NÁVRH UZNESENIA
PDF 240kWORD 47k
11.4.2018
PE621.588v01-00
 
B8-0216/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore kresťanov vo svete


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore kresťanov vo svete  
B8‑0216/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa svetového indexu prenasledovania kresťanov, ktorý každý rok zostavuje mimovládna organizácia Open Doors, je na svete viac ako 215 miliónov kresťanov každodenne z dôvodu svojej viery vystavených násiliu a zastrašovaniu;

B.  keďže v období od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017 bolo na svete v dôsledku neznášanlivosti zabitých viac ako tritisíc kresťanov, najmä v Ázii a v Afrike;

C.  keďže ochrana slobody náboženského vyznania a viery je jednou z priorít EÚ a keďže vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku opakovane potvrdila záväzok EÚ v tejto oblasti;

1.  vyzýva Komisiu, aby sa vo väčšej miere angažovala proti eskalácii násilia a zastrašovania namiereného proti kresťanom v EÚ a vo svete;

2.  naliehavo žiada o intervenciu u režimov nepriateľských voči kresťanskému náboženstvu s cieľom zastaviť vraždenie a nútený exodus tisícov kresťanov;

3.  vyzýva na podporu rešpektovania kresťanskej viery prostredníctvom informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia.

Posledná úprava: 7. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia