Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0157/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0157/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Enrique Calvet Chambon az ALDE képviselőcsoport nevében

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0157/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0157/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0157/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a vállalati társadalmi felelősségvállalásról

(2018/2633(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 9., 151. és 152. cikkére, 153. cikkének (1) és (2) bekezdésére és 173. cikkére,

–  tekintettel a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a „»Felelősségteljes vállalkozások« csomag” című bizottsági közleményre (COM(2011)0685),

–  tekintettel a Bizottság „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult uniós stratégia (2011–2014)” című közleményére (COM(2011)0681),

–  tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért kutatásainak és felméréseinek eredményeire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Bizottság a vállalatok társadalmi felelősségvállalását (CSR) úgy határozza meg, mint a vállalatoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelősségét, amelynek értelmében üzleti tevékenységeik során szociális és környezetvédelmi célok elérése érdekében önkéntes döntéseket hoznak;

B.  mivel a vállalati társadalmi felelősségvállalás hasznos eszköz lehet, mivel lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy fokozzák általános versenyképességüket és értéket hozzanak létre részvényeseik számára, egyszersmind a munkavállalók, a fogyasztók és a társadalom egészének javát is szolgálva;

C.  mivel nőtt a CSR elvét alkalmazó uniós vállalatok száma, ami azt mutatja, hogy egyre jobban tudatosulnak annak előnyei;

D.  mivel a CSR elveinek terjesztéséhez további intézkedések szükségesek, amelyeket a Bizottságnak és a tagállamoknak is elő kellene segíteniük;

1.  arra bátorítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a vállalati társadalmi felelősségvállalás koncepcióját, valamint a CSR vállalatok általi önkéntes alkalmazását és továbbfejlesztését;

2.  úgy véli, hogy a CSR a vállalatoknak a döntéseik révén a társadalomra gyakorolt hatásuk, illetve különösen az alapvető jogok, szociális és környezetvédelmi normák, erkölcsi értékek és a fogyasztók legjobb érdekének üzleti tevékenységükbe való beépítése iránti felelősségeként határozható meg;

3.  úgy véli, hogy a CSR-nek a vállalat által irányítottnak kell lennie; úgy véli továbbá, hogy a közhatóságok támogató szerepet játszhatnak azáltal, hogy önkéntes politikai intézkedéseket és szükség esetén kiegészítő jellegű szabályozást vezetnek be;

4.  ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy osszák meg egymással a CSR-rel kapcsolatos bevált gyakorlataikat;

5.  hangsúlyozza, hogy a CSR-nek önkéntes politikának kell maradnia, és hogy bármely CSR-stratégia sikerességéhez a vállalatoknak azt magukénak kell érezniük; úgy véli továbbá, hogy a vállalatoknak meg kell őrizniük a szükséges rugalmasságot annak érdekében, hogy saját CSR-koncepciójukat egyedi körülményeiknek, eszközeiknek és szükségleteiknek megfelelően alakítsák ki;

6.  úgy véli különösen, hogy a CSR nem korlátozhatja a vállalatokat stratégiai döntéseik – többek között a székhely meghatározását érintő döntések – meghozatalában;

7.  határozottan hisz a letelepedés szabadságában, amelyet a Szerződések is rögzítenek és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata is megerősít, és amely a belső piac működése biztosításának egyik alappillére; üdvözli az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy az egységes piac tisztességesebbé váljon, valamint hogy fellépjenek a visszaélések és a csalások ellen;

8.  szolidaritását fejezi ki a létszámcsökkentések által érintett munkavállalók, vállalatok és régiók iránt; úgy véli ugyanakkor, hogy a CSR sohasem helyettesítheti a szociálpolitika és a munkaerőpiaci szabályozás tekintetében a közhatóságokra háruló kötelezettségeket;

9.  felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a vállalatokat valamennyi munkavállalójuk képzésére, továbbképzésére és készségeik frissítésére foglalkoztathatóságuk javítása érdekében;

10.  hangsúlyozza, hogy a szociális normák előmozdításáért, végrehajtásáért és nyomon követéséért elsősorban a közhatóságok felelnek, és felhívja a munkaügyi felügyelőségeket és az igazságügyi rendszereket a jogellenes helyzetek orvoslására;

11.  üdvözli, hogy számos európai kkv jó példával jár elöl, sikeresen magukévá téve a CSR-t;

12.  kiemeli, hogy a CSR-elvek alkalmazásának megkönnyítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a kkv-kra, kiváltképp a mikrovállalkozásokra;

13.  kéri a szociális partnereknek a CSR-folyamatok kidolgozásával, működtetésével és nyomon követésével kapcsolatos tevékeny meghallgatását és abba való bevonását; úgy véli, hogy a munkáltatók és a munkavállalók közötti szoros együttműködés elengedhetetlen a CSR sikeréhez;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Utolsó frissítés: 2018. március 15.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat