Procedură : 2018/2642(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0185/2018

Texte depuse :

B8-0185/2018

Dezbateri :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Voturi :

PV 18/04/2018 - 12.13

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 397kWORD 50k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactele mondiale ale ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și privind refugiații  (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff în numele Grupului ENF

Rezoluția Parlamentului European referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactele mondiale ale ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și privind refugiații  (2018/2642(RSP))  
B8‑0185/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere primul proiect preliminar al Pactului mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine din 5 februarie 2018,

–  având în vedere declarația din 11 ianuarie 2018 a Secretarului General al ONU, António Guterres, intitulată „Punerea migrației în slujba tuturor”, care a servit drept bază pentru elaborarea primului proiect preliminar,

–  având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 17 aprilie 2018 cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește pactele mondiale ale ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și privind refugiații,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la nivelul ONU, migrația este descrisă ca fiind un fenomen benefic, care nu poate fi oprit, fără a se recunoaște consecințele negative și pericolele asociate acesteia;

B.  întrucât actualele fluxuri migratorii dau naștere unor societăți ce generează culturi paralele, ale căror trăsături distinctive sunt izolarea și inegalitatea, și a căror existență are un impact socioeconomic și cultural pe termen lung asupra țărilor gazdă;

C.  întrucât Secretarul General al ONU propune ca trecerile ilegale ale frontierei să fie dezincriminate, încălcând astfel dreptul suveran al statelor naționale de a decide cu privire la propria legislație penală;

D.  întrucât, potrivit Eurostat și UNHCR, UE a primit pe teritoriul său, între 2014 și 2017, 3,6 milioane de migranți(1);

E.  întrucât, odată cu afluxul masiv de migranți ilegali, numărul de atacuri teroriste, crime violente, agresiuni, abuzuri sexuale și violuri a crescut,

1.  le reamintește Comisiei și Consiliului că articolul 2 alineatul (1) din Carta Națiunilor Unite instituie principiul egalității suverane a statelor naționale și că, prin urmare, implicarea UE în acest domeniu ar trebui să fie respinsă;

2.  reamintește că politica privind migrația reprezintă un domeniu de competență fundamental al statelor membre;

3.  subliniază faptul că controlul frontierelor naționale constituie o componentă esențială a suveranității statelor și ar trebui să rămână în continuare una dintre responsabilitățile statelor naționale;

4.  reamintește că rolul principal al statelor naționale este de a-și proteja și a-și reprezenta proprii cetățeni, precum și de a le oferi asistență acestora;

5.  subliniază faptul că este important să li se acorde asistență solicitanților de azil care acționează cu bună credință și să se adopte măsuri în vederea returnării în țara de origine a celor care nu se califică pentru statutul de refugiat;

6.  regretă faptul că dreptul de azil funcționează în prezent ca o modalitate alternativă de migrare, mai degrabă decât ca un instrument de protecție internațională, și invită, prin urmare, statele membre să revizuiască actuala politică în materie de azil, pentru a se conforma spiritului în care a fost elaborată inițial Convenția de la Geneva din 1951;

7.  reamintește Comisiei și Consiliului că competența de a decide cu privire la statutul migranților economici reprezintă una dintre prerogativele statelor suverane;

8.  subliniază necesitatea de a include în textul Pactului mondial al ONU o dispoziție explicită care să ateste faptul că procedura vizată se desfășoară sub controlul statelor individuale și nu are un caracter obligatoriu, neputând constitui o bază pentru elaborarea unor norme de drept internațional;

9.  invită comunitatea internațională să ia măsuri eficace pentru a contracara modelul de afaceri al traficanților de migranți, optând pentru neintroducerea unui sistem de distribuție obligatorie a migranților, și să combată radicalizarea și criminalitatea organizată;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Ultima actualizare: 13 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate