Návrh usnesení - B8-0193/2018Návrh usnesení
B8-0193/2018

NÁVRH USNESENÍ o oběhovém hospodářství: omezování odpadu a opětovné využívání

16.4.2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu

Ivan Jakovčić

B8-0193/2018

Návrh usnesení Evropského parlamentu o oběhovém hospodářství: omezování odpadu a opětovné využívání

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství[1],

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že žijeme v hospodářském systému výrobků na jedno použití;

B.  vzhledem k tomu, že v průměru je pouze 40 % pevného odpadu opětovně použito nebo recyklováno a že zbytek putuje na skládky nebo do spaloven;

C.  vzhledem k tomu, že přechod na oběhové hospodářství není snadný proces a vyžaduje zásadní změny v hodnotovém řetězci, jakými je rozsáhlejší recyklace, opětovné používání výrobků, lepší nakládání s odpady a vodohospodářství či přizpůsobený design;

D.  vzhledem k tomu, že občané, malé podniky a místní orgány hrají důležitou roli při zajišťování účinného využívání zdrojů;

1.  vyzývá členské státy, aby co nejdříve prováděly směrnice EU o odpadech v plném rozsahu;

2.  vyzývá místní a regionální orgány, aby sledovaly složení odpadu v dané oblasti a nalezly alternativy pro ty výrobky, které nemohou být opětovně použity, recyklovány ani organicky využity;

3.  zdůrazňuje, že pro podporu přechodu na oběhové hospodářství v Evropě je zásadní vzdělávání občanů;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 30. dubna 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí