Forslag til beslutning - B8-0182/2018Forslag til beslutning
B8-0182/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om brugen af europæiske sprog på ungdomsuddannelser

10.4.2018

jf. forretningsordenens artikel 133

Angel Dzhambazki

B8‑0182/2018

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om brugen af europæiske sprog på ungdomsuddannelser

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at tilskyndelsen til sprogtilegnelse og sproglig mangfoldighed i Europa er et essentielt middel til at fremme kultur og sikre overholdelse af EU-lovgivningen;

B.  der henviser til, at sikringen af retten til fri bevægelighed, beskæftigelse og læring i EU er af afgørende betydning for det indre marked;

1.  mener, at det er diskriminerende og underminerer den Europæiske Unions grundlæggende principper, når elever på ungdomsuddannelser nægtes muligheden for at blive eksamineret på et EU-mindretalssprog;

2.  mener, at skoler bør tilpasse deres undervisningsmetoder med henblik på at arbejde konstruktivt og positivt med børns forskellige sproglige baggrunde og derved gøre det muligt for alle elever at trives i skolen;

3.  anser det at nægte brugen af et EU-mindretalssprog i eksaminer på ungdomsuddannelser for at være i strid med artikel 46 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) vedrørende de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed, artikel 165, stk. 1 og 2, i TEUF og artikel 3 i direktiv 77/486/EØF om skolegang for børn af migrantarbejdstagere.

Seneste opdatering: 24. april 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik