RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 47k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

vastavalt kodukorra artiklile 133


kristlaste toetamise kohta maailmas


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kristlaste toetamise kohta maailmas  
B8‑0216/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et valitsusvälise organisatsiooni Open Doors iga-aastaselt koostatava ülemaailmse kristlaste tagakiusamise indeksi andmetel kogeb igapäevaselt enam kui 215 miljonit kristlast oma usu pärast vägivalda ja kiusamist;

B.  arvestades, et ajaperioodil 1. novembrist 2016 kuni 31. oktoobrini 2017 on maailmas sallimatuse tõttu tapetud enam kui 3000 kristlast, enamik neist Aasias ja Aafrikas;

C.  arvestades, et usu- ja veendumusvabaduse kaitsmine on üks ELi prioriteetidest ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on mitmel korral kinnitanud ELi pühendumust sellele;

1.  kutsub komisjoni üles suurendama oma jõupingutusi võitluses kristlaste vastase vägivalla ja kiusamise ägenemise vastu ELis ja maailmas;

2.  ergutab võtma meetmeid kristlusevaenulike riigikordade suhtes, et peatada tuhandete kristlaste tapmine ja sunniviisiline ümberasustamine;

3.  kutsub üles edendama austust kristliku veendumuse vastu, kasutades selleks teavitus- ja teadlikkuse suurendamise kampaaniaid.

Viimane päevakajastamine: 7. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika