Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0194/2018/REV1Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0194/2018/REV1

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséről a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében

16.4.2018 - (2018/2670(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete, David McAllister a PPE képviselőcsoport nevében
Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis, Miltiadis Kyrkos az S&D képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében
Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans az ALDE képviselőcsoport nevében
Bodil Valero, Igor Šoltes a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas az EFDD képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2018/2670(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0194/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0194/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0194/2018/REV

Az Európai Parlament állásfoglalása az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséről a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében

(2018/2670(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel arra, hogy a török hatóságok 2018. március 1-jén letartóztattak és azóta fogva tartanak két görög katonát, akik azt állítják, hogy a rossz idő miatt tévedtek el a görög-török határon,

–  tekintettel arra, hogy a határnak ez az Evros/Meriç folyó menti Kastanies erdőterületen fekvő része fontos átkelőhely a migránsok, a menekültek és az emberkereskedők számára, és hogy a szóban forgó hadnagy és őrmester rendes őrjáratukat tartották a határon,

–  tekintettel az EU és a NATO tisztviselői által a katonák szabadon bocsátására – nem utolsósorban a 2018. március 22-i Európai Tanácson és az EU és Törökország vezetőinek 2018. március 26-i találkozóján – tett felhívásokra,

–  tekintettel a görög kormánynak a katonák szabadon bocsátása és visszatérése érdekében tett erőfeszítéseire,

–  tekintettel az emberi jogok európai egyezménye 5. cikkének (2) bekezdésére, amely kimondja, hogy „minden letartóztatott személyt haladéktalanul az általa értett nyelven tájékoztatni kell letartóztatása okairól és az ellene felhozott vádról”,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2018. március 4-én Edirne török bírósága úgy határozott továbbra is őrizetben marad az a két katona, akiket jelenleg maximális biztonsági őrizetben tartanak és illegális határátlépéssel vádolnak;

B.  mivel e két görög katona több mint egy hónapja áll vádemelés nélkül őrizetben egy török börtönben, és nem is tudja, hogy milyen bűncselekményt követtek el;

C.  mivel a görög vagy török katonák véletlenszerű határátlépésének hasonló eseteit a múltban a helyszínen – a két fél helyi katonai hatóságainak szintjén – rendezték;

1.  felszólítja a török​hatóságokat, hogy mihamarabb zárják le a bírósági eljárást és bocsássák szabadon a két görög katonát és küldjék vissza őket Görögországba;

2.  felszólítja a Tanácsot, a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot és valamennyi EU-tagállamot, hogy tanúsítsanak szolidaritást Görögországgal, illetve a török vezetőkkel és hatóságokkal való bármilyen kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció során a nemzetközi jog és a jószomszédi kapcsolatok szellemében szorgalmazzák a két görög katona azonnali szabadon bocsátását;

3.  felszólítja a török hatóságokat, hogy szigorúan kövessék nyomon a bírósági eljárást és maradéktalanul tartsák tiszteletben valamennyi érintett nemzetközi jogban rögzített emberi jogait, beleértve a genfi egyezményt;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a török és görög elnöknek, kormánynak és parlamentnek, az Európai Külügyi Szolgálatnak, a Bizottságnak, a tagállamok illetékes hatóságainak, valamint a NATO-nak.

Utolsó frissítés: 2018. április 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat