Procedură : 2018/2633(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0152/2018

Texte depuse :

B8-0152/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.14
CRE 15/03/2018 - 10.14

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 404kWORD 51k
9.3.2018
PE616.098v01-00
 
B8-0152/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP))


Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Marco Zanni în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor (2018/2633(RSP))  
B8‑0152/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Comisiei din 14 martie 2018 privind responsabilitatea socială a întreprinderilor,

 

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

A.întrucât restructurările majore anunțate în sectorul industriei, cum ar fi în cazul Embraco, reprezintă o lovitură dură pentru lucrători, pentru familiile lor și pentru regiunile respective;

 

B.întrucât există, în perspectivă, un risc serios de desființare a 500 de locuri de muncă la situl italian al companiei Embraco, aflat la Riva, lângă Chieri (Piemont);

 

C.întrucât acest caz este doar cel mai recent dintr-o lungă listă de concedieri provocate de delocalizare, de altfel extrem de gravă în măsura în care este realizată în detrimentul forței de muncă și producției unei întreprinderi sănătoase și de înaltă calificare;

 

D.întrucât multinaționala care deține Embraco intenționează să transfere producția în alt stat membru pentru motive pur fiscale și salariale, deoarece o întreprindere care delocalizează în Slovacia beneficiază de o rată de impozitare de 21 %, de 0 % pe tranzacțiile imobiliare, de un cost foarte scăzut al forței de muncă, de o reducere de 35 % a taxelor și de contribuții până la 30 000 EUR pentru fiecare lucrător angajat;

 

E.întrucât, într-un context transnațional precum cel al pieței interne a UE, caracterizat de prezența unor sisteme naționale foarte eterogene din punct de vedere social, economic și normativ, întreprinderile concurează în principal în privința costurilor forței de muncă, ceea ce declanșează fenomene periculoase de „labour shopping” și dumping social, având ca rezultat o delocalizare sălbatică, pentru a înlocui forța de lucru autohtonă cu cea relativ mai ieftină din alte state membre, în special din est;

 

F.a luat act de faptul că delocalizările nu afectează numai la industriile așa-numite tradiționale, adică cele cu o intensitate ridicată a muncii, cum ar fi industria textilă, de îmbrăcăminte și încălțăminte sau industriile de prelucrare a lemnului, ci și sectoarele mari consumatoare de capital, precum siderurgia, ingineria mecanică, construcțiile navale, aeronautica și echipamentele electronice, precum și sectoare importante cum ar fi dezvoltarea de software, serviciile financiare și logistica;

 

G.întrucât aceste practici inacceptabile de dumping social favorizează statele membre cu costuri sociale mai scăzute și presiune fiscală minimă;

 

H.întrucât UE și opțiunile de politică care stau la baza procesului de constituire a pieței unice reprezintă în prezent una dintre principalele cauze ale sărăciei și a inegalităților din statele membre, permițând actorilor de pe piață și în special marilor întreprinderi multinaționale să profite de diferențele care există între statele membre în ceea ce privește costurile forței de muncă și fiscalitatea, pentru a obține, prin delocalizări, avantaje competitive și profituri în detrimentul cetățenilor, al lucrătorilor și al regiunilor;

 

I.remarcă faptul că, având în vedere urgențele sociale și ocupaționale precum cazul Embraco, politicile de austeritate impuse de UE și de tratatele sale, care sunt deja responsabile de reducerea substanțială a cheltuielilor publice și de deteriorarea funcției sociale a statelor naționale, vor constitui un obstacol pentru realizarea unor strategii naționale eficace de investiții și dezvoltare, capabile să răspundă nevoilor lucrătorilor afectați și ale familiilor lor, ceea ce va conduce la o agravare a sărăciei și a excluziunii sociale;

 

J.întrucât este evident contradictoriu faptul că UE oferă finanțare pentru reducerea disparităților economice și sociale în favoarea unor țări precum Slovacia, dar în același timp permite statelor membre respective practici atractive de investiții care nu respectă normele comunitare;

 

1.își exprimă solidaritatea și sprijinul total pentru toți angajații Embraco din Riva, lângă Chieri și pentru familiile acestora, precum și pentru lucrătorii din sectoarele conexe care riscă să fie afectați de această decizie;

 

2.solicită adoptarea unor măsuri și forme de sprijin pentru acești lucrători, pentru familiile lor și pentru toți actorii care riscă să fie afectați de această decizie;

 

3.consideră că cazul Embraco demonstrează clar nu numai funcționarea defectuoasă a pieței interne europene, ci și efectele devastatoare ale unei politicii de extindere fără discernământ, în special spre est, care nu a reușit să țină cont de consecințele dezastruoase ale integrării unor țări cu o fiscalitate redusă asupra corectitudinii și echității concurenței;

 

4.lansează un apel insistent pentru a adopta o politică de protecție socială a lucrătorilor afectați de delocalizări, pentru a le oferi sprijinul necesar și programe de recalificare care să le faciliteze reinserția profesională;

 

5.subliniază în mod deosebit responsabilitatea UE și a politicilor sale în acest caz și consideră că răspunsurile oferite sunt insuficiente pentru a face față acestor fenomene;

 

6.reiterează dreptul fiecărui stat membru de a adopta orice formă de instrument pentru a-și proteja economia, lucrătorii și teritoriile, pentru a combate fenomenul delocalizării, inclusiv prin măsuri protecționiste;

 

7.subliniază că toate statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a activa măsuri care să promoveze reîntoarcerea întreprinderilor delocalizate, inclusiv prin planuri naționale substanțiale de investiții publice;

 

8.solicită ca întreprinderile care beneficiază de ajutoare publice să fie încurajate să dezvolte, în consultare cu organizațiile reprezentative ale lucrătorilor și cu autoritățile regionale și locale, un comportament social responsabil;

 

9.subliniază importanța sancționării întreprinderilor care, deși au beneficiat de un ajutor financiar național sau comunitar pentru a contribui la creșterea economică a unui anumit teritoriu, decid în mod nejustificat să își transfere producția în străinătate; solicită, prin urmare, ca astfel de întreprinderi să fie obligate să ramburseze fondurile primite și să fie excluse de la beneficierea pe viitor de orice formă de ajutor financiar;

 

10.invită Comisia să inițieze verificările necesare cu privire la utilizarea în scopuri necorespunzătoare de către proprietarii Embraco a fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, în special pentru a finanța delocalizarea companiei într-un alt stat membru;

 

11.solicită Comisiei să efectueze o anchetă cu privire la conformitatea cu tratatele în acest caz de delocalizare în interiorul UE, care nu este motivat de rațiuni economice și industriale, ci de interese preeminente de economii fiscale și salariale;

 

12.încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei (în special Vicepreședintei și Comisarului pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, Comisarei pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, Comisarei pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska și Comisarei pentru concurență, Margrethe Vestager,), statelor membre, guvernul italian și guvernul Braziliei.

 

Ultima actualizare: 15 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate