FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 242kWORD 48k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om den cirkulære økonomi: reduktion og genbrug af affald


Ivan Jakovčić

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om den cirkulære økonomi: reduktion og genbrug af affald  
B8‑0193/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at vi lever i en smid væk-økonomi;

B.  der henviser til, at det i gennemsnit kun er 40 % af det faste affald, der genbruges eller genanvendes, og at resten deponeres eller forbrændes;

C.  der henviser til, at det ikke er en ukompliceret proces at skifte til en cirkulær økonomi, men at det kræver væsentlige ændringer i værdikæden såsom større genanvendelse, genbrug af produkter, bedre affaldshåndtering og vandforvaltning eller tilpasset design;

D.  der henviser til, at borgere, små virksomheder og lokale myndigheder spiller en vigtig rolle i sikringen af ressourceeffektivitet;

1.  tilskynder medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre EU-direktiverne om affald fuldt ud;

2.  opfordrer lokale og regionale myndigheder til at overvåge sammensætningen af deres affald for at finde alternativer til de produkter, der ikke kan genbruges, genanvendes eller udnyttes biologisk;

3.  understreger, at uddannelse af borgerne er afgørende for at støtte overgangen til en cirkulær økonomi i EU;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

EUT C 265 af 11.8 2017, s. 65.

Seneste opdatering: 27. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik