REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 47k
27.3.2018
PE618.445v01-00
 
B8-0192/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Savienības prerogatīvām ES darba ņēmēju sociālās aizsardzības jomā


Joëlle Mélin

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības prerogatīvām ES darba ņēmēju sociālās aizsardzības jomā  
B8-0192/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas sociālo partneru otro apspriežu posmu par to, kā veicināt visu darba ņēmēju un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai un nodarbinātības pakalpojumiem, kuru 2017. gada 20. novembrī uzsāka Eiropas Komisija,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Komisija šo apspriežu laikā pievērsās Eiropas darba ņēmēju sociālās aizsardzības problēmām, neaprobežojoties tikai ar šo darba ņēmēju kustību dažādu dalībvalstu starpā,

1.  uzskata, ka Eiropas Komisija aizstāj dalībvalstis to sociālās aizsardzības sistēmas nodrošināšanā gadījumos, kad nenotiek pārvietošanās Eiropas Savienībā;

2.  uzskata, ka Eiropas Komisija pārkāpj subsidiaritātes principu un pārsniedz Eiropas Savienības kompetenci;

3.  prasa, lai Eiropas Komisija savu darbību vērstu tikai uz dalībvalstu mobilajiem darba ņēmējiem un nepiesavinātos dalībvalstu ekskluzīvas prerogatīvas bez jebkāda juridiska pamata.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika