NÁVRH USNESENÍ
PDF 239kWORD 47k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře křesťanů ve světě


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře křesťanů ve světě  
B8-0216/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle světového indexu pronásledování křesťanů, který každý rok sestavuje nevládní organizace Open Doors, žije ve světě více než 215 milionů křesťanů, kteří kvůli své víře čelí každý den násilí a zastrašování;

B.  vzhledem k tomu, že v období od 1. listopadu 2016 a 31. října 2017 bylo ve světě zabito více než tři tisíce křesťanů, kteří se stali oběťmi nesnášenlivosti, zejména v Asii a v Africe;

C.  vzhledem k tomu, že ochrana svobody náboženského vyznání a přesvědčení patří k prioritám EU a že vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku opakovaně potvrdila závazek, který EU v tomto směru přijala;

1.  vyzývá Komisi, aby se více snažila bojovat proti eskalaci násilí a zastrašování namířeného proti křesťanům v EU i jinde ve světě;

2.  naléhavě žádá o intervenci u režimů nepřátelských vůči křesťanské víře, aby skoncovaly se zabíjením a násilným vysídlováním tisíců křesťanů;

3.  vyzývá k podpoře respektu ke křesťanské víře prostřednictvím informačních kampaní a kampaní na zvýšení povědomí.

Poslední aktualizace: 7. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí