Procedūra : 2017/2951(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0195/2018

Pateikti tekstai :

B8-0195/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Balsavimas :

PV 19/04/2018 - 10.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 53k
16.4.2018
PE618.448v01-00
 
B8-0195/2018

pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu, B8–0011/2018 ir B8–0012/2018

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl nepasitikėjimo skiepais ir sumažėjusio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus Europoje (2017/2951(RSP))


Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl nepasitikėjimo skiepais ir sumažėjusio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus Europoje (2017/2951(RSP))  
B8-0195/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarybos išvadas „Vaikų imunizacija: vaikų imunizacijos Europoje laimėjimai bei uždaviniai ir tolesni veiksmai“, kurias 2011 m. birželio 6 d. priėmė ES valstybių narių sveikatos ministrai(1),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 1 d. Tarybos išvadas dėl skiepijimo kaip veiksmingos priemonės visuomenės sveikatos srityje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Bendros sveikatos koncepcija grindžiamas Europos kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų planas“ (COM(2017) 0339),

–  atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pasaulinį skiepijimo veiksmų planą, kuriam 2012 m. gegužės mėn. pritarė 194 Pasaulio sveikatos asamblėjos valstybės narės,

–  atsižvelgdamas į PSO rezoliuciją Nr. 68.6, kurią 2015 m. gegužės 26 d. priėmė 194 Pasaulio sveikatos asamblėjos valstybės narės,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. PSO patvirtintą 2015–2020 m. Europos regiono skiepijimo planą,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2017 m. balandžio 27 d. ataskaitą „Imunizacijos informacinės sistemos ES ir EEE“,

–  atsižvelgdamas į ECDC 2017 m. birželio 14 d. techninį pranešimą tema „Ligos, kurių galima išvengti skiepijant, ir imunizacija. Pagrindiniai gebėjimai“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio susitikime (Niujorkas, JAV) padarytą politinį pareiškimą dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo mėn. Pasaulio banko ataskaitą „Vaistams atsparios infekcijos. Grėsmė mūsų ekonomikos ateičiai“;

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 22 d. Tarybos išvadas dėl skiepijimo nuo sezoninio gripo(2),

–  atsižvelgdamas į tai, kad daugėja tarpžemyniniais maršrutais keliaujančių asmenų;

–  atsižvelgdamas į klausimus Tarybai ir Komisijai dėl nepasitikėjimo skiepais ir sumažėjusio pasiskiepijusių žmonių skaičiaus Europoje (O-000008/2018 – B8-0011/2018 ir O-000009/2018 – B8-0012/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos ir pasauliniu lygmeniu taikomas profilaktinio skiepijimo nuo tam tikrų ligų, pavyzdžiui, stabligės, poliomielito, raupų ir tuberkuliozės metodas iki šiol davė puikių rezultatų be didelio šalutinio poveikio, nesukeldamas klausimų apie minimalų skiepijimo mastą;

B.  kadangi šiuo metu Europoje šios patologijos vėl atsiranda atspariomis formomis, ir jų atsiradimas, kaip buvo įrodyta, yra tiesiogiai susijęs su didelėmis migracijos bangomis;

C.  kadangi per septynerius metus susirgimų ligomis, kurių galima išvengti skiepijant, skaičius ES buvo 215 000 atvejai, išskyrus gripo atvejus, t. y. 30 000 atvejų per metus arba 0,0055 proc. Europos gyventojų – moksliniu požiūriu tai labai maža dalis kalbant apie naudos ir rizikos santykį(3);

D.  kadangi 95 proc. šių ligų – kai kurios iš jų gali būti mirtinos ir jų būtų galima išvengti skiepijant, visų pirma tymai – Europoje iš esmės buvo išnaikintos vien laikantis higienos taisyklių;

E.  kadangi 2,5 mln. mirties atvejų pasaulyje vis dar tiesiogiai susiję ne su nepakankama vakcinacija, o tik su tuo, kad tam tikros ligos plinta dėl netinkamos higienos;

F.  kadangi 2018 m. sausio 1 d. skiepijimo mastas 28 valstybėse narėse labai skyrėsi, o dešimt metų iš eilės Europoje trūko vakcinų;

G.  kadangi, nepaisant to, Europoje ar pasaulyje nekilo pandemija, kuri pateisintų paniką keliančią skiepijimo šalininkų retoriką;

H.  kadangi būtent tokios organizuotos paniką keliančios kalbos faktiškai yra melagingos naujienos;

I.  kadangi, be to, nebuvo atlikti bandymai su kelių padermių daugiavalentėmis vakcinomis, nepaisant to, kad šiuo metu įvairiose Sąjungos šalyse įstatymais nustatomas reikalavimas naudoti daugiavalentes vakcinas;

J.  kadangi skiepų ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms ryšys yra (AAM) netiesioginis; kadangi atsparumo antimikrobinėms medžiagoms problemą galima išspręsti tik visame pasaulyje tinkamai naudojant antibiotikus, o ne vien tinkamai naudojant skiepus;

K.  kadangi Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje teigiama, kad: „1. Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. 2. Valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir kai tai būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės apsaugos ar šalies ekonominės gerovės interesams siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat būtina žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti“;

1.  ragina labai atidžiai tikrinti migrantus prie ES išorės sienų ir nustatyti, ar jie gali būti atsparių mikrobų nešiotojai;

2.  ragina tokias patikras atlikti prie kiekvienos valstybės narės sienų;

3.  ragina kiekvieną valstybę narę, prieš pateikiant daugiavalentes vakcinas rinkai ir teisės aktais nustatant skiepijimo jomis reikalavimą, pradėti didelio masto jų bandymus ir palyginti jų naudos ir rizikos santykį su kitais prevencijos būdais;

4.  ragina viešai ir užtikrinant kuo didesnį skaidrumą skelbti visą informaciją, susijusią su paskelbtu atviru Europos masto konkursu, kurį inicijavo ir remia 24 valstybės narės, kuriose veikia vakcinas gaminančios laboratorijos;

5.  ragina laikytis Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo dėl pagarbos privatumui(4) ir jį ekstrapoliacijos būdu taip pat taikyti privalomajam skiepijimui;

6.  ragina išlaikyti valstybių narių kompetenciją nustatyti skiepijimo tvarkaraščius;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Pasaulio sveikatos organizacijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

(1)

OL C 202, 2011 7 8, p. 4.

(2)

OL L 348, 2009 12 20, p. 71.

(3)

Užsienio santykių taryba, „Vaccine-Preventable Outbreak Maps“ 2015 m.

(4)

EŽTT, Nr. 32647/96, D.R. 94, p. 91–93.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika