PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 237kWORD 47k
16.4.2018
PE618.446v01-00
 
B8-0193/2018

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o kružnom gospodarstvu: smanjenje otpada i ponovna upotreba


Ivan Jakovčić

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o kružnom gospodarstvu: smanjenje otpada i ponovna upotreba  
B8-0193/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju(1),

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da živimo u gospodarstvu odbacivanja;

B.  budući da se u prosjeku samo 40 % krutog otpada ponovno upotrebljava ili reciklira, a ostatak odlazi na odlagališta ili se spaljuje;

C.  budući da prijelaz na kružno gospodarstvo nije jednostavan proces i da zahtijeva uvođenje znatnih promjena u vrijednosnom lancu, kao što su viša stopa recikliranja, ponovna uporaba proizvoda, bolje gospodarenje otpadom i vodom ili prilagođeni dizajn;

D.  budući da građani, mala poduzeća i lokalna tijela vlasti imaju važnu ulogu u jamčenju učinkovite uporabe resursa;

1.  potiče države članice da što je prije moguće u potpunosti provedu direktive EU-a o otpadu;

2.  poziva lokalna i regionalna tijela vlasti da prate sastav otpada kako bi pronašli alternativna rješenja za proizvode koji se ne mogu ponovno upotrijebiti, reciklirati ili rabiti u biološke svrhe;

3.  naglašava da je obrazovanje građana ključno za potporu prijelazu na kružno gospodarstvo u Europi;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL C 265, 11.8.2017., str. 65.

Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti