Návrh uznesenia - B8-0180/2018Návrh uznesenia
B8-0180/2018

NÁVRH UZNESENIA o pridávaní cukru do vína

9.4.2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

Nicola Caputo

B8‑0180/2018

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pridávaní cukru do vína

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 oslobodzuje alkoholické nápoje obsahujúce viac než 1,2 objemového percenta alkoholu od povinnosti označovania obsiahnutých zložiek, akými sú pridané cukry;

B.  keďže táto prax je zakázaná v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Grécku, na Cypre a v niektorých oblastiach Francúzska, zatiaľ čo v krajinách severnej Európy je povolená;

C.  keďže v stredomorských krajinách je obohacovanie vína povolené len s použitím rektifikovaných zahustených muštov, čo má za následok vyššiu cenu než použitie metódy pridávania cukru;

D.  keďže spotrebiteľom treba zabezpečiť plnú informovanosť a transparentnosť;

1.  domnieva sa, že popieranie týchto informácií predstavuje porušovanie práva spotrebiteľov na informácie a nekalú súťaž voči výrobcom, ktorí metódu pridávania cukru nepoužívajú;

2.  žiada Európsku komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi výrobcami vína v severnej Európe a v stredomorských krajinách;

3.  žiada o ochranu práva európskych spotrebiteľov na informácie.

Posledná úprava: 23. apríla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia