Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0182/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0182/2018

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar l-użu tal-lingwi Ewropej fl-edukazzjoni sekondarja

10.4.2018

imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura

Angel Dzhambazki

B8‑0182/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-użu tal-lingwi Ewropej fl-edukazzjoni sekondarja

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-inkoraġġiment tat-tagħlim tal-lingwi u tad-diversità lingwistika fl-Ewropa huwa mezz essenzjali biex tiġi promossa l-kultura u tiġi żgurata l-aderenza mad-dritt tal-UE;

B.  billi l-garanzija tad-dritt għal-libertà tal-moviment, għall-impjieg u għat-tagħlim fl-Ewropa hija ta' importanza vitali għas-suq uniku;

1.  Jemmen li jekk l-istudenti ta' skola sekondarja jiġu mċaħħda mill-possibbiltà li jagħmlu l-eżamijiet f'lingwa minoritarja tal-UE dan ikun diskriminatorju u jnawwar il-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea;

2.  Hu tal-fehma li l-iskejjel għandhom jadattaw il-metodi ta' tagħlim tagħhom biex jinteraġixxu b'mod kostruttiv u pożittiv mal-isfondi lingwistiċi differenti li jkunu ġejjin minnhom it-tfal sabiex b'hekk jingħata lok li l-istudenti kollha jkunu jistgħu jirnexxu fl-iskola;

3.  Jikkunsidra li meta ma jiġix permess li tintuża lingwa minoritarja tal-UE fl-eżamijiet tal-iskola sekondarja dan imur kontra l-Artikolu 46 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) f'dak li jikkonċerna l-miżuri li jkunu meħtieġa sabiex iġibu l-libertà tal-moviment tal-ħaddiema, l-Artikolu 165(1) u (2) tat-TFUE u l-Artikolu 3 tad-Direttiva 77/486/KEE dwar l-edukazzjoni tat-tfal ta' ħaddiema migranti.

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' April 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza