Prijedlog rezolucije - B8-0214/2018Prijedlog rezolucije
B8-0214/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o politici integriteta Komisije, posebice o imenovanju glavnog tajnika Europske komisije

16.4.2018 - (2018/2624(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Indrek Tarand u ime Odbora za proračunski nadzor


Postupak : 2018/2624(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0214/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0214/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0214/2018

Rezolucija Europskog parlamenta   o politici integriteta Komisije, posebice o imenovanju glavnog tajnika Europske komisije

(2018/2624(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 12. ožujka 2018. o politici integriteta Komisije, posebice o imenovanju glavnog tajnika Europske komisije,

–  uzimajući u obzir odgovore Komisije od 25. ožujka 2018. na pitanja za pisani odgovor koja su postavili članovi Odbora za proračunski nadzor (CONT) i sa saslušanja koje je odbor CONT održao 27. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 14. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za proračunski nadzor,

–  uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za javne službenike Europske unije, a posebno njegove članke 4., 7. i 29.,

–  uzimajući u obzir sudsku praksu Suda Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je ključno da Europska komisija kao čuvarica Ugovorâ postupa u skladu sa slovom i duhom propisa,

B.  budući da će se povjerenje u europski projekt i Europsku uniju održati samo ako institucije Europske unije budu uzoran primjer u području vladavine prava, transparentnosti i dobre uprave te pokažu da imaju dovoljno unutarnjih provjera i kontrola da prikladno odgovore svaki puta kada su ta temeljna načela ugrožena;

C.  budući da su u skladu s Ugovorima sve institucije EU-a samostalne u pogledu svoje organizacije i kadrovske politike, uključujući odabir svojih najviših javnih službenika na temelju zasluga, iskustva i povjerenja u skladu s Pravilnikom o osoblju i svojim poslovnikom;

D.  budući da se za radna mjesta oglašena eksterno često odabiru interni kandidati koji ne ispunjavaju uvjete za prijavu u skladu s internim pravilima, čime se zaobilazi uobičajen tijek napredovanja u karijeri;

E.  budući da bi se imenovanja na visoke funkcije, kao što je funkcija glavnog tajnika, trebala odvijati neovisno o drugim imenovanjima, čime bi se izbjegla svaka sumnja na netransparentne gotove dogovore ili trgovanje na temelju povlaštenih informacija;

F.  budući da europska ombudsmanica trenutačno provodi istragu o tom postupku imenovanja te da je Parlament uvjeren da će ombudsmanica Komisiju i Parlament obavijestiti o svojim stajalištima i o svim eventualnim slučajevima nepravilnosti u djelovanju koje otkrije i na koje bi trebalo reagirati;

G.  budući da je Komisija potvrdila da je bilo nedostataka u načinu komunikacije o tom imenovanju te uvidjela da u tom području treba uložiti više napora;

H.  budući da odbori zaposlenika, kao izabrani predstavnici osoblja institucija EU-a, zahtijevaju transparentnost postupaka imenovanja na sve rukovodeće položaje;

1.  žali što je postupak imenovanja novog glavnog tajnika Europske komisije 21. veljače 2018. proveden na način koji je u javnosti, među zastupnicima u Europskom parlamentu i unutar europske javne službe izazvao opće nezadovoljstvo i neslaganje; napominje da ishod tog postupka predstavlja rizik za ugled ne samo Europske komisije nego i svih institucija Europske unije;

Činjenice

2.  napominje sljedeće:

–  31. siječnja 2018. objavljeno je slobodno radno mjesto zamjenika glavnog tajnika s uobičajenim rokom za podnošenje prijava od deset radnih dana (tj. do 13. veljače);

–  prijavila su se samo dva kandidata, jedan muškarac i jedna žena, oboje iz kabineta predsjednika Europske komisije; jedan od kandidata koji su se prijavili za to radno mjesto bio je novi glavni tajnik; druga kandidatkinja 8. veljače 2018. podnijela je prijavu za to slobodno mjesto, 12. veljače 2018. bila je na cjelodnevnim testiranjima u centru za procjenu kandidata, no povukla je svoju prijavu prije razgovora sa Savjetodavnim odborom za imenovanja zakazanim za 20. veljače 2018. i zatim je imenovana novom predstojnicom kabineta predsjednika Komisije;

–  novi glavni tajnik prošao kroz postupak iz članka 29. Pravilnika o osoblju, koji obuhvaća:

a)  cijeli dan u centru za procjenu kandidata (15. veljače);

b) razgovor sa Savjetodavnim odborom za imenovanja (16. veljače), procjenu i mišljenje tog odbora (20. veljače);

c) razgovor s povjerenikom za proračun i ljudske resurse i predsjednikom Europske komisije (20. veljače);

–  tijekom tih razgovora nisu vođeni zapisnici niti je zabilježeno njihovo trajanje;

–  Kolegij je 21. veljače jednoglasno odlučio zamjenikom glavnog tajnika imenovati predstojnika kabineta predsjednika Komisije;

–  zatim je na istom sastanku tadašnji glavni tajnik objavio da odlazi u mirovinu nakon što je to ujutro službeno pismom obavijestio predsjednika da namjerava otići u mirovinu s danom 31. ožujka 2018.;

–  predsjednik Europske komisije i predstojnik njegova kabineta znali su od 2015. da tadašnji glavni tajnik planira otići u mirovinu ubrzo nakon ožujka 2018., a ta je namjera ponovno potvrđena početkom 2018.; međutim, predsjednik tu informaciju nije objavio kako ne bi narušio autoritet tadašnjeg glavnog tajnika, no prenio ju je predstojniku svog kabineta;

–  nakon neuspješnih nastojanja da tadašnjeg glavnog tajnika uvjeri da produži svoj mandat, predsjednik Europske komisije trebao je barem povjerenika za proračun i ljudske resurse obavijestiti da će to radno mjesto uskoro biti slobodno kako bi se na vrijeme mogao pokrenuti postupak za popunjavanje tog radnog mjesta uz primjenu uobičajenog postupka i najboljih praksi;

–  na prijedlog predsjednika i u dogovoru s povjerenikom za proračun i ljudske resurse te iako imenovanje novog glavnog tajnika nije bilo na dnevnom redu sastanka, Kolegij je odlučio novoimenovanog zamjenika glavnog tajnika, imenovanog u skladu s člankom 7. Pravilnika o osoblju, premjestiti na funkciju glavnog tajnika Europske komisije (preraspodjela bez objave tog radnog mjesta);

Tijek karijere novog glavnog tajnika

3.  napominje sljedeće:

–  novi glavni tajnik došao je u Europsku komisiju u studenome 2004. kao dužnosnik u razredu AD6 nakon što je bio uspješan na otvorenom natječaju za administratore (AD) COM/A/10/01; 2007. unaprijeđen je u razred AD7, 2009. u AD8, 2011. u AD9 i 2013. u AD10;

–  od 10. veljače 2010., dok je u okviru svog osnovnog poslovnog napredovanja još bio razred AD8, upućen je na radno mjesto predstojnika kabineta potpredsjednice Reding, gdje je izvršavao funkciju predstojnika kabineta u razredu AD14, na direktorskoj razini, u skladu s Pravilima o sastavu kabineta, koja su tada bila na snazi (SEC(2010)104);

–  novi glavni tajnik uzeo je od 1. travnja 2014. do 31. svibnja 2014. dopust iz osobnih razloga (CCP) kako bi vodio kampanju za glavnog kandidata EPP-a za predsjednika Europske komisije;

–  nakon povratka na posao 1. lipnja 2014. postavljen je na mjesto glavnog savjetnika Glavne uprave za gospodarske i financijske poslove u razredu AD14;

–  nakon uspjeha u postupku odabira novi glavni tajnik imenovan je glavnim savjetnikom Europske banke za obnovu i razvoj, a na tu je dužnost stupio 1. srpnja 2014.; tim imenovanjem postao je dužnosnik razreda AD14 u okviru svog osnovnog poslovnog napredovanja;

–  od 1. srpnja 2014. do 31. listopada 2014. novi glavni tajnik upućen je u razred AD14 kao voditelj prijelaznog tima novoizabranog predsjednika Europske komisije;

–  1. studenoga 2014. upućen je kao predstojnik kabineta predsjednika u razredu AD15 u skladu s Pravilima o sastavu kabineta koja su na snazi od 2004. (vidi odluke SEC(2004)185, SEC(2010)104 i C(2014)9002);

–  1. siječnja 2017. promaknut je u razred AD15 u okviru svog osnovnog poslovnog napredovanja dužnosnika (bez upućivanja) tijekom 10. postupka promaknuća viših dužnosnika, a tu odluku donio je Kolegij povjerenika (PV(2017)2221); tako je prije sastanka 21. veljače 2018. u okviru svog osnovnog poslovnog napredovanja bio dužnosnik Komisije u razredu AD15, odnosno glavni savjetnik Glavne uprave za gospodarske i financijske poslove;

4.  skreće pozornost na iznimno brzu karijeru novog glavnog tajnika, koji je u razdoblju od nešto više od 13 godina napredovao od razreda AD6 do AD15, a tijekom tog vremena 8 godina proveo je u različitim kabinetima (nakon prvog kabineta promaknut je iz razreda AD10 u AD14; nakon drugog kabineta iz AD14 u AD15);

Tijek karijere prethodnih glavnih tajnika

5.  naglašava da su, prema podacima Komisije, tri prethodna glavna tajnika postali direktor, glavni direktor i predstojnik kabineta prije nego su prešli na funkciju glavnog tajnika, a novi glavni tajnik nije obnašao niti jednu upravljačku funkciju u službama Komisije; posebno ističe da 21. veljače 2018. nije obnašao funkciju zamjenika glavnog tajnika i da je u osnovnom razredu AD15 bio manje od 14 mjeseci;

Postupak imenovanja

6.  napominje da je, prema podacima Komisije, novi glavni tajnik premješten u interesu službe u skladu s člankom 7. Pravilnika o osoblju i da ta funkcija nije objavljena jer se radno mjesto nije smatralo slobodnim; stoga se niti jedan dužnosnik nije mogao prijaviti jer je postupak organiziran kao preraspodjela zajedno s radnim mjestom, a ne premještaj u užem smislu s odgovarajućom objavom slobodnog radnog mjesta;

7.  napominje da je Komisija i za tri prethodna glavna tajnika primijenila isti postupak premještaja na temelju članka 7. Pravilnika o osoblju (premještaj zajedno s radnim mjestom, a ne premještaj u užem smislu); međutim, naglašava da nijedan od prethodnih glavnih tajnika nije bio uzastopno imenovan zamjenikom glavnog tajnika te glavnim tajnikom na istom sastanku Kolegija; također naglašava da su sva tri prethodna glavna tajnika Kolegiju predloženi tijekom istog sastanka Kolegija na kojem su njihovi prethodnici bili premješteni na drugo radno mjesto ili su objavili svoje umirovljenje;

8.  naglašava da je imenovanje premještajem pokrenuo predsjednik Europske komisije u dogovoru s povjerenikom za proračun i ljudske resurse te nakon savjetovanja s prvim potpredsjednikom (s kojim se savjetovao o imenu kandidata, ali svakako ne i o postupku);

9.  uviđa da premještanje direktora iz razreda AD15 na mjesta glavnih direktora nije praksa Komisije, no napominje da Komisija smatra da je Kolegij zakonski mogao odlučiti premjestiti glavnog savjetnika na mjesto glavnog tajnika;

10.  postavlja pitanje zašto je Komisija primijenila različite postupke da bi istog kandidata tijekom istog sastanka Kolegija imenovala zamjenikom glavnog tajnika i glavnim tajnikom;

Rezultati

11.  naglašava da odgovori Komisije pokazuju da su predsjednik i predstojnik njegova kabineta od 2015. znali da bivši glavni tajnik namjerava otići u mirovinu ubrzo nakon 1. ožujka 2018., a on je tu namjeru ponovno potvrdio početkom 2018.; ističe da je zahvaljujući upoznatosti s tim informacijama bio moguć redovan postupak imenovanja njegova nasljednika primjenom jednog od dvaju javnih postupaka predviđenih Pravilnikom o osoblju: 1. Kolegij objavljuje imenovanje nakon objave radnog mjesta i postupka odabira u skladu s člankom 29. Pravilnika o osoblju ili 2. premještaj u interesu službe u skladu s člankom 7. Pravilnika o osoblju također nakon objave radnog mjesta kako bi se svim zainteresiranim dužnosnicima omogućilo da se prijave za premještaj;

12.  prima na znanje stajalište Komisije da se u skladu s Pravilnikom o osoblju objava radnog mjesta ne mora smatrati pravilom, posebno u slučaju funkcije glavnog tajnika, za koju nije potrebno samo posebno iskustvo, već i određena razina povjerenja predsjednika i Kolegija povjerenika;

13.  naglašava da zbog odabira postupka premještaja na temelju članka 7. Pravilnika o osoblju u obliku preraspodjele novoimenovanog zamjenika glavnog tajnika s njegovim radnim mjestom na funkciju glavnog tajnika, nije bilo potrebno objaviti mjesto bivšeg glavnog tajnika koji je odlazio u mirovinu; napominje da, iako se isti postupak koristio za imenovanja prethodnih glavnih tajnika, te su osobe prethodno obnašale funkcije glavnih direktora s visokim upravljačkim i proračunskim odgovornostima; međutim, ističe da je ta tradicija neobjavljivanja dosegla krajnje granice jer nije u skladu sa suvremenim normama transparentnosti kojih bi se Komisija, Europski parlament i druge institucije EU-a trebali pridržavati;

14  napominje raširenu praksu Komisije da radna mjesta popunjavanja internim premještajima u obliku preraspodjela zajedno s radnim mjestom, a ta se praksa upotrebljava i za visoke položaje; iako je svjestan širokog diskrecijskog prava koje institucije imaju u tom pogledu, izražava zabrinutost da bi to moglo ugroziti načelo jednakih mogućnosti i odabir najkvalificiranijih kandidata; poziva sve institucije Unije da radna mjesta popunjavaju takvim premještajima samo uz odgovarajuće obavješćivanje osoblja, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, te da prednost daju otvorenim i transparentnim postupcima u cilju odabira najkvalificiranijih kandidata;

15.  ističe da su samo predsjednik, povjerenik za proračun i ljudske resurse, prvi potpredsjednik i bivši i novi glavni tajnik prije sastanka Kolegija povjerenika 21. veljače 2018. znali da će se iznijeti prijedlog za trenutačno imenovanje novog glavnog tajnika;

16.  navodi da je taj postupak navodno iznenadio sve ostale članove Kolegija te je tako izbjegnuta rasprava među povjerenicima s obzirom na to da imenovanje novog glavnog tajnika nije bilo na dnevnom redu sastanka Kolegija povjerenika 21. veljače 2018.;

17.  duboko je zabrinut da bi taj način imenovanja novog glavnog tajnika mogao dovesti u pitanje prethodni postupak imenovanja zamjenikom glavnog tajnika u smislu da možda uopće nije služio popunjavanju tog slobodnog radnog mjesta, već omogućavanju premještaja tog radnog mjesta na mjesto glavnog tajnika u skladu s člankom 7. Pravilnika o osoblju bez objave tog radnog mjesta; smatra da, iako su takvim postupkom možda ispunjeni isključivo formalni uvjeti, on je ipak u suprotnosti s duhom Pravilnika o osoblju i sprečava sve druge članove osoblja koji zadovoljavaju uvjete da se natječu za to radno mjesto;

Zaključci

18.  izražava žaljenje zbog toga što navodno niti jedan povjerenik nije doveo u pitanje to iznenadno imenovanje, zatražio da se odluka o imenovanju odgodi ili zahtijevao načelnu raspravu o ulozi budućeg glavnog tajnika Komisije i o tome kako se shvaća ta uloga, uz naznaku da ta točka nije bila na dnevnom redu;

19.  podsjeća da su glavni direktori u europskim institucijama odgovorni za stotine članova osoblja i kao dužnosnici za ovjeravanje izvršavaju velike proračune te da također imaju obvezu na kraju svake financijske godine u svojem godišnjem izvješću o radu potpisati izjavu o jamstvu; stoga dovodi u pitanje tvrdnju Komisije da bi se funkcija predstojnika kabineta predsjednika mogla smatrati jednakovrijednom funkciji glavnog direktora u pogledu upravljačkih i proračunskih odgovornosti, iako kandidat, za razliku od prethodnih glavnih tajnika Komisije, takvu funkciju nije obnašao; ističe da interni dopis predsjednika Komisije o sastavu kabineta članova Komisije i službe glasnogovornika od 1. studenoga 2014. ne zamjenjuje niti mijenja Pravilnik o osoblju;

20.  navodi da bi se imenovanje glavnog tajnika provedeno u dva koraka moglo smatrati agresivnim postupkom kojim su zakonski okviri dovedeni do krajnjih granica, a možda i prekoračeni;

21.  ističe da Parlament ne može pronaći nikakvu „ozbiljnu i hitnu situaciju”, kako je objasnila Pravna služba Parlamenta, kojom bi se opravdala primjena postupka preraspodjele na temelju članka 7. Pravilnika o osoblju bez objave radnog mjesta;

Potrebne mjere

22.  svjestan je da opoziv povoljnih upravnih akata općenito nije moguć zbog pravnih ograničenja, no unatoč tome poziva Komisiju da preispita postupak imenovanja novog glavnog tajnika kako bi se drugim mogućim kandidatima u europskoj javnoj upravi pružila prilika da se prijave i time omoguće veći izbor među potencijalnim kandidatima iz iste funkcijske skupine i platnog razreda; poziva Komisiju da u budućnosti provodi otvorene i transparentne postupke prijave;

23.  podsjeća da se radi održavanja izvrsne i neovisne, odane i motivirane europske javne službe treba pridržavati i slova i duha Pravilnika o osoblju; ističe da to zahtijeva da se u potpunosti poštuju osobito članci 4., 7. i 29. Pravilnika o osoblju da se „osoblje institucije obavješćuje [...] o slobodnim radnim mjestima u toj instituciji nakon što tijelo za imenovanje odluči popuniti slobodno radno mjesto” te da se ta obveza transparentnosti također treba poštovati za premještaje u skladu s člankom 7. Pravilnika o osoblju, osim u vrlo iznimnim i opravdanim slučajevima, koje je potvrdio Sud Europske unije;

24.  podsjeća da je samo ispravnom objavom slobodnih radnih mjesta moguće osigurati širok i rodno uravnotežen izbor najkvalificiranijih kandidata te omogućiti informirane i optimalne odluke o imenovanjima; naglašava da sve europske institucije i tijela moraju izbjegavati postupke objave čija je jedina svrha ispuniti formalne zahtjeve za objavu;

25.  preporučuje da se procesi i postupci donošenja odluka Kolegija povjerenika postrože kako bi se izbjeglo svako neselektivno prihvaćanje imenovanja ili drugih važnih odluka te da je stoga nužno da sve takve stavke budu uključene u prijedlog dnevnog reda;

26.  u tom kontekstu poziva sve institucije i tijela Europske unije da okončaju praksu „ubacivanja” ljudi na položaje, čime se mogu ugroziti postupci, a time i vjerodostojnost Unije; naglašava da politički utjecaj ne smije ugroziti primjenu Pravilnika o osoblju; smatra da se u interesu transparentnosti, integriteta i jednakih mogućnosti sva slobodna radna mjesta trebaju objavljivati; naglašava da, ako institucije ipak odluče odstupiti od tog načela, trebale bi to činiti samo unutar uskog manevarskog prostora utvrđenog sudskom praksom Suda Europske unije;

27.  predlaže da u povjerenstvima Parlamenta za odabir višeg rukovodstva sjede dužnosnici iz predstavničkih tijela osoblja;

28.  poziva Komisiju i sve ostale relevantne institucije EU-a da opozovu sve odluke kojima se funkcija predstojnika kabineta predsjednika smatra jednakovrijednom funkciji glavnog direktora, a funkcija predstojnika kabineta povjerenika jednakovrijednom funkciji direktora; također poziva Komisiju da se pobrine da se sljedećom revizijom Pravilnika o osoblju u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom pruže korisne mogućnosti napredovanja u karijeri i za dužnosnike čija je karijera pratila uobičajeni tijek i za članove kabineta:

–  u pogledu članka 7., pojasniti postupak premještaja i preraspodjele dužnosnika skupa s radnim mjestom, koji je potvrđen samo u sudskoj praksi,

–  uključiti relevantna interna pravila za članove privatnih ureda/kabineta i

–  utvrditi potpuno transparentne postupke za imenovanje glavnih tajnika;

29.  poziva Komisiju da prije kraja 2018. preispita svoj upravni postupak za imenovanje visokih dužnosnika kako bi se u potpunosti osigurao odabir najboljih kandidata unutar okvira maksimalne transparentnosti i jednakih mogućnosti, čime bi se također postavio primjer za ostale europske institucije;

30.  uviđa da se člankom 17. Poslovnika Komisije glavnom tajniku pripisuju određene upravljačke odgovornosti te da bi on trebao imati opsežno iskustvo u upravljanju i uživati povjerenje predsjednika; smatra da taj Poslovnik treba ažurirati i pojasniti kako bi se zajamčila neutralnost uloge glavnog tajnika u (stranačkom) političkom okruženju; očekuje da će do rujna 2018. biti obaviješten o tom ažuriranju;

31.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi svim europskim institucijama.

Posljednje ažuriranje: 17. travnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti