Postopek : 2018/2642(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0185/2018

Predložena besedila :

B8-0185/2018

Razprave :

PV 17/04/2018 - 11
CRE 17/04/2018 - 11

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.13

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 233kWORD 48k
11.4.2018
PE618.432v01-00
 
B8-0185/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP))


Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF

Resolucija Evropskega parlamenta o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP))  
B8-0185/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predhodnega osnutka globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah z dne 5. februarja 2018,

–  ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja OZN z dne 11. januarja 2018 „Making Migration Work for All“ (Poskrbeti, da bodo migracije koristne za vse), ki je bila izhodišče za predhodni osnutek,

–   ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 17. aprila 2018 o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker OZN opredeljuje migracije kot zaželen in nezaustavljiv pojav in ne priznava njihovih škodljivih in nevarnih posledic;

B.  ker sedanji migracijski tokovi ustvarjajo vzporedne družbe, za katere sta značilni izoliranost in neenakost, kar ima dolgoročne socialno-ekonomske in kulturne posledice v državi gostiteljici;

C.  ker generalni sekretar OZN predlaga dekriminalizacijo nezakonitega prečkanja meja in s tem krši suvereno pravico držav, da določijo svojo nacionalno kazensko zakonodajo;

D.  ker je po podatkih Eurostata in Visokega komisariata Združenih narodov za begunce Evropska unija med leti 2014 in 2017 sprejela 3,6 milijona migrantov(1);

E.  ker so se teroristični napadi, nasilna kazniva dejanja, napadi, spolne zlorabe in posilstva od začetka množičnega prihoda nezakonitih migrantov močno povečali;

1.  opozarja Komisijo in Svet, da člen 2(1) Ustanovne listine OZN določa suvereno enakost med državami in da bi bilo zato treba zavrniti sodelovanje EU na tem področju;

2.  opozarja, da je migracijska politika temeljna pristojnost držav članic;

3.  poudarja, da je nadzor meja temeljna sestavina suverenosti držav in bi moral ostati v njihovi lastni odgovornosti;

4.  opozarja, da je glavna naloga držav zaščititi, podpirati in zastopati svoje državljane;

5.  poudarja, da je pomembno pomagati dobronamernim prosilcem za azil, hkrati pa je treba tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev za status begunca, vrniti v državo izvora;

6.  obžaluje, da je pravica do azila postala še ena migracijska pot, namesto da bi bila mednarodno orodje zaščite, in zato poziva države članice, naj spremenijo sedanjo azilno politiko, da bo ustrezala prvotnemu duhu Ženevske konvencije iz leta 1951;

7.  opozarja Komisijo in Svet, da je pravica vsake suverene države, da odloča o statusu ekonomskih migrantov;

8.  poudarja, da je treba v besedilo globalnega dogovora Združenih narodov izrecno vključiti, da gre za nezavezujoč postopek, ki ga vodi država in ki ne more biti osnova za oblikovanje mednarodnega prava;

9.  poziva mednarodno skupnost, naj sprejme učinkovite ukrepe, s katerimi bo odpravila poslovni model tihotapcev, in sicer tako, da ne uvede obveznih porazdelitev in se bori proti radikalizaciji in organiziranemu kriminalu;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.

(1)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctza&lang=en

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov