Prijedlog rezolucije - B8-0157/2018Prijedlog rezolucije
B8-0157/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o društveno odgovornom poslovanju

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Enrique Calvet Chambon u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0157/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0157/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0157/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o društveno odgovornom poslovanju

(2018/2633(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 9., 151. i 152., članak 153. stavke 1. i 2. te članak 173.,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o društveno odgovornom poslovanju,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije naslovljenu „Paket za odgovorna poduzeća” (COM(2011)0685),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Obnovljena strategija EU-a 2011.–2014. za društveno odgovorno poslovanje” (COM(2011)0681),

–  uzimajući u obzir zaključke istraživanja i anketa Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Komisija društveno odgovorno poslovanje (DOP) definira kao odgovornost poduzeća za učinak njihovih odluka na društvo, što podrazumijeva poduzimanje dobrovoljnih odluka kako bi u okviru svojih poslovnih aktivnosti postigla društvene i okolišne ciljeve;

B.  budući da društveno odgovorno poslovanje može biti koristan instrument koji poduzećima omogućava da povećaju svoju konkurentnost i stvore vrijednost za dioničare, donoseći istovremeno korist radnicima, potrošačima i društvu u cjelini;

C.  budući da je broj poduzeća koja su prihvatila DOP porastao, što pokazuje da se sve više shvaćaju njegove koristi;

D.  budući da je potrebno daljnje djelovanje kako bi se širila načela DOP-a, a to bi trebali promicati i Komisija i države članice;

1.  potiče Komisiju i države članice da promiču koncept odgovornog društvenog poslovanja, kao i to da poduzeća dobrovoljno prihvaćaju i dalje razvijaju DOP;

2.  smatra da se DOP može opisati kao odgovornost poduzeća za učinak njihovih odluka na društvo, osobito za integraciju temeljnih prava, socijalnih i okolišnih standarda, etičkih vrijednosti i najboljih interesa potrošača u vlastite poslovne aktivnosti;

3.  smatra da poduzeća trebaju biti pokretači DOP-a; smatra i da javna tijela mogu imati potpornu ulogu uvođenjem dobrovoljnih političkih mjera i, po potrebi, komplementarnih propisa;

4.  s time u vezi poziva Komisiju i države članice da razmjenjuju najbolje prakse o DOP-u;

5.  ističe da bi DOP trebao ostati dobrovoljna politika i da je za uspjeh bilo koje strategije DOP-a potrebno da poduzeća preuzmu vlasništvo nad njime; smatra da bi poduzeća trebala zadržati potrebnu fleksibilnost kako bi razvila vlastiti koncept DOP-a u skladu s vlastitim konkretnim okolnostima, sredstvima i potrebama;

6.  osobito smatra da DOP ne bi trebao ograničavati poduzeća u pogledu njihovih strateških odluka, uključujući odluke povezane s pitanjem lokalizacije;

7.  čvrsto vjeruje u slobodu poslovnog nastana koja se nalazi u Ugovorima i koja je dodatno ojačana sudskom praksom Suda Europske unije jer je to ključni stup u jamčenju funkcioniranja unutarnjeg tržišta; pozdravlja napore koji su uloženi kako bi jedinstveno tržište postalo poštenije te napore u borbi protiv zlouporabe i prijevare;

8.  izražava solidarnost s radnicima, poduzećima i regijama zahvaćenima otpuštanjima; međutim smatra da DOP ne može nikad biti zamjena za obveze javnih vlasti u pogledu socijalne politike i regulacije tržišta rada;

9.  poziva države članice da potiču poduzeća da osposobljavaju i prekvalificiraju sve radnike te da ažuriraju njihove vještine kako bi im se povećala zapošljivost;

10.  ističe da su javne vlasti primarno odgovorne za promicanje, provedbu i nadzor socijalnih standarda i poziva inspektorate rada i pravosudne sustave da isprave nezakonite situacije;

11.  pozdravlja dobre primjere koje pokazuju mnoga mala i srednja poduzeća u Europi koja uspješno prihvaćaju DOP;

12.  naglašava činjenicu da bi malim i srednjim poduzećima, a osobito mikropoduzećima, trebalo posvetiti posebnu pozornost kako bi se olakšala primjena načela DOP-a;

13.  poziva na aktivno savjetovanje sa socijalnim partnerima i na njihovo uključivanje tijekom razvoja, djelovanja i praćenja procesa DOP-a; smatra da je bliska suradnja između poslodavaca i radnika ključna da bi DOP uspio;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

 

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti