Prijedlog rezolucije - B8-0193/2018Prijedlog rezolucije
B8-0193/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o kružnom gospodarstvu: smanjenje otpada i ponovna upotreba

  16.4.2018

  podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika

  Ivan Jakovčić

  B8-0193/2018

  Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o kružnom gospodarstvu: smanjenje otpada i ponovna upotreba

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju[1],

  –  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

  A.  budući da živimo u gospodarstvu odbacivanja;

  B.  budući da se u prosjeku samo 40 % krutog otpada ponovno upotrebljava ili reciklira, a ostatak odlazi na odlagališta ili se spaljuje;

  C.  budući da prijelaz na kružno gospodarstvo nije jednostavan proces i da zahtijeva uvođenje znatnih promjena u vrijednosnom lancu, kao što su viša stopa recikliranja, ponovna uporaba proizvoda, bolje gospodarenje otpadom i vodom ili prilagođeni dizajn;

  D.  budući da građani, mala poduzeća i lokalna tijela vlasti imaju važnu ulogu u jamčenju učinkovite uporabe resursa;

  1.  potiče države članice da što je prije moguće u potpunosti provedu direktive EU-a o otpadu;

  2.  poziva lokalna i regionalna tijela vlasti da prate sastav otpada kako bi pronašli alternativna rješenja za proizvode koji se ne mogu ponovno upotrijebiti, reciklirati ili rabiti u biološke svrhe;

  3.  naglašava da je obrazovanje građana ključno za potporu prijelazu na kružno gospodarstvo u Europi;

  4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

  Posljednje ažuriranje: 30. travnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti