REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 383kWORD 47k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par kristiešu atbalstīšanu pasaulē


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par kristiešu atbalstīšanu pasaulē  
B8-0216/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar globālo kristiešu vajāšanas indeksu, ko katru gadu rēķina NVO “Open Doors” (“Atvērtās durvis”), pasaulē no vardarbības un cita veida cietsirdīgas izturēšanās savas ticības dēļ ik dienu cieš vairāk nekā 215 miljoni kristiešu;

B.  tā kā laikposmā no 2016. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. oktobrim neiecietības rezultātā pasaulē, it īpaši Āzijā un Āfrikā, tika nogalināti vairāk nekā trīs tūkstoši kristiešu;

C.  tā kā reliģiskās pārliecības un ticības brīvība ir viena no ES prioritātēm un tā kā Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos ir vairākas reizes apstiprinājusi ES apņemšanos šajā jomā,

1.  aicina Komisiju pastiprināt centienus ar mērķi apkarot pret kristiešiem Eiropā un visā pasaulē vērstas vardarbības un cita veida cietsirdīgas izturēšanās saasināšanos;

2.  mudina pieprasīt, lai pret kristietību naidīgi noskaņotie režīmi pārtrauktu tūkstošiem kristiešu nogalināšanu un piespiedu izceļošanu;

3.  aicina veicināt cieņu pret kristīgo ticību, šajā nolūkā izmantojot informēšanas un izpratnes veicināšanas kampaņas.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 2. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika