Ontwerpresolutie - B8-0216/2018Ontwerpresolutie
B8-0216/2018

  ONTWERPRESOLUTIE over steun voor christenen in de wereld

  11.4.2018

  ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement

  Mara Bizzotto

  B8‑0216/2018

  Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over steun voor christenen in de wereld

  Het Europees Parlement,

  –  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

  A.  overwegende dat volgens de mondiale "Ranglijst christenvervolging", die jaarlijks door de ngo Open Doors wordt opgesteld, meer dan 215 miljoen christenen in de wereld dagelijks worden geconfronteerd met geweld of intimidatie vanwege hun geloof;

  B.  overwegende dat in de periode van 1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 meer dan drieduizend christenen in de wereld zijn vermoord, als slachtoffers van de onverdraagzaamheid, vooral in Azië en Afrika;

  C.  overwegende dat de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging een van de prioriteiten is van de EU, en dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid deze verbintenis van de EU meermaals heeft bekrachtigd;

  1.  roept de Commissie op meer te doen in de strijd tegen de toename van geweld en intimidatie jegens christenen in de EU en in de wereld;

  2.  dringt erop aan tussen te komen bij regimes die de christelijke godsdienst vijandig gezind zijn, om de moorden en de gedwongen uittocht van duizenden christenen een halt toe te roepen;

  3.  roept ertoe op het respect voor het christelijke geloof te bevorderen door middel van informatie- en sensibiliseringscampagnes.

  Laatst bijgewerkt op: 27 april 2018
  Juridische mededeling - Privacybeleid