Процедура : 2018/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0194/2018

Внесени текстове :

B8-0194/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/04/2018 - 10.14

Приети текстове :

P8_TA(2018)0185

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 484kWORD 46k
16.4.2018
PE618.447v01-00
 
B8-0194/2018/REV

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция  (2018/2670(RSP))


Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Ренате Зомер, Манолис Кефалоянис, Елисавет Воземберг-Вриониди, Сандра Калниете, Дейвид Макалистър от името на групата PPE
Кати Пири, Виктор Боштинару, Елена Валенсиано, Кнут Флекенщайн, Ева Каили, Никос Андрулакис, Милтиадис Киркос от името на групата S&D
Чарлз Танък, Нотис Мариас, Ружа Томашич, Елени Теохарус, Рафаеле Фито от името на групата ECR
Надя Хирш, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Дита Харанзова, Жерар Дьопре, Мария Тереса Хименес Барбат, Натали Гризбек, Мариан Харкин, Иван Яковчич, Елси Катайнен, Патрисия Лалонд, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо  Радош, Рамон Тремоза и Балселс, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE
Бодил Валеро, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE
Такис Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Неоклис Силикиотис, Стелиос Кулоглу, София Сакорафа, Николаос Хундис, Палома Лопес Бермехо, Костадинка Кунева от името на групата GUE/NGL
Фабио Масимо Касталдо, Роландас Паксас от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция  (2018/2670 (RSP)  
B8‑0194/2018/REV

Европейският парламент,

–  като взе предвид арестуването на 1 март 2018 г. и продължаващото задържане от страна на турските органи на двама гръцки военнослужещи, които твърдят, че са загубили неволно пътя при лоши метеорологични условия,

–  като взе предвид факта, че тази конкретна част от границата, горската площ на Кастаниес по поречието на река Еврос/Meriç, е основен пункт за пресичане на границата от мигранти, бежанци и трафиканти, и че въпросните лейтенант и сержант са правили редовен патрулен обход на границата,

–  като взе предвид призивите на служители на ЕС и на НАТО за освобождаването на военнослужещите, не на последно място от страна на Европейския съвет на 22 март 2018 г. и по време на среща на лидерите ЕС-Турция от 26 март 2018 г.

–  като взе предвид усилията на гръцкото правителство да осигури освобождаване и връщане на военнослужещите,

–  като взе предвид член 5, параграф 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, който гласи, че „на всеки арестуван трябва незабавно да бъдат съобщени на разбираем за него език основанията за арестуването му и всички обвинения, които му се предявяват“

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 4 март 2018 г. турски съд в Одрин удължи срока на задържането на двамата военнослужещи, които понастоящем са държани под стража при условия на максимална сигурност и са обвинени в незаконно влизане в Турция;

Б.  като има предвид, че двамата гръцки военнослужещи са държани в турски затвор за повече от един месец, без да са им били повдигнати обвинения, поради което не са им били съобщени престъпленията, в които те са обвинени;

В.  като има предвид, че подобни предишни случаи на случайно преминаване на границата от гръцки или турски войници са били уреждани в миналото на място на равнището на местните военни органи на двете държави;

1.  призовава турските органи да приключат бързо съдебния процес и да освободят двамата гръцки военнослужещи и да ги върнат на Гърция;

2.  призовава Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност и всички държави членки на ЕС да покажат солидарност с Гърция и да призоват за незабавно освобождаване на двамата гръцки военнослужещи по всякакви канали за контакт и комуникация с турските ръководители и органи в духа на международното право и на добросъседските отношения;

3.  призовава турските органи да следват стриктно съдебната процедура и да зачитат в пълна степен по отношение на всички засегнати страни правата на човека, залегнали в международното право, в това число Женевската конвенция;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на президентите, правителствата и парламентите на Турция и Гърция, на Европейската служба за външна дейност, на Комисията, както и на компетентните органи на държавите членки и на НАТО.

Последно осъвременяване: 18 април 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност