Procedură : 2018/2566(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0151/2018

Texte depuse :

B8-0151/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0091

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8‑0007/2018

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (2018/2566(RSP))  
B8‑0151/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia provizorie a Departamentului pentru Comerț al SUA, care a impus un tarif măslinelor spaniole, după ce a concluzionat că subvențiile de care beneficiază producătorii de măsline din Europa fac ca produsele să fie importate în Statele Unite la un preț sub prețul pieței,

–  având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la amenințarea lansată de guvernul SUA la adresa sistemului de sprijin al UE pentru agricultori în cadrul PAC (în contextul măslinelor spaniole) (O-000006/2018‑ B8-0007/2018),

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 22 iunie 2017, Coaliția pentru comerțul echitabil cu măsline negre, alcătuită din doi dintre cei mai mari procesatori de măsline negre din SUA, a depus o plângere la Departamentul pentru Comerț în care susține că industria măslinelor din SUA suferă prejudicii importante sau este amenințată din cauza importurilor subvenționate de măsline negre din Spania realizate la un preț mai mic decât valoarea lor corectă (MMVC);

B.  întrucât decizia Comisiei pentru comerț internațional (ITC) a SUA de a aplica taxe cu procentaj variabil pentru măslinele exportate de întreprinderile spaniole se întemeiază pe considerentul că ajutorul pentru acest sector acordat în cadrul politicii agricole comune (PAC) ar putea constitui o formă de concurență neloială față de producătorii din SUA, deoarece există indicii rezonabile că industria americană suferă prejudicii importante din cauza importurilor de măsline negre din Spania care ar fi comercializate în SUA la prețuri MMVC;

C.  întrucât ITC a impus restricții provizorii acestui produs, iar o decizie finală a Departamentului pentru Comerț este așteptată la începutul lunii aprilie 2018;

D.  întrucât această decizie pune în discuție, în mod injust și arbitrar, programele UE de sprijin pentru agricultură și ar putea afecta toate categoriile de beneficiari ai PAC;

E.  întrucât, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, analizele antisubvenții și antidumping trebuie, de asemenea, să țină cont de factorii sociali și de mediu, inclusiv de drepturile lucrătorilor, protecția socială, standardele de mediu și bunăstarea animalelor;

F.  întrucât Comisia a confirmat în mai multe rânduri că măsurile de sprijin vizate de anchetele privind taxele compensatorii (schema de plată de bază, plățile pentru tinerii fermieri) nu perturbă nivelul prețurilor pe piețele agricole specifice sau în cadrul comerțului internațional;

G.  întrucât măsurile PAC anchetate nu sunt specifice unui produs și, prin urmare, nu fac obiectul unor măsuri compensatorii în temeiul articolului 2 din Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii;

H.  întrucât PAC a fost transformată prin mai multe reforme pentru a adapta majoritatea măsurilor de sprijin la cerințele cutiei verzi stabilite de OMC și, în prezent, este concepută în așa fel încât să asigure deplina conformitate cu acordurile OMC;

I.  întrucât plățile din cadrul PAC sunt un instrument esențial de direcționare a fondurilor publice către furnizarea de bunuri publice pe care piața nu este capabilă să le plătească singură, printre acestea numărându-se protecția mediului, bunăstarea animalelor și sănătatea umană;

J.  întrucât PAC ar trebui să promoveze suveranitatea alimentară, atât în cadrul UE, cât și în restul lumii, prin intermediul producției locale durabile, și ar trebui să garanteze prețuri corecte pentru producători, ambele elemente contribuind la menținerea unor comunități rurale active;

K.  întrucât, fără un sistem de ajutoare publice acordate producției locale și regionale, comunitățile agricole și rurale din Europa ar suferi modificări și mai drastice ale componenței lor;

L.  întrucât sectorul spaniol al măslinelor are o pondere importantă în economie și în ocuparea forței de muncă, mai ales în regiunile Andaluzia, Valencia și Extremadura; întrucât reziliența sectorului și a zonelor rurale din aceste regiuni ar putea fi consolidată prin intermediul unui model agricol bazat pe diversificare și pe sustenabilitate socială, economică și de mediu;

M.  întrucât subvențiile joacă un rol important, atât în SUA, cât și în Europa; întrucât SUA utilizează, de asemenea, într-o mare măsură cutia verde a subvențiilor în agricultură; întrucât ambele politici agricole sunt orientate către export și se bazează pe un model de producție agroindustrială caracteristic întreprinderilor mari;

N.  întrucât măsurile anunțate riscă să declanșeze o spirală a măsurilor de retorsiune comercială de o parte și de alta a Oceanului Atlantic; întrucât acest lucru ar fi, până la urmă, în detrimentul atât al producătorilor din UE, cât și al celor din SUA; întrucât administrația Trump a anunțat, de asemenea, taxe vamale de import pentru alte sectoare pe lângă cel al măslinelor spaniole; întrucât această escaladare pune în pericol acorduri ale OMC care au fost negociate cu atenție și instituite cu mult timp în urmă,

1.  își exprimă preocuparea față de faptul că SUA pun sub semnul întrebării politica agricolă comună a UE, deoarece ajutoarele publice joacă un rol important atât în SUA, cât și în UE, și subliniază că acest lucru nu ar trebui să creeze un precedent care ar afecta alte produse agricole europene beneficiare ale PAC;

2.  îndeamnă autoritățile americane să își retragă măsurile anunțate și să restabilească o abordare constructivă pentru ambele părți în acest domeniu în beneficiul reciproc al cetățenilor și al întreprinderilor de pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic;

3.  solicită Comisiei să ia toate măsurile necesare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul OMC, pentru a apăra sistemul nostru de ajutoare prevăzut de PAC, a cărui legitimitate este asigurată de procedura cutiei verzi a OMC;

4.  subliniază că condiționarea plăților din cadrul PAC de respectarea unor standarde de mediu, în materie de bunăstare a animalelor, de sănătate publică sau a unor standarde sociale și de muncă, printre altele, nu doar direcționează fondurile publice către bunuri publice, dar asigură și compatibilitatea sistemului nostru de sprijin pentru agricultori cu cutia verde a OMC și le oferă, prin urmare, agricultorilor garanția că pot conta pe acesta; subliniază că în viitoarea reformă a PAC tuturor plăților ar trebui să li se aplice în continuare condiționalități puternice;

5.  invită Comisia să colaboreze îndeaproape cu autoritățile spaniole pentru a sprijini întreprinderile care sunt ținta acestei măsuri protecționiste agresive;

6.  invită Comisia să instituie măsuri care favorizează piața internă și consumul intern prin lanțuri scurte de aprovizionare și să acorde prioritate sprijinului pentru exploatațiile mici și medii și pentru lucrătorii acestora, pentru a asigura sustenabilitatea economică, socială și de mediu și prezervarea modelului fermelor de familie europene;

7.  invită Comisia și statele membre să asigure că noua PAC acordă prioritate unei agriculturi diverse axate pe agroecologie, mai degrabă decât monoculturilor, și că urmărește suveranitatea alimentară prin producția și consumul locale, în contrast cu dependența de importuri și orientarea către export, pentru a asigura coerența între politicile agricolă, comercială și de cooperare pentru dezvoltare ale UE;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și autorităților SUA.

 

Ultima actualizare: 14 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate