Predlog resolucije - B8-0150/2018Predlog resolucije
B8-0150/2018

  PREDLOG RESOLUCIJE o Siriji

  12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Younous Omarjee, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL

  Postopek : 2018/2626(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0150/2018
  Predložena besedila :
  B8-0150/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0150/2018

  Resolucija Evropskega parlamenta o Siriji

  (2018/2626(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v Siriji in ofenzivi Islamske države, zlasti tistih z dne 11. junija 2015 o Siriji: razmere v Palmiri in primer Mazena Darviša[1], 30. aprila 2015 o razmerah v begunskem taborišču Jarmuk v Siriji[2], 12. februarja 2015 o humanitarni krizi v Iraku in Siriji, zlasti v zvezi z Islamsko državo[3] in 13. septembra 2017 o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP[4],

  –  ob upoštevanju ustreznih resolucij varnostnega sveta Združenih narodov,

  –  ob upoštevanju ustanovne listine Združenih narodov,

  –  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

  –  ob upoštevanju Ženevske konvencije o statusu beguncev,

  –  ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu in Sveta z dne 14. marca 2017 z naslovom Elementi strategije EU za Sirijo (JOIN(2017)0011),

  –  ob upoštevanju Sveta za zunanje zadeve z dne 26. februarja 2018,

  –  ob upoštevanju izjave podpredsednice Evropske komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federice Mogherini in komisarja Hristosa Stilianidisa z dne 6. marca 2018 o razmerah na območju Vzhodne Gute in drugje v Siriji,

  –  ob upoštevanju poročila o humanitarnem učinku enostranskih omejevalnih ukrepov v zvezi s Sirijo z dne 16. maja 2016, ki ga je za OZN pripravila Ekonomska in socialna komisija,

  –  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je zaostrovanje konflikta v Siriji posledica tega, da tuje regionalne in mednarodne sile izkoriščajo tamkajšnje razmere v lasten prid, kar je povzročilo krvavo vojno;

  B.  ker so v sedmem letu krize v Siriji obseg, resnost in kompleksnost potreb po vsej državi še vedno izjemno pereči; ker potrebuje 31,1 milijona prebivalcev humanitarno pomoč; ker je med njimi 5.6 milijona takih, ki potrebujejo takojšnjo pomoč in so zaradi razseljevanja, izpostavljenosti spopadom ter omejenega dostopa do osnovnega blaga in storitev večstransko ranljivi;

  C.  ker se nadaljuje nevarno in zaskrbljujoče stopnjevanje nasilja tako v območjih za umiritev razmer, ki so jih uvedli tisti, ki jamčijo za dogovor iz Astane, kot zunaj teh območij; ker se spopadi nadaljujejo, zlasti v Idlibu in Hami; ker na severozahodu države in v Vzhodni Guti potekajo hudi in dolgotrajni zračni napadi;

  D.  ker je bilo ubitih in ranjenih grozljivo veliko civilnih prebivalcev – poročila navajajo več kot 1000 civilnih žrtev samo v prvem tednu februarja – in so bolnišnice, šole in tržnice še naprej tarča napadov; ker je prišlo v Guti, Idlibu in Afrinu do več obtožb o napadih s klorovim plinom; ker je bilo v samo dveh mesecih zaradi bojev najmanj 320 000 prebivalcev razseljenih v Idlib, kamor se je že zateklo več kot 1,2 milijona notranje razseljenih oseb; ker se poroča o močnem minometnem obstreljevanju v stanovanjskih delih Damaska, v katerem so bili ranjeni in ubiti civilni prebivalci in je bila poškodovana infrastruktura;

  E.  ker je varnostni svet OZN v svoji resoluciji št. 2401 pozval k prekinitvi spopadov, da bi se omogočilo trajno humanitarno premirje po vsej Siriji za vsaj 30 zaporednih dni in da bi dostavili civilnim prebivalcem potrebno humanitarno pomoč; ker je 5. februarja 2018 v Vzhodno Guto prispel prvi humanitarni konvoj OZN od poziva k premirju, ki je pripeljal pošiljke za zdravstveno oskrbo in oskrbo s hrano ter živila za 70 000 ljudi; ker zaradi pritiskov terorističnih skupin žal ni bilo mogoče dostaviti vseh pošiljk v konvoju; ker se trenutno pripravlja drugi konvoj;

  F.  ker so Islamska država/Daiš in druge džihadistične skupine zagrešile grozodejstva, med drugim surove usmrtitve in nepopisno spolno nasilje, ugrabitve, mučenje, prisilne spreobrnitve ter zasužnjenje žensk in deklet; ker so bili za izvedbo terorističnih napadov novačeni in uporabljeni otroci; ker vlada resna zaskrbljenost zaradi razmer, v katerih trenutno živijo prebivalci pod nadzorom Islamske države/Daiša, in obstaja možnost, da bi jih v kampanji za osvoboditev uporabili kot živi ščit; ker lahko ta kazniva dejanja pomenijo vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost;

  G.  ker so vse strani resno kršile mednarodno pravo o človekovih pravicah in humanitarno pravo; ker teroristične skupine namerno napadajo civilna območja, šole, bolnišnice, humanitarne delavce in begunska taborišča; ker so to vojna hudodelstva in hudodelstva zoper človečnost in jih je treba preiskati;

  H.  ker se konflikt širi v različnih smereh čez meje Sirije in je prišlo do okrepljenega vojaškega posredovanja z več strani; ker se poroča o obojestranskem obstreljevanju med turškimi in sirskimi vladnimi silami v Idlibu ter med koalicijskimi silami pod vodstvom ZDA in prosirskimi vladnimi silami v dolini Evfrata; ker izraelska letala izvajajo napade na cilje v Siriji kot odgovor na domnevno kršitev iranskega brezpilotnega letala na izraelskem ozemlju;

  I.  ker stalno stopnjevanje nasilja spodkopava prizadevanja za zagotovitev politične rešitve; ker je treba v skladu z ženevskim sporočilom in resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov vse strani ponovno opozoriti na nujnost rešitve konflikta v Siriji s političnim procesom, ki ga bo vodila Sirija in na podlagi katerega se bo sprejel mirovni sporazum, ki bo izpolnjeval pričakovanja sirskega prebivalstva;

  J.  ker največ sirskih beguncev gostijo tri države, in sicer Turčija (2 973 980), Libanon (1 011 366) in Jordanija (659 246);

  K.  ker več držav članic beguncem iz Sirije in drugih držav še vedno krati pravico do azila ter krši temeljne politike in vrednote Evropske unije;

  L.  ker EU in njene države članice z ustvarjanjem pregrad in vse večjim zapiranjem zunanjih meja za migrante in begunce spodbujajo kaznive in nevarne posle tihotapljenja ljudi, ne zagotovijo pa možnosti varnega in zakonitega vstopa v EU; ker se EU in države članice tako neuspešno odzivajo na begunsko krizo v sosedstvu EU; ker je zaradi tega, ker Turčija sistematično krši človekove pravice, sporazum o migraciji med EU in Turčijo dejanska kršitev Ženevske konvencije;

  M.  ker so gospodarske sankcije, ki so jih Združene države Amerike in EU enostransko uvedle proti Siriji, najbolj zapletene in daljnosežne sheme sankcij, ki so bile kadar koli uveljavljane; ker imajo te sankcije uničujoče posledice za civilno prebivalstvo in ovirajo humanitarno pomoč; ker poročilo OZN o humanitarnem učinku enostranskih omejevalnih ukrepov v zvezi s Sirijo poziva k pregledu teh politik sankcij;

  N.  ker se konflikt v Siriji še naprej poslabšuje zaradi vmešavanja regionalnih in mednarodnih tujih sil; ker so zaradi vojne nastale razdrobljene in ločene regije, ki med seboj tekmujejo in jih upravljajo različne oborožene skupine, zaradi česar lahko uspešno delujejo teroristične skupine, kot je Islamska država/Daiš; ker so Združene države Amerike, Turčija in druge države izvajale bombne napade na Sirijo ter s tem kršile mednarodno pravo;

  1.  ponavlja, da je zelo pretresen, ker so katastrofalne humanitarne razmere v Siriji še vedno zelo resne, tudi v Vzhodni Guti, guvernoratu Idlib, guvernoratu Severna Hama, Rukhbanu in Raki, ter zato, ker nujno humanitarno pomoč, tudi zdravstveno, zdaj potrebuje 13,1 milijona ljudi v Siriji, od katerih je 6,1 notranje razseljenih, 2,5 milijona, vključno s palestinskimi begunci, živi na težko dostopnih območjih in je več sto tisoč civilnih prebivalcev ujetih na obleganih območjih;

  2.  izraža ogorčenost nad nesprejemljivim obsegom nasilja v več delih sirske države, zlasti v guvernoratu Idlib in Vzhodni Guti, pa tudi v mestu Damask, ter nad napadi na civilne prebivalce, civilne cilje in zdravstvene objekte, kar še poglablja trpljenje in povzroča razseljevanje velikega števila ljudi; v zvezi s tem opozarja na pravne obveznosti vseh strani po mednarodnem humanitarnem pravu in mednarodnem pravu o človekovih pravicah, pa tudi na vse zadevne sklepe varnostnega sveta, zlasti pozive k prekinitvi vseh napadov na civilne prebivalce in objekte, tudi na šole in zdravstvene objekte;

  3.  poudarja, da se bodo humanitarne razmere brez politične rešitve sirskega konflikta v skladu z resolucijo 2254(2015) še naprej slabšale; poziva vse strani k napredku v zvezi s tem in k sprejetju ukrepov za krepitev zaupanja, vključno s hitro izpustitvijo vseh samovoljno zaprtih oseb, zlasti žensk in otrok;

  4.  poudarja, da je za končanje vonje in iskanje politične rešitve za konflikte potreben dialog z vsemi stranmi sirske družbe, iz katerega ne sme biti izključena nobena stran; opominja institucije EU, da zavrnitev dialoga z eno stranjo v konfliktu ni združljiva z željo po posredovanju v konfliktu;

  5.  brez zadržkov zavrača zamisel, da je mogoče dolgoročno rešitev sirskega konflikta doseči z vojaškim posredovanjem; poziva strani, naj nujno obnovijo svojo zavezo politični rešitvi in doseganju napredka v ženevskih pogovorih, ki jih gostijo Združeni narodi; zelo podpira miroljuben politični dialog in potrebo po procesu, ki ga vodi Sirija in izpolnjuje legitimne težnje in voljo vseh skupin sirskega prebivalstva;

  6.  zahteva, da vse strani nemudoma prenehajo sovražnosti in se zavežejo, da bodo takoj začele popolnoma in celovito upoštevati to zahtevo;

  7.  obsoja vse strani v konfliktu, ki kršijo sporazum o premirju, sklenjen v varnostnem svetu OZN;

  8.  poziva države članice OZN, naj svoj vpliv uporabijo pri udeleženih straneh, da zagotovijo prekinitev sovražnosti in izpolnitev sedanjih obveznosti, ter podprejo prizadevanja, da se ustvarijo pogoji za stabilno in trajno premirje; poudarja, da so potrebna ustrezna jamstva teh držav članic;

  9.  poziva, naj vse strani omogočijo varen, neoviran in trajen dostop za humanitarne konvoje OZN in njegove izvajalske partnerje, vključno za zdravstvene in kirurške pošiljke, do vseh predvidenih območij in skupnosti; zahteva, da vse strani omogočijo OZN in njegovim izvajalskim partnerjem, da izvedejo varne, brezpogojne zdravstvene evakuacije na podlagi zdravstvenih potreb in nujnosti po standardnih varnostnih ocenah OZN;

  10.  zahteva, da teroristične skupine prenehajo ugrabljati civilne prebivalce in da vse strani omogočijo dostavo humanitarne pomoči, vključno z medicinsko pomočjo, še posebej v Vzhodni Guti, Jarmuku, Fui in Kefraju;

  11.  poziva, naj se nujno pospeši humanitarno čiščenje min v vsej Siriji;

  12.  zelo podpira ozemeljsko nedotakljivost Sirije in pravico sirskega prebivalstva, da se samo, brez tujega vmešavanja, odloči, kakšna bo njegova prihodnost; je zaskrbljen, da kljub zaporednim mirovnim pogajanjem pod vodstvom OZN ni bil sprejet sporazum o končanju vojne;

  13.  poudarja, da se je konflikt zaradi trgovine z orožjem in njegove dobave še zaostril; ostro obsoja vlogo več zahodnih posredovanj v zadnjih letih, saj so spodbudile radikalizacijo posameznikov, zlasti na Bližnjem vzhodu in v državah južnega sosedstva; poudarja, da se s tovrstnimi politikami terorizem kvečjemu spodbuja, ne pa odpravlja, zato bi jih bilo treba opustiti; poziva k uvedbi embarga na orožje v regionalnem okviru EU, s čimer bi se preprečilo, da bi prišlo v roke teroristov še dodatno evropsko orožje; meni, da je izvoz v Saudovo Arabijo neskladen vsaj z merilom 2 glede vpletenosti države v hude kršitve humanitarnega prava, kot so jih določili pristojni organi OZN; ponavlja svoj poziv z dne 26. februarja 2016, da je treba nujno uvesti embargo na orožje proti Saudovi Arabiji;

  14.  ostro obsoja neposredno in posredno podporo (v obliki finančnih sredstev, orožja, usposabljanja itd.) Združenih držav Amerike, EU, Turčije in monarhij zalivske regije za teroristične skupine; poziva zlasti Združene države Amerike, države članice EU in regionalne akterje, še posebej Saudovo Arabijo in Turčijo, naj prenehajo financirati vse milice in zlasti nehajo kupovati nafto z naftnih polj pod nadzorom Islamske države/Daiša, ki se prepelje s tovornjaki čez Turčijo, kot so razkrila poročila, predložena varnostnemu svetu OZN; meni, da so potrebni mehanizmi za zaustavitev financiranja terorizma prek off-shore subjektov, v katere so vpletene države in finančne institucije, in za zaustavitev trgovine z orožjem ter kupovanje in prodajo energetskih virov in surovin, s katerima se okoriščajo teroristične skupine;

  15.  obsoja izraelske kršitve suverenosti Sirije, ki so z okupacijo Golanskega višavja postale stalne;

  16.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi posredovanja Turčije na območjih Sirije, ki jih nadzorujejo kurdske sile, zlasti v regiji Afrin; odločno poziva Turčijo, naj neha prenašati nezakonite nasilne boje proti kurdskemu prebivalstvu v Turčiji na območja v Siriji in Iraku, na katerih prebivajo Kurdi; obsoja turško represijo kurdskega prebivalstva in njeno vmešavanje v sirsko vojno ter njeno podpiranje terorističnih skupin s tem, ko ne ukrepa na svojih prepustnih mejah;

  17.  ponovno opozarja, da je mogoče terorizem odpraviti le z reševanjem njegovih vzrokov, tj. revščine, izkoriščanja in nezmožnosti družbe, da se odzove na potrebe ljudi; meni, da je največje upoštevanje neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti držav, kot je Sirija, pa tudi spoštovanje večkulturnosti njihovih družb edini način, kako preprečiti širitev teroristične ideologije;

  18.  odločno obsoja uporabo kemičnega orožja v vojni v Siriji; zahteva neodvisno preiskavo, tudi s prisotnostjo na terenu, da se določi pravi vir teh napadov; je seznanjen s postopkom kemične razorožitve v Siriji, ki poteka pod nadzorom Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in s posredovanjem Združenih držav Amerike in Rusije;

  19.  spodbuja države članice EU, naj sirskim begunskem zagotovijo zaščito in humanitarno pomoč; obsoja dejansko zavrnitev mednarodne zaščite Sircem v Evropski uniji z začetkom veljavnosti izjave EU in Turčije, v skladu s katero bodo „[v]si novi migranti brez urejenega statusa, ki bodo na grške otoke prišli prek Turčije od 20. marca 2016 naprej, [...] vrnjeni v Turčijo“, in sicer na podlagi tega, da šteje Turčija za varno tretjo državo, kar Parlament zavrača; opozarja, da imajo EU in države članice dolžnost pomagati beguncem in imigrantom, ki bežijo pred vojno, kaosom, gospodarsko bedo, lakoto in smrtjo ter trpijo zaradi svetovnih neoliberalnih ekonomskih politik;

  20.  poziva veleposlaništva in konzularna predstavništva EU, naj nemudoma izdajo humanitarne vizume prosilcem za azil iz Sirije ter poiščejo varne in zakonite načine za azil (kar dogovor med EU in Turčijo onemogoča) ter naj izvršujejo mednarodne obveznosti EU in njenih držav članic v zvezi z migracijami, zlasti s programi za preselitev na ravni EU; poziva vse države članice k polnemu sodelovanju v teh programih; poudarja, da bi morali sirski prebivalci v okviru vključujočega in verodostojnega dialoga določiti ustrezen proces in mehanizme za doseganje pravice, sprave, resnice in odgovornosti za hude kršitve in zlorabe mednarodnega prava, pa tudi odškodnine in učinkovita pravna sredstva za žrtve;

  21.  obžaluje katastrofalne posledice enostranskih omejevalnih ukrepov za civilno prebivalstvo; poziva Svet, naj takoj konča vse gospodarske sankcije proti Siriji, za katere se je izkazalo, da prizadenejo predvsem civilno prebivalstvo;

  22.  poziva EU, naj podpre proces sirske sprave in prizadevanja, ki so uspešno vzpostavila mir na območjih, kjer prebiva več kot tri milijone državljanov, in premestitev terorističnih bojevnikov v regijo Idlib ter več kot 100 000 pomilostitev nekdanjih teroristov, da se jim omogočita vrnitev v normalne razmere in ponovna vključitev v civilno življenje;

  23.  zahteva od EU, naj ob usklajevanju s sirskimi organi oblasti dejavno prispeva k obnovi Sirije, tako da sodeluje v pripravi načrtov za obdobje po konfliktu, kar je v osrčju strategije za Sirijo, in se osredotoči na pomoč pri obnovi, ustvarjanje delovnih mest in poslovnih priložnosti, izobraževanje ter psihosocialno podporo za sirske otroke in mladino ter spodbujanje enakega dostopa deklic do izobraževanja; poziva Komisijo, naj pri strateškem načrtovanju za te ukrepe tesno sodeluje s Parlamentom;

  24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsednikom parlamentov držav članic, vladi in parlamentu Sirske arabske republike, generalnemu sekretarju OZN, generalnemu sekretarju Unije za Sredozemlje ter Ligi arabskih držav.

  Zadnja posodobitev: 14. marec 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov