soluții politice la conflicte, este necesar un dialog cu toate elementele societății siriene, fără a exclude pe nimeni; reamintește instituțiilor UE că refuzarea dialogului cu oricare dintre părțile la un conflict este incompatibilă cu ambiția de a media conflictul;

5.  respinge categoric ideea că se poate găsi o soluție pe termen lung la conflictul din Siria prin acțiuni militare; solicită părților să-și reînnoiască de urgență angajamentul pentru o soluție politică și să progreseze în negocierile de la Geneva găzduite de ONU; susține ferm dialogul politic pașnic și necesitatea unui proces condus de sirieni, care să corespundă aspirațiilor legitime și voinței tuturor segmentelor populației siriene;

6.  solicită tuturor părților să înceteze imediat ostilitățile și să se angajeze să respecte în totalitate această exigență;

7.  condamnă toate părțile la conflict care încalcă acordul de încetare a focului convenit în cadrul Consiliului de Securitate al ONU;

8.  solicită tuturor statelor membre ale ONU să își folosească influența pe care o au asupra părților pentru a asigura încetarea ostilităților și îndeplinirea angajamentelor luate, precum și să sprijine eforturile de a crea condiții pentru o încetare a focului solidă și de durată; subliniază că sunt necesare garanții din partea statelor membre ale ONU pentru acest lucru;

9.  solicită ca toate părțile să permită un acces sigur, neîngrădit și susținut al convoaielor umanitare ale ONU și a partenerilor săi operaționali, inclusiv pentru materiale medicale și chirurgicale, către toate zonele și comunitățile; solicită tuturor părților să permită ONU și partenerilor săi operaționali să efectueze evacuări medicale sigure și necondiționate, în funcție de necesitățile medicale și de urgențe, ținând seama de evaluările de securitate standard ale ONU;

10.  solicită grupurilor teroriste să înceteze răpirile de civili și solicită tuturor părților să permită acordarea de asistență umanitară, inclusiv medicală, în special în regiunile Ghouta de Est, Yarmuk, Foua și Kefraya;

11.  solicită accelerarea acțiunii umanitare împotriva minelor pe întreg teritoriul Siriei, ca o chestiune de urgență;

12.  susține categoric integritatea teritorială a Siriei și dreptul poporului sirian de a-și determina viitorul fără nicio ingerință străină; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul negocierile succesive de pace desfășurate sub egida ONU nu au condus la un acord care să pună capăt războiului;

13.  subliniază faptul că acest conflict a fost exacerbat de comerțul cu arme și de furnizarea de armament; condamnă cu fermitate rolul jucat de diversele intervenții occidentale din ultimii ani în agravarea fenomenului de radicalizare a unor persoane, în special în Orientul Mijlociu și în țările din Vecinătatea sudică; subliniază că astfel de politici alimentează terorismul în loc să îl combată și ar trebui, prin urmare, să fie abandonate; solicită să se instituie un embargou asupra armelor în cadrul regional al UE, pentru a împiedica acapararea de către teroriști a noi loturi de armament european; consideră că exporturile către Arabia Saudită nu respectă legislația UE, având în vedere implicarea acestei țări în încălcări grave ale dreptului umanitar, confirmate de autoritățile competente ale ONU; își reiterează apelul din 26 februarie 2016 privind necesitatea stringentă de a impune un embargo asupra armelor împotriva Arabiei Saudite;

14.  condamnă cu fermitate sprijinul direct sau indirect (sub formă de finanțare, de armament, de formare etc.) acordat de SUA, UE, Turcia și de monarhiile din regiunea Golfului grupărilor teroriste; invită în special Statele Unite, statele membre ale UE și actorii regionali, în special Arabia Saudită și Turcia, să oprească finanțarea tuturor milițiilor și, în special, să nu mai cumpere petrol produs în câmpurile petrolifere aflate sub controlul ISIS/Daesh și transportat cu camioanele prin Turcia, fapte semnalate în rapoartele prezentate Consiliului de Securitate al ONU; consideră că sunt necesare mecanisme pentru a pune capăt finanțării terorismului prin intermediul unor entități offshore în care sunt implicate state și instituții financiare, precum și pentru a pune capăt traficului de arme și vânzării și cumpărării de resurse energetice și materii prime de care profită grupările teroriste;

15.  condamnă încălcarea suveranității Siriei de către Israel, care au dobândit un caracter permanent odată cu ocuparea Înălțimilor Golan;

16.  își exprimă profunda îngrijorare pentru intervenția Turciei în zonele din Siria controlate de forțele kurde, în special în regiunea Afrin; solicită insistent Turciei să înceteze transferul atacurilor violente și ilegale împotriva populației kurde din Turcia în zonele populate de kurzi din Siria și Irak; condamnă represaliile Turciei împotriva populației kurde și interferența sa în războiul din Siria, precum și sprijinul pe care îl oferă grupărilor teroriste neintervenind la frontierele sale permeabile;

17.  reafirmă că terorismul poate fi eradicat numai prin abordarea cauzelor sale, și anume sărăcia, exploatarea și incapacitatea societății de a răspunde nevoilor populației; consideră că respectarea deplină a independenței, a suveranității și a integrității teritoriale a statelor precum Siria, precum și respectarea naturii multiculturale a societăților lor, constituie singura modalitate de a evita răspândirea ideologiei teroriste;

18.  condamnă categoric utilizarea armelor chimice în războiul din Siria; solicită o anchetă independentă, inclusiv prin prezența pe teren, pentru a determina originea reală a acestor atacuri; ia act de procesul de dezarmare chimică a Siriei, desfășurat sub supravegherea Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și cu medierea Statelor Unite și a Rusiei;

19.  încurajează statele membre ale UE să ofere refugiaților sirieni protecție și asistență umanitară; condamnă refuzul de facto de acorda protecție internațională sirienilor care ajung în Uniunea Europeană, în urma intrării în vigoare a acordului dintre UE și Turcia potrivit căruia „toți noii migranți aflați în situație neregulamentară care traversează, începând cu data de 20 martie 2016, frontiera dinspre Turcia către insulele grecești vor fi returnați în Turcia”, pe motiv că Turcia este considerată o țară terță sigură, ceea ce Parlamentul respinge; reamintește că UE și statele sale membre au o responsabilitate față de refugiații și migranții care fug din calea războiului, a haosului, a sărăciei, a foamei și a morții și care suferă din cauza politicilor economice mondiale neoliberale;

20.  solicită ambasadelor și birourilor consulare ale UE să emită imediat vize umanitare solicitanților de azil din Siria și să găsească modalități legale și sigure de azil - ceea ce acordul UE-Turcia refuză - precum și îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate de UE și de statele sale membre în ceea ce privește migrația, prin programe de relocare la nivelul Uniunii; solicită cooperarea deplină a tuturor statelor membre ale UE care participă la astfel de programe; subliniază că, în contextul unui dialog credibil și favorabil incluziunii, poporul sirian ar trebui să stabilească procesele și mecanismele corespunzătoare pentru a obține dreptate, reconciliere, adevăr și răspundere pentru încălcări și abuzuri grave ale dreptului internațional, precum și despăgubiri și căi de atac eficiente pentru victime;

21.  regretă efectele devastatoare ale măsurilor restrictive unilaterale asupra populației civile; invită insistent Consiliul să pună capăt imediat tuturor sancțiunilor economice împotriva Siriei, care s-au dovedit a afecta în principal populația civilă;

22.  solicită UE să sprijine procesul de reconciliere din Siria și acțiunile care au reușit să pacifice zone care cuprind peste 3 de milioane de cetățeni, precum și deplasarea combatanților teroriști în regiunea Idlib și amnistierea a peste 100 000 de foști teroriști, pentru a le permite să revină la normalitate și să se reintegreze în viața civilă;

23.  solicită ca UE, în coordonare cu autoritățile siriene, să contribuie activ la reconstrucția Siriei, prin angajarea în planificarea post-conflict, care este punctul central al strategiei pentru Siria, punând accentul pe asistența pentru reconstrucție, pe crearea de locuri de muncă și de oportunități de afaceri, pe educație și pe asistență psihosocială pentru copiii și tinerii sirieni, precum și pe promovarea accesului egal la educație al fetelor; invită Comisia să implice îndeaproape Parlamentul în planificarea strategică a acestor măsuri;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Președintelui Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, președinților parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Republicii Arabe Siriene, Secretarului General al ONU, Secretarului General al Uniunii pentru Mediterana și Ligii Statelor Arabe.

Ultima actualizare: 14 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate