PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 236kWORD 47k
12.2.2018
PE616.132v01-00
 
B8-0179/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o nasilju nad ženama


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nasilju nad ženama  
B8-0179/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je 62 milijuna žena pretrpjelo fizičko i seksualno nasilje;

B.  budući da, prema podacima koje je prikupila Agencija Europske unije za temeljna prava, trećina tih žena živi u Europi;

C.  budući da, unatoč činjenici da nadležna tijela ne izvještavaju o nasilju nad ženama, ono predstavlja kazneno djelo koje je rasprostranjeno u državama članicama i kojim se krše ljudska prava;

D.  budući da EU ima vodeću ulogu u borbi protiv nasilja nad ženama, posebice uzimajući u obzir Direktivu 2012/29/EU i Konvenciju Vijeća Europe iz 2014. o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatu pod nazivom Istanbulska konvencija;

1.  poziva Komisiju da donese novi prijedlog uredbe ili direktive u cilju podizanja razine osviještenosti među građanima o tom kaznenom djelu.

Posljednje ažuriranje: 23. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti