Predlog resolucije - B8-0182/2018Predlog resolucije
B8-0182/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o uporabi evropskih jezikov v srednješolskem izobraževanju

10.4.2018

v skladu s členom 133 Poslovnika

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

B8-0182/2018

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o uporabi evropskih jezikov v srednješolskem izobraževanju

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker sta spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti pomembni sredstvi za spodbujanje kulture in zagotavljanje spoštovanja prava EU;

B.  ker je zagotavljanje pravice do svobodnega gibanja, zaposlitve in učenja ključnega pomena za enotni trg;

1.  meni, da je to, da se srednješolcem odreče možnost, da izpite opravljajo v manjšinskem jeziku EU, diskriminatorno in da spodkopava osnovna načela Evropske unije;

2.  meni, da bi morale šole prilagoditi učne metode, da bi konstruktivno in pozitivno pristopile k otrokom iz različnih jezikovnih okolij in tako vsem učencem omogočile šolski uspeh;

3.  meni, da bi nasprotovanje uporabi manjšinskih jezikov EU pri srednješolskih izpitih kršilo člen 46 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o potrebnih ukrepih za vzpostavitev prostega gibanja delavcev, člen 165(1) in (2) PDEU in člen 3 Direktive 77/486/EGS o izobraževanju otrok delavcev migrantov.

Zadnja posodobitev: 24. april 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov