PROJEKT REZOLUCJI
PDF 310kWORD 46k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wsparcia dla chrześcijan na świecie


Mara Bizzotto

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wsparcia dla chrześcijan na świecie  
B8‑0216/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że – zgodnie ze światowym wskaźnikiem prześladowań chrześcijan opracowywanym każdego roku przez organizację pozarządową Open Doors – ponad 215 mln chrześcijan na świecie narażonych jest każdego dnia na przemoc i niegodziwe traktowanie z uwagi na wiarę;

B.  mając na uwadze, że od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. na całym świecie zabito ponad trzy tysiące chrześcijan, którzy padli ofiarą nietolerancji (szczególnie w Azji i Afryce);

C.  mając na uwadze, że ochrona wolności wyznania i przekonań jest jednym z priorytetów UE oraz że Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa wielokrotnie potwierdzała zaangażowanie UE w tym względzie;

1.  zwraca się do Komisji, aby w większym stopniu zaangażowała się w zwalczanie eskalacji przemocy i prześladowań wobec chrześcijan w UE i na świecie;

2.  wzywa do interwencji u władz reżimów wrogich religii chrześcijańskiej, aby położyć kres zabójstwom i przymusowemu exodusowi tysięcy chrześcijan;

3.  wzywa do propagowania poszanowania wiary chrześcijańskiej w ramach kampanii informacyjnych i uświadamiających.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności