Propunere de rezoluţie - B8-0182/2018Propunere de rezoluţie
B8-0182/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la utilizarea limbilor europene în învățământul secundar

10.4.2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură

Angel Dzhambazki

B8‑0182/2018

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la utilizarea limbilor europene în învățământul secundar

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât stimularea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice în UE este necesară pentru promovarea culturii și asigurarea respectării dreptului Uniunii;

B.  întrucât garantarea dreptului la libera circulație, la muncă și la învățământ în UE este de importanță determinantă pentru piața unică,

1.  consideră că refuzul posibilității ca elevii din școala secundară să susțină examenele într-o limbă minoritară din Uniunea Europeană reprezintă o discriminare și subminează principiile de bază ale Uniunii Europene;

2.  consideră că instituțiile de învățământ trebuie să-și adapteze metodele de predare, astfel încât să poată crea raporturi constructive și pozitive cu diversele medii lingvistice din care provin elevii, permițându-le astfel tuturor elevilor să prospere în mediul școlar;

3.  consideră că refuzul de a se permite utilizarea unei limbi minoritare din UE pentru susținerea examenelor în învățământul secundar reprezintă o încălcare a articolului 46 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) referitor la măsurile necesare pentru realizarea liberei circulații a lucrătorilor, o încălcare a articolului 165 alineatele (1) și (2) din TFUE și a articolului 3 din Directiva 77/486/CEE privind educația copiilor lucrătorilor migranți.

Ultima actualizare: 24 aprilie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate