Postopek : 2018/2628(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0186/2018

Predložena besedila :

B8-0186/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/04/2018 - 10.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0183

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 356kWORD 49k
11.4.2018
PE618.433v01-00
 
B8-0186/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))


Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE
Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller v imenu skupine S&D
Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine ECR
Sophia in ‘t Veld v imenu skupine ALDE
Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL
Marco Valli, Laura Ferrara

Resolucija Evropskega parlamenta o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove (2018/2628(RSP))  
B8-0186/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2, 4, 5, 6, 9 in 10 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju členov 6, 7, 8, 10, 11, 12 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah,

–  ob upoštevanju Splošne pripombe Odbora OZN za človekove pravice št. 34 o členu 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (svoboda izražanja mnenja in svoboda izražanja),

–  ob upoštevanju resolucije št. 2141 (2017) parlamentarne skupščine Sveta Evrope o napadih na novinarje in svobodi medijev v Evropi,

–  ob upoštevanju deklaracije odbora ministrov Sveta Evrope z dne 30. aprila 2014 o zaščiti novinarstva ter varnosti novinarjev in drugih medijskih akterjev,

–  ob upoštevanju zavez Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na področju svobode medijev, svobode izražanja in prostega pretoka informacij,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki z razkrivanjem zaupnih informacij podjetij in javnih organov ravnajo v javnem interesu(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o pravni državi na Malti(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 o boju proti korupciji in nadaljnjih korakih na podlagi resolucije odbora CRIM(4),

–  ob upoštevanju odprtega pisma z dne 6. marca 2018, ki ga je 17 organizacij za svobodo medijev naslovilo na predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja,

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 14. marca 2018 o zaščiti preiskovalnih novinarjev v Evropi: primer slovaškega novinarja Jána Kuciaka in Martine Kušnírove,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker morajo biti za Unijo in njene države članice spoštovanje pravne države, demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, obveze, ki jih je treba upoštevati;

B.  ker člen 6(3) PEU potrjuje, da so temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah ter kakor izhajajo iz skupnega ustavnega izročila držav članic, splošna načela prava Unije;

C.  ker EU deluje na podlagi domneve medsebojnega zaupanja, da države članice spoštujejo demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice, kot je zapisano v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, Listini EU o temeljnih pravicah in Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah;

D.  ker so svobodni, neodvisni in neovirani mediji eden od temeljev demokratične družbe; ker so države članice dolžne zagotoviti, da so svoboda tiska in novinarji na njihovem ozemlju zaščiteni;

E.  ker sta pravica do svobode izražanja in pravica do svobode izražanja mnenja nujno potrebna pogoja za popolno uresničitev načel preglednosti in odgovornosti;

F.  ker so EU in njene države članice zavezane spoštovanju svobode in pluralnosti medijev ter pravice do obveščenosti in svobode izražanja, kot je določeno v členu 11 Listine EU o temeljnih pravicah, členu 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah in členu 19 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; ker so funkcije medijev kot organov javnega nadzora bistvene za spoštovanje teh pravic in za zaščito vseh drugih temeljnih pravic;

G.  ker ima Unija možnost ukrepati, da bi zaščitila skupne vrednote, na katerih je bila osnovana; ker je treba načelo pravne države in temeljne pravice enako strogo uporabljati v vseh državah članicah;

H.  ker sta bila slovaški preiskovalni novinar Ján Kuciak in njegova zaročenka Martina Kušnírová umorjena 25. februarja 2018 v svojem domu v kraju Veľká Mača;

I.  ker je pravica do neodvisnega in preglednega dostopa do pravnega varstva temeljna sestavina pravne države; ker storilci teh umorov, pa tudi tisti iz prejšnjih primerov, še niso bili privedeni pred sodišče in ker je treba kulturo nekaznovanja obsoditi;

J.  ker je to peti primer novinarja, ki je bil umorjen v državi članici EU v zadnjih desetih letih(5), in drugi umor raziskovalnega novinarja, ki je delal na panamskih dokumentih v EU, potem ko je bila oktobra 2017 na Malti umorjena Daphne Caruana Galizia oktobra 2017 na Malti; ker so napadi na raziskovalno novinarstvo kazniva dejanja zoper pravno državo in demokracijo;

K.  ker je Ján Kuciak, specializiran za preiskovanje velikih škandalov davčnih utaj, davčnih goljufij, korupcije in pranja denarja, v svojem zadnjem članku, ki je bil objavljen posthumno, raziskoval potencialno zlorabo kmetijskih subvencij EU s strani italijanske mafijske skupine „ndrangeta“, v katero so bili mogoče vpleteni vladni uradniki, ki so blizu politikom na visoki ravni;

L.  ker je umor vodil do največjih mirnih protestov in uličnih demonstracij po žametni revoluciji leta 1989, protestniki pa so pozivali k sodnemu varstvu, politični odgovornosti, pravni državi, spoštovanju svobode medijev in ukrepom za boj proti korupciji; ker je treba obnoviti zaupanje v državne institucije;

M.  ker zlorabe in kazniva dejanja zoper novinarje po mnenju Sveta Evrope močno zatirajo svobodo izražanja in razširjajo pojav samocenzure;

N.  ker je organizacija Organised Crime and Corruption Reporting Project poročala, da so osebne informacije Jána Kuciaka pricurljale v javnost po številnih zahtevah za svobodo obveščanja, ki jih je vložil pri slovaških državnih organih; ker je po tem, ko mu je grozil slovaški poslovnež, vložil kazensko ovadbo na urad državnega tožilca in je nato izjavil, da zadeva 44 dni po vložitvi ovadbe ni bila dodeljena policistu in je bila zaključena brez zaslišanja prič;

O.  ker se zaščita novinarjev in novinarskih virov, vključno s prijavitelji nepravilnosti, med državami članicami razlikuje in v večini ne vključuje zagotavljanja učinkovite zaščite pred povračilnimi ukrepi, obtožbami obrekovanja, grožnjami, ustrahovalnimi tožbami ali drugimi negativnimi posledicami; ker neustrezna zaščita, ki jo ponujajo nekatere države članice za novinarje, in tudi vse večja sovražnost do njih s strani nekaterih javnih osebnosti, močno spodkopavata njihove temeljne svoboščine;

P.  ker je bila v poročilu mehanizma za spremljanje pluralnosti medijev za leto 2016 po državah za Slovaško opredeljena visoka stopnja tveganja v zvezi s politično neodvisnostjo, predvsem zato, ker lokalne medije financirajo občine in so pogosto v njihovi posredni lasti ter izpostavljeni potencialnemu političnemu pritisku; ker so v poročilu navedeni tudi obstoječi zaščitni ukrepi za zaščito novinarskih virov, kot so sodna presoja in pravne opredelitve;

Q.  ker se po svetovnem indeksu svobode tiska za leto 2017, ki so ga pripravili Novinarji brez meja, obrekovanje na Slovaškem kaznuje z zaporno kaznijo do osem let, kar je najstrožja kazen za to kaznivo dejanje v EU; ker se Slovaška na tem indeksu uvršča na 17. mesto;

R.  ker je generalni sekretar organizacije Novinarji brez meja na obisku v Bratislavi 2. marca 2018 obžaloval, da številni evropski politiki, tudi predsedniki vlad, vzdržujejo, v nekaterih državah članicah pa celo ustvarjajo „zastrašujoče razmere za novinarje“;

S.  ker se od leta 2007 poroča o več napadih na novinarje na Slovaškem, dva novinarja pa še vedno pogrešajo;

T.  ker se po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma (2017) Slovaška na področju korupcije med 137 državami, vključenimi v raziskavo, uvršča na 117. mesto; ker se je pregon za kazniva dejanja, povezana s korupcijo, zelo zmanjšal; ker poročilo evropskega semestra o državah leta 2018 za Slovaško navaja, da pri krepitvi boja proti korupciji ni bil dosežen napredek;

U.  ker je Parlament med 7. in 9. marcem 2018 organiziral misijo za ugotavljanje dejstev na Slovaškem, ki so jo sestavljali člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) in Odbora za proračunski nadzor (CONT);

V.  ker so bili v poročilu o misiji delegacije Parlamenta izraženi resni pomisleki predstavnikov nevladnih organizacij, predvsem v zvezi z morebitnimi navzkrižji interesov, na primer med uradom generalnega tožilca in organi, ki bi morali nadzorovati njegovo dejavnost, ter med ministrom za notranje zadeve in vodjo policije; ker je bil poleg tega izbor vrhovnih tožilcev opisan kot zelo spolitiziran, pri čemer je bilo kritizirano pomanjkanje neodvisnega organa, pristojnega za pregled pritožb proti policiji; ker sta primernost varstva svobode medijev in preglednost lastništva medijev vprašljivi;

W.  ker je bila potem, ko je slovaški vrhovni revizijski urad pregledal vse organe, ki upravljajo sredstva EU, ter vmesne organe, problematična samo slovaška plačilna agencija za kmetijstvo (APA); ker je revizijski urad svoje ugotovitve posredoval slovaškemu generalnemu tožilcu in nacionalni kazenski agenciji;

1.  odločno obsoja umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jána Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove;

2.  je zgrožen nad dejstvom, da je to drugi usodni napad na novinarja v EU v zadnjih šestih mesecih, potem ko je bila 16. oktobra 2017 na Malti umorjena novinarka Daphne Caruana Galizia;

3.  poziva slovaške organe, naj priskrbijo vse potrebne vire, da bi zagotovili popolno, temeljito in neodvisno preiskavo umora Jána Kuciaka in Martine Kušnírove ter odgovorne privedli pred sodišče; je zadovoljen, da nameravajo slovaški organi v okviru preiskav v celoti sodelovati z mednarodnimi organi kazenskega pregona in italijanskim protimafijskim preiskovalnim direktoratom; toplo priporoča, naj se oblikuje skupna preiskovalna ekipa, ki bi delovala tudi pod vodstvom Europola in imela popoln dostop do dokumentacije o primeru;

4.  poziva slovaškega generalnega tožilca, naj ponovno preuči kazensko ovadbo, ki jo je, potem ko so mu grozili, vložil Ján Kuciak, in razišče poročila o tem, da so v javnost pricurljali osebni podatki, potem ko je pri slovaških organih vložil več zahtev za svobodo obveščanja;

5.  poziva slovaške organe, naj zagotovijo zaščito preiskovalnih novinarjev pred vsemi oblikami ustrahovanja, obtožbami obrekovanja, grožnjami ali fizičnimi napadi ter sprejmejo učinkovite ukrepe, s katerimi bi zaščitili tiste, ki uveljavljajo svojo pravico do izražanja, pred napadi, s katerimi se jih poskuša utišati;

6.  se zaveda pomembne vloge, ki jo lahko imajo preiskovalni novinarji kot varuhi demokracije in pravne države; obsoja žaljive opazke, ki jih na račun novinarjev izrečejo politiki iz EU; ugotavlja, da je najvišja raven zaščite preiskovalnih novinarjev in prijaviteljev nepravilnosti v bistvenem interesu celotne družbe; poziva Komisijo in države članice, naj predstavijo zakonodajne ali nezakonodajne predloge za zaščito novinarjev v EU, ki so pogosto vpleteni v tožbe, katerih cilj je cenzurirati njihovo delo ali jih ustrahovati, vključno z vseevropskimi pravili proti strateškim tožbam zoper sodelovanje v javnosti (SLAPP);

7.  poziva Komisijo, naj varuje, spodbuja in uveljavlja vrednote, navedene v Pogodbi o Evropski uniji in Listini EU o temeljnih pravicah, pa tudi v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah, ter naj v zvezi s tem spremlja in obravnava izzive za svobodo in pluralnost medijev po vsej EU, pri tem pa upošteva načelo subsidiarnosti; prav tako poziva Komisijo, naj Parlament natančno seznanja s sprejetimi ukrepi;

8.  poudarja, da so se prijavitelji nepravilnosti izkazali za pomembne vire preiskovalnega novinarstva in neodvisnega tiska, zagotavljanje zaupnosti virov pa je za svobodo tiska bistvenega pomena; zato poudarja, da prijavitelji nepravilnosti prispevajo k demokraciji, preglednosti politike in gospodarstva ter obveščanju javnosti; poziva slovaške oblasti in vse države članice, naj zagotovijo osebno varnost in varujejo življenja preiskovalnih novinarjev in prijaviteljev nepravilnosti; poziva Komisijo, naj predlaga učinkovito, izčrpno in horizontalno direktivo EU o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti, pri tem pa v celoti podpre priporočila Sveta Evrope in resoluciji Parlamenta z dne 14. februarja 2017(6) in 24. oktobra 2017;

9.  poziva Komisijo, naj vzpostavi stalni mehanizem finančne pomoči z namenskim proračunom, v ta namen pa prerazporedi obstoječe vire v podporo neodvisnemu raziskovalnemu novinarstvu;

10.  poziva konferenco predsednikov, naj pripravi predlog, kako bi lahko Parlament počastil delo Daphne Caruana Galizia in Jána Kuciaka, ter razmisli o tem, da bi prakso Parlamenta za novinarje poimenoval po Jánu Kuciaku;

11.  ugotavlja, da poročilo o pluralnosti medijev za leto 2016, ki ga izdaja center za pluralnost in svobodo medijev, navaja, da je tveganje koncentracije horizontalnega lastništva nad mediji na Slovaškem srednje do visoko; meni, da je pluralnost medijev v vrsti držav članic ogrožena, ker politični organi, posamezniki ali določene tržne organizacije nadzorujejo medije; poudarja, da vlade v splošnem ne bi smele zlorabljati svojega položaja in vplivati na medije; priporoča, naj se v letno poročilo o spremljanju pluralnosti medijev dodajo podrobnejše informacije o lastništvu medijev;

12.  pozdravlja pobudo IJ4EU (preiskovalno novinarstvo za EU), katere cilj je spodbujati in krepiti čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi novinarji v EU;

13.  je zaskrbljen zaradi očitkov o korupciji, zlorabi sredstev EU, zlorabi oblasti in navzkrižju interesov na Slovaškem, saj bi lahko to povzročilo razpad demokracije; poziva slovaške nadzorne in pravosodne organe ter Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), naj raziščejo vse domnevne nepravilnosti in goljufije, vključno z davčnim vrtiljakom na področju DDV in goljufijami v zvezi z Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EAFDR) in drugimi strukturnimi skladi;

14.  ugotavlja, da je vrhovni revizijski urad na Slovaškem objavil tri kritična poročila o predhodnih sporazumih o ceni; poziva slovaške organe, naj poskrbijo za temeljito preiskavo na podlagi ugotovitev vrhovnega revizijskega urada; poziva Evropsko računsko sodišče, naj opravi preiskavo ter objavi posebno poročilo o plačilih za kmetijstvo na Slovaškem;

15.  poziva Posebni odbor Parlamenta o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom, naj oceni očitke o goljufijah na področju DDV, pranju denarja in zlorabi evropskih sredstev, pa tudi zadostnost nacionalnih pravil o zaplembi premoženja v primeru kriminalnih dejavnostih na tem področju, pri tem pa naj bo posebej pozoren na delo Jána Kuciaka in drugih preiskovalnih novinarjev;

16.  poziva Svet, naj začne v interesu usklajenega ukrepanja proti goljufijam v EU in drugih kaznivih dejanjih, ki vplivajo na finančne interese Unije, čim prej sodelovati z državami članicami pri ustanovitvi evropskega javnega tožilstva;

17.  izraža zaskrbljenost zaradi ugotovitev, ki sta jih po misiji za ugotavljanje dejstev na Slovaškem v poročilu objavila Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbor za proračunski nadzor, ki sta zapisala, da naj bi bil postopek izbora vrhovnih tožilcev zelo spolitiziran in da številne obtožbe o korupciji zoper vodilne uradnike niso bile ustrezno preiskane; poziva slovaške oblasti, naj povečajo neodvisnost organov kazenskega pregona;

18.  ponovno izraža obžalovanje, da se Komisija leta 2017 ni odločila objaviti poročila EU o boju proti korupciji, zato jo poziva, naj začne brez odlašanja ponovno vsako leto spremljati boj proti korupciji v vseh državah članicah; poziva Komisijo, naj v skladu z resolucijo Parlamenta z dne 8. marca 2016 o letnem poročilu za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije(7) vzpostavi sistem doslednih kazalnikov in zlahka uporabnih enotnih meril za merjenje korupcije v državah članicah ter oceni njihove politike boja proti korupciji;

19.  poudarja, da je izjemno pomembno poskrbeti za to, da se v celoti ohranjajo skupne evropske vrednote, navedene v členu 2 PEU, in zagotavljajo temeljne pravice, opredeljene v Listini EU o temeljnih pravicah;

20.  odločno poziva k rednemu spremljanju in dialogu, ki bo vključeval vse države članice, pa tudi Svet, Komisijo in Parlament, da bi se zaščitile temeljne vrednote EU, tj. demokracija, temeljne pravice in pravna država, kot je predlagal v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2016 o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(8);

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku Slovaške republike.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0402.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0438.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0403.

(5)

Glej: https://rsf.org/en/journalists-killed

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0022.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0071.

(8)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0409.

Zadnja posodobitev: 13. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov