Prijedlog rezolucije - B8-0151/2018Prijedlog rezolucije
B8-0151/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-0007/2018
  u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

  Florent Marcellesi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0137/2018

  Postupak : 2018/2566(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0151/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0151/2018
  Doneseni tekstovi :

  B8-0151/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta o mjerama SAD-a u vezi s potporom EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama)

  (2018/2566(RSP))

  –  uzimajući u obzir preliminarnu odluku Ministarstva trgovine SAD-a o uvođenju carine na španjolske masline nakon što je zaključeno da se proizvodi od maslina mogu uvesti u SAD po cijeni nižoj od tržišne zbog subvencija koje proizvođači maslina primaju u EU-u,

  –  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o napadu SAD-a na potporu EU-a poljoprivrednim gospodarstvima u okviru ZPP-a (u vezi sa španjolskim maslinama) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je 22. lipnja 2017. Koalicija za pravednu trgovinu zrelim maslinama, koja se sastoji od dvaju najvećih prerađivača zrelih maslina iz SAD-a, podnijela predstavku Ministarstvu trgovine, tvrdeći da je industrija maslina u SAD-u značajno oštećena ili ugrožena zbog subvencioniranog uvoza zrelih maslina iz Španjolske po nižoj cijeni od njihove stvarne vrijednosti;

  B.  budući da se odluka Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu o uvođenju carinskih pristojbi s promjenjivim postotkom za proizvode od maslina španjolskih poduzeća temelji na zaključku da se potpora tom sektoru u okviru ZPP-a može smatrati nepoštenim tržišnim natjecanjem u odnosu na proizvođače iz SAD-a jer postoji opravdana sumnja da je industrija u SAD-u značajno oštećena uvozom zrelih maslina iz Španjolske koje se u SAD-u navodno prodaju po nižoj cijeni od njihove stvarne vrijednosti;

  C.  budući da je Komisija SAD-a za međunarodnu trgovinu donijela privremena ograničenja za taj proizvod i da se konačna odluka Ministarstva trgovine očekuje početkom travnja 2018.;

  D.  budući da se tom odlukom na nepravedan i proizvoljan način dovode u pitanje programi EU-a za potporu poljoprivredi te da bi ona mogla utjecati na sve primatelje plaćanja u okviru zajedničke poljoprivredne politike;

  E.  budući da, kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve, antisubvencijske i antidampinške analize u obzir moraju uzeti i društvene i okolišne čimbenike, uključujući radnička prava, socijalnu zaštitu, standarde za okoliš i dobrobit životinja;

  F.  budući da je Komisija u nekoliko navrata potvrdila da se mjerama potpore na koje su usmjereni ispitni postupci za utvrđivanje kompenzacijske pristojbe (program osnovnog plaćanja, plaćanja za mlade poljoprivrednike) ne narušavaju razine cijena na specifičnim poljoprivrednim tržištima niti međunarodna trgovina;

  G.  budući da mjere ZPP-a koje su pod istragom nisu usmjerene na određeni proizvod i stoga se protiv njih ne mogu uvesti kompenzacijske mjere u skladu s člankom 2. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama;

  H.  budući da je ZPP preoblikovan s pomoću nekoliko reformi kako bi se većina njegovih mjera potpore uskladila sa zahtjevima „zelene kutije” WTO-a te je danas u potpunosti usklađen sa sporazumima WTO-a;

  I.  budući da su plaćanja u okviru ZPP-a ključan instrument za usmjeravanje javnih sredstava u opskrbu javnim dobrima koja si tržište samo po sebi ne može priuštiti, među ostalim, zaštitu okoliša, dobrobit životinja i zdravlje ljudi;

  J.  budući da bi ZPP-om trebalo promicati neovisnost u opskrbi hranom u EU-u i drugdje u svijetu, pomoću lokalne i održive proizvodnje, a proizvođačima zajamčiti poštene cijene, čime se pridonosi održavanju aktivnih ruralnih zajednica;

  K.  budući da bi bez sustava javne potpore lokalnoj i regionalnoj proizvodnji došlo do dodatne drastične promjene u strukturi europske poljoprivrede i ruralnih zajednica;

  L.  budući da je španjolski maslinarski sektor važan za gospodarstvo i zapošljavanje, osobito u regijama Andaluzije, Valencije i Extremadure; budući da bi se otpornost sektora i ruralnih područja u tim regijama mogla osnažiti poljoprivrednim modelom zasnovanim na diversifikaciji te socijalnoj, gospodarskoj i ekološkoj održivosti;

  M.  budući da subvencije imaju važnu ulogu u poljoprivrednim politikama SAD-a i EU-a; budući da se SAD također u velikoj mjeri koristi poljoprivrednim subvencijama iz „zelene kutije”; budući da su obje poljoprivredne politike usmjerene na izvoz i utemeljene na modelu poljoprivredno-industrijske proizvodnje tipičnom za velika poduzeća;

  N.  budući da postoji opasnost da bi se najavljenim mjerama mogao potaknuti niz trgovinskih povratnih udaraca s obiju strana Atlantika; budući da bi se time u konačnici naštetilo proizvođačima u EU-u i SAD-u; budući da je Trumpova administracija najavila uvozne carine za druge sektore osim španjolskih maslina; budući da se takvom eskalacijom dovode u opasnost dugotrajni i pažljivo dogovoreni sporazumi WTO-a;

  1.  izražava svoju zabrinutost zbog činjenice da SAD dovodi u pitanje ZPP EU-a, s obzirom na to da javna potpora ima važnu ulogu i u SAD-u i u EU-u, te ističe da se time ne bi trebao stvoriti presedan koji bi utjecao na druge europske poljoprivredne proizvode koji su obuhvaćeni ZPP-om;

  2.  poziva vlasti SAD-a da povuku najavljene mjere i u tom području ponovno uspostave konstruktivan pristup koji bi donio koristi građanima s obje strane Atlantika;

  3.  poziva Komisiju da na bilateralnoj razini i u okviru WTO-a poduzme sve potrebne mjere kako bi se zaštitio naš sustav potpora u okviru ZPP-a, koji je WTO odobrio u sklopu postupka „zelene kutije”;

  4.  ističe da se pomoću uvjetovanja plaćanja u okviru ZPP-a, između ostalog, zaštitom okoliša, dobrobiti životinja, zdravljem ljudi, socijalnim i radnim normama javni novac usmjerava na javna dobra, ali i osigurava kompatibilnost našeg sustava poljoprivrednih potpora sa „zelenom kutijom” WTO-a i stoga poljoprivrednicima nudi sigurnost u taj sustav; naglašava da u okviru buduće reforme ZPP-a sva plaćanja trebaju i dalje ovisiti o strogim uvjetima;

  5.  poziva Komisiju da usko surađuje sa španjolskim vlastima u cilju pružanja podrške poduzećima na koja su usmjerene te agresivne protekcionističke mjere;

  6.  poziva Komisiju da uspostavi mjere u korist unutarnjeg tržišta i domaće potrošnje pomoću kratkih lanaca opskrbe te da u odlučivanju o potpori prednost da malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim radnicima kako bi se osigurala gospodarska, socijalna i ekološka održivost i očuvanje modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u EU-u;

  7.  poziva Komisiju i države članice da osiguraju da se u okviru novog ZPP-a prednost da ostvarenju raznolike poljoprivrede koja je usmjerena na agroekologiju, a ne na monokulture, i kojom se želi ostvariti neovisnost u opskrbi hranom s pomoću proizvodnje i potrošnje na lokalnoj razini, za razliku od ovisnosti o uvozu i usmjerenosti na izvoz, kako bi se zajamčila usklađenost između politika EU-a u području poljoprivrede, trgovine i razvojne suradnje;

  8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i nadležnim tijelima SAD-a.

   

  Posljednje ažuriranje: 14. ožujka 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti