Návrh uznesenia - B8-0216/2018Návrh uznesenia
B8-0216/2018

  NÁVRH UZNESENIA o podpore kresťanov vo svete

  11.4.2018

  predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku

  Mara Bizzotto

  B8‑0216/2018

  Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore kresťanov vo svete

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže podľa svetového indexu prenasledovania kresťanov, ktorý každý rok zostavuje mimovládna organizácia Open Doors, je na svete viac ako 215 miliónov kresťanov každodenne z dôvodu svojej viery vystavených násiliu a zastrašovaniu;

  B.  keďže v období od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017 bolo na svete v dôsledku neznášanlivosti zabitých viac ako tritisíc kresťanov, najmä v Ázii a v Afrike;

  C.  keďže ochrana slobody náboženského vyznania a viery je jednou z priorít EÚ a keďže vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku opakovane potvrdila záväzok EÚ v tejto oblasti;

  1.  vyzýva Komisiu, aby sa vo väčšej miere angažovala proti eskalácii násilia a zastrašovania namiereného proti kresťanom v EÚ a vo svete;

  2.  naliehavo žiada o intervenciu u režimov nepriateľských voči kresťanskému náboženstvu s cieľom zastaviť vraždenie a nútený exodus tisícov kresťanov;

  3.  vyzýva na podporu rešpektovania kresťanskej viery prostredníctvom informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie povedomia.

  Posledná úprava: 7. mája 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia