Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0182/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0182/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY  az európai nyelvek használatáról a középiskolai oktatásban

10.4.2018

az eljárási szabályzat 133. cikke alapján

Angel Dzhambazki

B8-0182/2018

Az Európai Parlament állásfoglalására irányuló indítvány az európai nyelvek használatáról a középiskolai oktatásban

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A.  mivel a nyelvtanulás és a nyelvi sokszínűség ösztönzése Európában alapvető eszköze a kultúra előmozdításának és az uniós jognak való megfelelés biztosításának;

B.  mivel a szabad mozgáshoz, a foglalkoztatáshoz és a tanuláshoz való jog biztosítása Európában alapvető fontosságú az egységes piac szempontjából;

1.  úgy véli, hogy diszkriminatív a középiskolás tanulók azon lehetőségének megvonása, hogy egy uniós kisebbségi nyelven vizsgázzanak, és hogy ez aláássa az Európai Unió alapvető elveit;

2.  véleménye szerint az iskoláknak át kell alakítaniuk oktatási módszereiket, hogy konstruktívan és pozitívan kezeljék a gyermekek különböző nyelvi hátterét és ezáltal valamennyi tanuló számára lehetővé tegyék az iskolában való helytállást;

3.  úgy véli, hogy egy uniós kisebbségi nyelv középiskolai vizsgákon való használatának elutasítása sérti az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) a munkavállalók szabad mozgásához szükséges intézkedésekről szóló 46. cikkét, az EUMSZ 165. cikkének (1) és (2) bekezdését, valamint a migráns munkavállalók gyermekeinek oktatásáról szóló 77/486/EGK irányelv 3. cikkét.

Utolsó frissítés: 2018. április 24.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat