Resolutsiooni ettepanek - B8-0177/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0177/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK terrorismi kohta Euroopas ja süüdimõistetud välismaalastest terroristide väljasaatmise kohta

14.3.2018

vastavalt kodukorra artiklile 133

Dominique Martin

B8-0177/2018

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek terrorismi kohta Euroopas ja süüdimõistetud välismaalastest terroristide väljasaatmise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 2017. aastal sõitsid Maroko, Liibüa ja Usbekistani kodanikud Barcelonas, Manchesteris, Stockholmis ja Turus (Soome) rahva hulka ning korraldasid rünnaku kontserdil ja turul;

B.  arvestades, et Europoli ja Eurojusti andmetel mõisteti aastatel 2014–2016 Euroopas terrorismiga seotud tegevuse eest süüdi 1537 isikut, kellest kolmandikul ei olnud ELi kodakondsust;

C.  arvestades, et 1996. aastal, pärast esimest rünnakut Maailma Kaubanduskeskuse vastu, allkirjastas president Clinton terrorismivastase seaduse, mille kohaselt tuleb välja saata kõik välismaalased, kellele on mõistetud vähemalt üheaastane vanglakaristus;

D.  arvestades, et alates 2014. aastast on rühmituse Islamiriik ridades võidelnud 40 000 terroristi 110 riigist; arvestades, et sõja lõppedes tuleb osa neist Euroopasse; arvestades, et paratamatult jäävad mõned džihaadile truuks;

1.  nõuab, et Europol avaldaks süüdimõistetute nimed oma aastaaruandes, mis käsitleb terrorismi Euroopas;

2.  nõuab, et komisjon soovitaks keelata kõigil süüdimõistetud välismaalastest terroristidel Euroopa territooriumil viibimise pärast vanglast vabanemist.

Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika