Eljárás : 2018/2619(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0189/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0189/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 19/04/2018 - 10.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0184

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 262kWORD 50k
13.4.2018
PE618.441v01-00
 
B8-0189/2018

benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az Európai Értékek Eszköze létrehozásának szükségességéről az olyan civil társadalmi szervezetek támogatására, amelyek az Európai Unióban helyi és nemzeti szinten előmozdítják az alapvető értékeket (2018/2619(RSP))


Claude Moraes az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Értékek Eszköze létrehozásának szükségességéről az olyan civil társadalmi szervezetek támogatására, amelyek az Európai Unióban helyi és nemzeti szinten előmozdítják az alapvető értékeket (2018/2619(RSP))  
B8-0189/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre (EUSZ) és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ),

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára,

–  tekintettel az Alapjogi Charta alkalmazásáról szóló tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló 2016. október 25-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményre (EJEE), az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének, Miniszteri Bizottságának, emberi jogi biztosának és Velencei Bizottságának egyezményeire, ajánlásaira, határozataira és jelentéseire,

–  tekintettel „A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában” című, 2017. január 24-i, az uniós polgárságról szóló 2017. évi bizottsági jelentésre (COM(2017)0030),

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének „Az emberi jogokkal foglalkozó társadalmi szervezeteket érintő kihívások az Unióban” című, 2018 januárjában közzétett jelentésére,

–  tekintettel „A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése” című, 2018. március 14-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Civil társadalmi szervezetek európai uniós finanszírozása” című, 2017. október 19-én elfogadott jelentésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az EUSZ. 2. cikkében rögzített közös európai alapértékek, nevezetesen az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartása, továbbá a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség elvei nem magától értetődő, folyamatosan ápolni és védeni kell őket, mivel ezek romlása bármely tagállamban káros hatással lehet az EU egészére nézve;

B.  mivel valamennyi uniós tagállamban az aktív és jól fejlett civil társadalom jelenti a legmegfelelőbb védelmet ezen értékek eróziójával szemben;

C.  mivel számos civil társadalmi szervezet továbbra is támogatja ezeket az értékeket, annak ellenére, hogy egyre nagyobb nehézséget okoz számukra a tevékenységük önálló és hatékony tervezéséhez és elvégzéséhez szükséges finanszírozás megszerzése;

D.  mivel az EU közvetlen finanszírozást nyújt a harmadik országokban működő civil szervezetek számára ezen értékek előmozdítása érdekében, de az EU-n belül e cél elérését szolgáló civil szervezetek finanszírozási lehetőségei nagyon korlátozottak, különösen a helyi és nemzeti szinten működő civil szervezetek tekintetében;

1.  megismétli, hogy a civil társadalmi szervezetek létfontosságúak az EUSZ. 2. cikkében foglalt értékek – azaz az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok (beleértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait) tiszteletben tartása – kulcsfontosságú szerepet játszanak az aktív polgári szerepvállalás előmozdításában az EU-ban, valamint a pluralista demokrácia részeként a tájékozott társadalmi viták megkönnyítésében;

2.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU új és hatékony módszereket dolgozzon ki ezen értékek Unión belüli védelmére és előmozdítására;

3.  e tekintetben úgy véli, hogy az EU-nak célzott pénzügyi támogatást kell nyújtania a helyi és nemzeti szinten aktív civil társadalmi szervezetek számára ezen értékek előmozdításához és védelméhez;

4.  felszólítja az EU-t, hogy az EUSZ. 2. cikkében foglalt értékek, különösen a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok előmozdítása és védelme érdekében hozzon létre az uniós költségvetés 2020 utáni jövőbeli többéves pénzügyi keretén belül egy célzott finanszírozási eszközt – amelyet az Európai Értékek Eszközének lehetne elnevezni –, legalább olyan finanszírozási szinttel, amely megfelel legalább az Unió határain túl hasonló célokat szolgáló „a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze” szintjének; javasolja, hogy az eszköz strukturális prioritása egy olyan egészséges és fenntartható civil társadalmi szervezeti szektor nemzeti és helyi szintű létrehozása legyen, amely képes betölteni az említett értékek védelmezője szerepét;

5.  úgy véli, hogy az eszköznek működési támogatásokat (alapfinanszírozás, valamint projektekhez és kezdeményezésekhez nyújtott támogatások) kell nyújtania ezen értékek EU-n belüli előmozdítását és védelmét végző civil szervezetek számára;

6.  hangsúlyozza, hogy az eszközt a Bizottságnak kell kezelnie, illetve gyors és rugalmas támogatási eljárásokat kell biztosítania; különösen azt ajánlja, hogy a pályázati eljárás felhasználóbarát és könnyen hozzáférhető legyen a helyi és nemzeti civil szervezetek számára;

7.  úgy véli, hogy az eszköznek kifejezetten az európai értékeket helyi és nemzeti szinten előmozdító projektekre és kezdeményezésekre kell irányulnia, például a polgári részvételi projektekre, illetve az érdekképviseleti és egyéb felügyeleti tevékenységekre; valamint hogy a transznacionális projekteknek és kezdeményezéseknek csak másodlagos szerepet kellene játszaniuk; véleménye szerint különös hangsúlyt kell fektetni a civil társadalmi szervezetek kapacitásának növelésére, hogy párbeszédet kezdeményezzenek a nagyközönséggel, annak érdekében, hogy növeljék a pluralista és részvételi demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok megértését;

8.  hangsúlyozza, hogy az eszköznek az említett értékek előmozdítására és védelmére irányuló, már meglévő európai és nemzeti eszközöket és tevékenységeket kellene kiegészítenie, ezért nem szabad, hogy a területet célzó többi európai vagy nemzeti alap és fellépés rovására menjen;

9.  hangsúlyozza, hogy az új eszköz irányításában biztosítani kell a költségvetési rendeletben lefektetett pénzügyi elszámoltathatóságot, különösen ami a jogi kötelezettségek betartását, az erőforrások felhasználásának teljes átláthatóságát, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást, valamint az erőforrások körültekintő felhasználását illeti;

10.  ajánlja a Bizottságnak, hogy készítsen éves jelentést az eszköz teljesítményéről és tegye közzé az általa finanszírozott szervezetek és tevékenységek jegyzékét;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Európa Tanácsnak.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0409.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0075.

Utolsó frissítés: 2018. április 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat